Matura Masters Unit 8 Part 2

 0    47 fiszek    rpanasewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
plan zajęć
rozpocznij naukę
schedule
stypendium
rozpocznij naukę
scholarship
szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school
człowiek który sam doszedł do wszystkiego
rozpocznij naukę
self-made
umiejętność
rozpocznij naukę
skill
nauka o społeczeństwie
rozpocznij naukę
social studies
grać główną rolę
rozpocznij naukę
star
system państwowy
rozpocznij naukę
state system
wysyłać, składać (o dokumentach)
rozpocznij naukę
submit
znaczący
rozpocznij naukę
substantial
semestr
rozpocznij naukę
term
wyświechtany
rozpocznij naukę
trite
wagary
rozpocznij naukę
truancy
nauczanie
rozpocznij naukę
tuition
niezaznajomiony z
rozpocznij naukę
unfamiliar with
mundurek
rozpocznij naukę
uniform
zawodowy
rozpocznij naukę
vocational
popularny, obecny wszędzie
rozpocznij naukę
widespread
sieć
rozpocznij naukę
a string of
wbrew prawu
rozpocznij naukę
against the law
odpalić komputer
rozpocznij naukę
boot up
zaspokajać potrzeby
rozpocznij naukę
cater for your needs
zmieniać szkoły
rozpocznij naukę
change schools
sprawdzać kogoś
rozpocznij naukę
check up on
przychodzi na myśl
rozpocznij naukę
comes to mind
czuć się przeciążonym
rozpocznij naukę
feel overloaded
spełniać marzenia
rozpocznij naukę
follow a dream
napotkać trudności
rozpocznij naukę
get stuck
w praktyce
rozpocznij naukę
in practice
to nie jest kwestia
rozpocznij naukę
it's not a question of
zapisywać, rejestrować
rozpocznij naukę
keep records
patrząc na to z innej strony
rozpocznij naukę
looking at it from a different angle
upewniać się
rozpocznij naukę
make sure
opuścić; stracić coś
rozpocznij naukę
miss out on
po stronie zalet
rozpocznij naukę
on the plus side
w planie zajęć
rozpocznij naukę
on the timetable
indywidualnie
rozpocznij naukę
one-to one
płacić cenę za
rozpocznij naukę
pay the price for
wykorzystywać cały swój potencjał
rozpocznij naukę
realise your full potential
do tej pory
rozpocznij naukę
so far
wziać odpowiedzialność
rozpocznij naukę
take responsibility for
wadą czegoś jest
rozpocznij naukę
the bad thing about
nie ma na to jednej odpowiedzi
rozpocznij naukę
there's no one answer to that
nie jest żądnym zaskoczeniem
rozpocznij naukę
to come as no surprise
nie oglądamy się za siebie; nie żałujemy tego
rozpocznij naukę
we haven't looked back
w granicach prawa
rozpocznij naukę
within the law
rozumiem twój punkt widzenia
rozpocznij naukę
I take your point

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.