Fonetyka -ed

 0    96 fiszek    amemikos
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

applaud, applauded

appreciate, appreciated

arrest, arrested

kolekcjonować, zbierać
rozpocznij naukę
collect, collected

komunikować
rozpocznij naukę
communicate, communicated

uzupełniać
rozpocznij naukę
complete, completed

koncentrować, skupiać się + na
rozpocznij naukę
concentrate, concentrated + on

łączyć się, połączyć się
rozpocznij naukę
connect, connected

składać się + z
rozpocznij naukę
consist, consisted + of

correct, corrected

liczyć + na
Ja liczyłam na ciebie.
rozpocznij naukę
count, counted + on
I counted on you.

zależeć + od
Odpowiedź zależy od humoru mojego szefa.
rozpocznij naukę
depend, depended + on
The answer depends on my manager’s mood.

detect, detected

divide, divided

end, ended

exist, existed

oczekiwać
Oczekiwać czegoś od kogoś. Czy ty oczekujesz przeprosin od niego?
rozpocznij naukę
expect, expected
Expect something from somebody. Do you expect an apology from him?

Oczekiwać, że ktoś coś zrobi. Czy ty oczekujesz od niego, że on cię przeprosi?
rozpocznij naukę
Expect somebody to do something. Do you expect him to apologize (to you).

Czy ty oczekujesz, że będę gotowała codziennie?
rozpocznij naukę
Do you expect me to cook everyday?

złożyć, składać
rozpocznij naukę
fold, folded

include, included

interesować się
rozpocznij naukę
interested in, interested in

Ja interesuję się...
rozpocznij naukę
I am interested in...

Ja interesowałam się...
rozpocznij naukę
I was interested in the...

przeszkadzać, przerywać
rozpocznij naukę
interrupt, interrupted

wynaleźć, wymyślać
rozpocznij naukę
invent, invented

zapowiedzieć, ogłosić + że
rozpocznij naukę
announce, announced + that

pytać, prosić + o coś
rozpocznij naukę
ask, asked + for

bake, baked

równoważyć, balansować
rozpocznij naukę
balance, balanced

czyścić szczotką, szczotkować
rozpocznij naukę
brush, brushed

tańczyć + z
rozpocznij naukę
dance, danced + with

rozwijać się, opracowywać
rozpocznij naukę
develop, developed

ubierać się
rozpocznij naukę
dress, dressed

upuścić, spaść
rozpocznij naukę
drop, dropped

wysyłać fax
rozpocznij naukę
fax, faxed

fix, fixed

mieć nadzieję + że ktoś coś zrobi / coś zrobił
Mam nadzieję, że ty mi pomożesz.
rozpocznij naukę
hope, hoped that somebody will do something / would do something
I hope that you will help me.

Ja miałam nadzieję, że ty mi pomożesz (odnosimy się do przeszłości).
rozpocznij naukę
I hoped that you would help me.

wycisnąć, odcisnąć, robić wrażenie, działać
rozpocznij naukę
impress, impressed

wzrastać, powiększać
rozpocznij naukę
increase, increased

wpływać (na kogoś, na coś)
rozpocznij naukę
influence, influenced

przedstawiać, wprowadzać, zapoznawać
rozpocznij naukę
introduce, introduced

like, liked

lock, locked

przegapić, tęsknić, spudłować, chybić, pominąć
rozpocznij naukę
miss, missed

spakować, pakować
rozpocznij naukę
pack, packed

park, parked

przechodzić, mijać, zdać (egzamin)
rozpocznij naukę
pass, passed

ćwiczyć, praktykować
rozpocznij naukę
practice, practiced

produkować, wytwarzać
rozpocznij naukę
produce, produced

obiecywać + komuś / że
Ona obiecała, że mi pomoże.
rozpocznij naukę
promise, promised + somebody / that
She promised that she would help me.

Ja obiecuję, że ci pomogę.
rozpocznij naukę
I promise that I will help you.

zmniejszać, redukować, pomniejszać, obniżać
rozpocznij naukę
reduce, reduced

odprężyć się, relaksować się
rozpocznij naukę
relax, relaxed

zastępować, wymienić, odłożyć na miejsce
rozpocznij naukę
replace, replaced

poszukiwać, szukać, wyszukiwać
rozpocznij naukę
search, searched

zatrzymywać się + czasownik z „-ing"
Dzieci przestały płakać.
rozpocznij naukę
stop, stopped
The children stopped crying.

mówić, rozmawiać
rozpocznij naukę
talk, talked

wash, washed

oglądać, obserwować, przyglądać się
rozpocznij naukę
watch, watched

pracować, działać, funkcjonować,
rozpocznij naukę
work, worked

dotyczyć, martwić, niepokoić
rozpocznij naukę
concern, concerned

pomylić, pomieszać
rozpocznij naukę
confuse, confused

rozważyć, rozpatrywać, brać pod uwagę
rozpocznij naukę
consider, considered

zawierać, składać się z
rozpocznij naukę
contain, contained

kontynuować
rozpocznij naukę
continue, continued

kopiować, przepisywać
rozpocznij naukę
copy, copied

przykrywać, zakrywać, pokrywać
rozpocznij naukę
cover, covered

uszkadzać, zniszczyć
rozpocznij naukę
damage, damaged

dostarczać, doręczyć
rozpocznij naukę
deliver, delivered

describe, described

zasługiwać (na coś)
rozpocznij naukę
deserve, deserved

niszczyć, zniszczyć
rozpocznij naukę
destroy, destroyed

nie zgadzać się, być innego zdania
rozpocznij naukę
disagree, disagreed

disappear, disappeared

odkrywać, odnajdywać, spostrzegać
rozpocznij naukę
discover, discovered

opróżniać
rozpocznij naukę
empty, emptied

lubić, czerpać przyjemność
rozpocznij naukę
enjoy, enjoyed

wchodzić, wkroczyć, wejść
rozpocznij naukę
enter, entered

badać, egzaminować
rozpocznij naukę
examine, examined

usprawiedliwiać, wybaczać
rozpocznij naukę
to be excuse, excused

exercises, exercised

tłumaczyć, wyjaśnić
rozpocznij naukę
explain, explained

segregować, układać
rozpocznij naukę
file, filed

palić się, zwalniać z pracy, strzelać
rozpocznij naukę
fire, fired

iść za, jechać za, podążać za (kimś)
rozpocznij naukę
follow, followed

formować, zakładać, utworzyć
rozpocznij naukę
form, formed

smażyć, usmażyć
rozpocznij naukę
fry, fried

wydarzyć się, zdarzyć się
rozpocznij naukę
happen, happened

spieszyć się
rozpocznij naukę
hurry, hurried

identyfikować, rozpoznawać
rozpocznij naukę
identify, identified

ignorować, lekceważyć, nie zważać, pomijać (np. fakty)
rozpocznij naukę
ignore, ignored

wyobrażać sobie, przypuszczać
rozpocznij naukę
imagine, imagined

poprawiać się, poprawiać, ulepszać
rozpocznij naukę
improve, improved

informować, powiadamiać
rozpocznij naukę
inform, informed


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.