(8) Production

 0    70 fiszek    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

stanowisko pracy, stanowisko robocze
rozpocznij naukę
workstation
machine and/or employee

eliminowanie "wąskich gardeł"
rozpocznij naukę
eliminating bottlenecks

natychmiast
Kierowca zginął na miejscu.
rozpocznij naukę
instantaneously
The driver was killed instantaneously.

wykorzystanie mocy produkcyjnych
rozpocznij naukę
capacity utilisation
ratio of actual output to potential output

ciągła poprawa
rozpocznij naukę
continuous improvement

zawiłość, złożoność
Musimy się upewnić, że rozumiemy złożoność omawianego problemu.
rozpocznij naukę
complexity
We have to make sure we understand the complexity of the matter at hand.

produkcja w toku, prace w toku
rozpocznij naukę
work-in-progress (WIP)

odpowiadać, stanowić
Tłuszcz nie powinien stanowić więcej niż 20% tego sera.
rozpocznij naukę
represent
Fat should not represent more than 20% of this cheese.

dostosowany do potrzeb, odpowiadający potrzebom
rozpocznij naukę
fit for purpose

trwałość, wytrzymałość
W moich narzędziach cenię wytrzymałość ponad wszystko.
rozpocznij naukę
durability
I value durability over everything else in my tools.

łatwość wychodzenia z problemów
rozpocznij naukę
ease of recovery from problems

zapewnienie jakości
rozpocznij naukę
quality assurance

poszerzać zakres
rozpocznij naukę
to widen scope

1. pośród, wśród 2. między, pomiędzy
1. Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku? 2. Powinniście załatwić to między sobą.
rozpocznij naukę
amongst
1. Is there anyone among them who can speak French? 2. You should sort it out among yourselves.

zastosowanie benchmarkingu jako narzędzia do poprawy
rozpocznij naukę
use of benchmarking as a tool for improvement
comparison with best practice in the industry

sprawdzać/ kontrolować coś
Zajrzała do szafy, żeby sprawdzić, czy wziął swój płaszcz.
rozpocznij naukę
check on sth
She looked in the wardrobe to check on whether he'd taken his coat.

prognozowanie wahań popytu (sezonowości itp.)
rozpocznij naukę
forecasting demand fluctuations (seasonality, etc.)

maksymalizacja wykorzystania zdolności produkcyjnych
rozpocznij naukę
maximising capacity utilisation
make the best use of the capacity you have

przyczyna awarii
rozpocznij naukę
cause of breakdowns

straty prędkości
rozpocznij naukę
speed losses

straty jakości
rozpocznij naukę
quality losses

zlecanie podwykonania części operacji
rozpocznij naukę
subcontracting parts of the operation

zmienianie popytu za pomocą ceny
rozpocznij naukę
changing demand through price

rozwijanie produktów o różnym popycie sezonowym
rozpocznij naukę
developing products with a different seasonal demand

powód, przyczyna (do czegoś)
rozpocznij naukę
a trigger to sth

system inwentaryzacji ciągłej
rozpocznij naukę
perpetual inventory system

kupuj najlepsze materiały, kiedy są dostępne
rozpocznij naukę
buy the best materials when they are available
advantage of storing materials

szybko i elastycznie reaguj na zmiany popytu.
rozpocznij naukę
respond quickly and flexibly to changes in demand
advantage of storing materials

zabezpiecz się przed nieoczekiwanymi problemami
rozpocznij naukę
insure against unexpected problems
advantage of storing materials

kupuj hurtowo w celu obniżenia kosztów.
rozpocznij naukę
buy in bulk to reduce costs
advantage of storing materials

przechowywanie materiałów zamraża kapitał obrotowy
rozpocznij naukę
storing materials ties up working capital
disadvantage of storing materials

materiały muszą być przechowywane, ubezpieczone i przewożone
rozpocznij naukę
materials have to be stored, insured and handled
disadvantage of storing materials

materiały mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu
rozpocznij naukę
materials can deteriorate or be damaged

określać, sprecyzować z wyprzedzeniem
rozpocznij naukę
to predefine

maszyny kapitałochłonne
rozpocznij naukę
capital-intensive machinery

poza miejscem pracy
rozpocznij naukę
off-site

kultura organizacyjna
rozpocznij naukę
corporate culture
organizational culture, organisational culture

obejmować szeroki zakres działań
rozpocznij naukę
cover a wide range of activities

określać potrzeby klientów
rozpocznij naukę
determine customer needs

zajmować się skargami
rozpocznij naukę
deal with complaints

zostać przyjętym na całym świecie
rozpocznij naukę
be adopted worldwide

prowadzić księgi
rozpocznij naukę
keep records
keep books

przeprowadzić wewnętrzny audyt
rozpocznij naukę
carry out internal audits

być kosztownym we wdrożeniu
rozpocznij naukę
be expensive to implement

zostać przeznaczonym na poprawę procesów
rozpocznij naukę
be dedicated to improving processes

oceniać wydajność w odniesieniu do standardów
rozpocznij naukę
measure performance against a standard

dorównywać najlepszym praktykom konkurentów
rozpocznij naukę
match the best practice of your competitors

zapewniać coś
Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.
rozpocznij naukę
to provide sth
The school provides free books for all pupils.

znakomita, pierwszorzędna jakość
rozpocznij naukę
first-rate/ outstanding quality
high, top

gorsza jakość
rozpocznij naukę
inferior quality
low, poor

nierówna/ zmienna jakość
rozpocznij naukę
uneven/ variable quality

oceniać jakość
rozpocznij naukę
assess/ evaluate quality
measure, test

domagać się jakości
rozpocznij naukę
insist on quality
demand

utrzymywać jakość
rozpocznij naukę
keep up/ preserve quality
maintain

zostać wdrożonym do produkcji
rozpocznij naukę
go into production

rozpocząć produkcję
rozpocznij naukę
begin/ start up production

przyspieszyć produkcję
rozpocznij naukę
speed up production

zwiększyć produkcję
rozpocznij naukę
ramp up/ boost production
increase

zredukować produkcję
rozpocznij naukę
scale down/ cut back (on) production
reduce

nadzorować / być odpowiedzialnym za proces
rozpocznij naukę
supervise/ be in charge of the process

śledzić, monitorować proces
rozpocznij naukę
keep track of the process
monitor

usprawnić proces
rozpocznij naukę
rationalise/ streamline process

uprościć proces
rozpocznij naukę
simplify process

nadwyżka zdolności produkcyjnych
rozpocznij naukę
spare/ excess capacity

maksymalna zdolność produkcyjna
rozpocznij naukę
full/ peak capacity
maximum, total

ograniczona zdolność produkcyjna
rozpocznij naukę
limited capacity

zmniejszona zdolność produkcyjna
rozpocznij naukę
reduced capacity

mieć, posiadać, przechowywać zapasy
rozpocznij naukę
have, hold, keep inventory

pozbyć się zapasów
rozpocznij naukę
dispose of/ get rid of inventory
reduce

ponownie zamówić zapasy
rozpocznij naukę
reorder inventory


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.