Lekcja nr 003

 0    21 fiszek    tomsma
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

spotykać, poznawać
O której godzinie chciałbyś się spotkać?
rozpocznij naukę
meet
What time would you like to meet?

posiadać
Posiadam dziesięć par butów.
rozpocznij naukę
own
I own ten pairs of shoes.

zaniepokojony, wytracony z równowagi
Nie ma powodu do martwienia się o to.
rozpocznij naukę
upset
There's no need to be upset about this.

głupi
Nie bądź głupi.
rozpocznij naukę
stupid
Don't be stupid.

poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
rozpocznij naukę
Monday
I hate Mondays!

bogaty
Jestem bogaty, ale i tak jestem nieszczęśliwy.
rozpocznij naukę
rich
I'm rich but I'm still unhappy.

romantyczny
On nie jest taki romantyczny, jak miałam nadzieję, że będzie.
rozpocznij naukę
romantic
He is not as romantic as I hoped he would be.

grać
Dzieci bawią się w ogrodzie.
rozpocznij naukę
play
The children are playing in a garden.

czytać książki
Rodzice powinni czytać książki swoim dzieciom.
rozpocznij naukę
read
Parents should read books to their children.

padać (o śniegu)
W zimie pada śnieg.
rozpocznij naukę
snow
It snows in the winter.

prywatny, osobisty
To była prywatna rozmowa.
rozpocznij naukę
private
It was a private conversation.

rozżalony
Pełny żalu, ale wiedział, że to jest właściwa rzecz robić.
rozpocznij naukę
regretful
Regretful, but he knew this was the right thing to do.

smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
rozpocznij naukę
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.

bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
rozpocznij naukę
safe
The company offers safe working conditions.

przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
rozpocznij naukę
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.

inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
rozpocznij naukę
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.

zainteresowany
Interesuje mnie polityka.
rozpocznij naukę
interested
I'm interested in politics.

zaangażowany
Tylko zainteresowani mogą zostać na spotkaniu.
rozpocznij naukę
involved
Only the involved can stay for the meeting.

późny
Zjadłem późny obiad z moją żoną.
rozpocznij naukę
late
I ate a late dinner with my wife.

polski
Kocham polską kuchnię.
rozpocznij naukę
Polish
I love Polish cuisine.

biedny, ubogi
On jest biedny, ponieważ stracił swój dom i pieniądze.
rozpocznij naukę
poor
He is poor because he lost his house and money.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.