3 LIST FEB 7

 0    61 fiszek    agakrysz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

shut down, close

sytuacja kryzysowa
rozpocznij naukę
emergency, crisis situation, failure

drawn up, planned

manage, run

simply, just

nadużycie, przemoc
rozpocznij naukę
misuse, abuse

stop, block

Przyjęty z zadowoleniem
rozpocznij naukę
accepted, welcomed

radzić sobie z
rozpocznij naukę
handle, cope with

pomieścić, zakwaterować
rozpocznij naukę
accomodate, house

refugees


prześladowanie / prześladować
rozpocznij naukę
persecution/ persecute

dyskryminacja ze względu
rozpocznij naukę
discrimination on grounds

obawy dotyczące zabezpieczeń
rozpocznij naukę
security worries

set up, establish

radzić sobie z czymś
rozpocznij naukę
cope with sth

uciec
Rebelianci zaatakowali i mieszkańcy byli zmuszeni uciekać ze swojego miasta.
rozpocznij naukę
flee
The rebels invaded and the residents were forced to flee their town.

giant

strach, bać się
rozpocznij naukę
fear

Kryzys humanitarny
rozpocznij naukę
humanitarian crisis

być poważnie zagrożonym robieniem czegoś
rozpocznij naukę
to be at serious risk of doing sth

zrezygnować, podać się do dymisji
Zrezygnowała, ponieważ znalazła lepszą ofertę.
rozpocznij naukę
to resign
She resigned because she found a better offer.

sanction

nieopatrznie
rozpocznij naukę
inadvertenly

domagać się robi sth
rozpocznij naukę
insist on doing sth

mieć pełne zaufanie w coś / kogoś
rozpocznij naukę
to have full confidence in something/somebody

pływać na powierzchni
rozpocznij naukę
float

oddalony / oddalona
Drony mogą być sterowane zdalnie,
rozpocznij naukę
remote
Drones can be controlled remotely.

threat

sprężystość, wytrzymałość
rozpocznij naukę
resilience

Cyber ​​atak
rozpocznij naukę
cyberattack

increase in

severity

wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
rozpocznij naukę
challenge
It was a great challenge we had to face.

ubolewać, potępiać
rozpocznij naukę
deplore

odpowiedzialny za
rozpocznij naukę
accountable for

Chirurgia plastyczna
rozpocznij naukę
cosmetic surgery

a spokesperson for

wybuch
Wybuch epidemii doprowadził do śmierci setek ludzi.
rozpocznij naukę
outbreak
The outbreak of the epidemic caused hundreds of deaths.

Wybuch (nagły początek wojny, choroby, przemoc, itp)
rozpocznij naukę
outbreak (the sudden start of war, disease, violence etc)

infection

zmiana ta jest przypisana
rozpocznij naukę
the change is attributed to

pensioner

gospodarstwo domowe
rozpocznij naukę
household

grupa ekspertów / think tank / komitet doradczy
rozpocznij naukę
think tank

poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
rozpocznij naukę
previous
His previous book was much better than this one.

generous

średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
rozpocznij naukę
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.

dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
rozpocznij naukę
income
Our expenses exceed income.

zasiłek
Oferują liczne korzyści.
rozpocznij naukę
benefit
They offer numerous benefits.

modernizacja, modernizować
rozpocznij naukę
retrofit

niewidzialność
rozpocznij naukę
invisibility

wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
rozpocznij naukę
altitude
We're at a very high altitude now because we're halway up one of the country's highest mountains.

transport
Informuj mnie o transporcie.
rozpocznij naukę
transportation
Keep me informed about transportation.

angular

technically

radar
policyjna kontrola radarowa
rozpocznij naukę
radar
a radar trap

detection

na czas nieokreślony
rozpocznij naukę
indefinitely

nazywać, przezywać
rozpocznij naukę
dub


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.