Irregular Verbs - Czasowniki Nieregularne

 0    155 fiszek    JolaW
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
arise, arose, arisen
Arise, let us go hence.
rozpocznij naukę
powstawać, pojawiać się
awake, awoke, awoken,
I was awake all night.
rozpocznij naukę
budzić się
be, was, been,
Tom was in New York yesterday.
rozpocznij naukę
być
bear, bore, borne,
rozpocznij naukę
nosić, rodzić
beat, beat, beaten,
We beat the home team yesterday.
rozpocznij naukę
bić
become, became, become
Jason has become an excellent doctor.
rozpocznij naukę
zostawać
befall, befell, befallen,
rozpocznij naukę
przytrafić się, spotykać
begin, began, begun,
They haven't begun the play yet.
rozpocznij naukę
zaczynać, zacząć
behold, beheld, beheld,
rozpocznij naukę
ujrzeć
bend, bent, bent,
He bent the branch until it broke.
rozpocznij naukę
pochylić się
beset, beset, beset,
rozpocznij naukę
dreczyć, prześladować
bet, bet, bet,
rozpocznij naukę
zakladać się
bind, bound, bound,
rozpocznij naukę
przywiązywać
bite, bit, bitten,
rozpocznij naukę
gryźć, kąsać
bleed, bled, bled,
rozpocznij naukę
krwawić
blow, blew, blown,
rozpocznij naukę
dmuchać
break, broke, broken,
My boy has broken three windows this week!
rozpocznij naukę
tłuc, połamać
breed, bred, bred
rozpocznij naukę
hodować
bring, brought, brought
rozpocznij naukę
przynosić
build, built, built
rozpocznij naukę
budować
burn, burnt, burnt
rozpocznij naukę
palić, spalać się
burst, burst, burst
rozpocznij naukę
rozrywać
buy, bought, bought
Janice bought a new watch last week.
rozpocznij naukę
kupować
can, could, been able
rozpocznij naukę
móc
cast, cast, cast
rozpocznij naukę
rzucać
catch, caught, caught
Have you caught the flu?
rozpocznij naukę
łapać
choose, chose, chosen
rozpocznij naukę
wybierać
come, came, come
We came home earlier yesterday.
rozpocznij naukę
przychodzić
cost, cost, cost
rozpocznij naukę
kosztować
creep, crept, crept
rozpocznij naukę
skradać się
cut, cut, cut
How pieces have you cut?
rozpocznij naukę
kroić
dig, dug, dug
rozpocznij naukę
kopać
do, did, done
rozpocznij naukę
robić
draw, drew, drawn
She drew a beautiful picture in class.
rozpocznij naukę
rysować
dream, dreamt, dreamt
rozpocznij naukę
snić
drink, drank, drunk
I was so thirsty I drank two bottles of water
rozpocznij naukę
pić
drive, drove, driven
Have you ever driven across the US?
rozpocznij naukę
jechać
dwell, dwelt, dwelt
rozpocznij naukę
mieszkać
eat, ate, eaten
We ate lunch early today.
rozpocznij naukę
jeść
fall, fell, fallen
rozpocznij naukę
upaść
feed, fed, fed
rozpocznij naukę
karmić
feel, felt, felt
rozpocznij naukę
czuć
find, found, found
Have you found him yet?
rozpocznij naukę
wyszukać
fling, flung, flung
rozpocznij naukę
rzucać
fly, flew, flown
rozpocznij naukę
lecieć
forbid, forbade, forbidden
rozpocznij naukę
zakazywać
forecast, forecast, forecast
rozpocznij naukę
przewidywać
forget, forgot, forgotten
Have you forgotten (forgot - UK) you had an appointment?
rozpocznij naukę
zapominać
forgive, forgave, forgiven
rozpocznij naukę
wybaczać
forsake, forsook, forsaken
rozpocznij naukę
porzucać
freeze, froze, frozen
rozpocznij naukę
mrozić
get, got, got
rozpocznij naukę
dostać
give, gave, given
They gave us an early appointment.
rozpocznij naukę
dawać
go, went, gone
Have you ever gone on vacation alone?
rozpocznij naukę
iść
grind, ground, ground
rozpocznij naukę
kruszyć
hang, hung, hung
rozpocznij naukę
wisieć
grow, grew, grown
She grew up very poor.
rozpocznij naukę
rosnąć
have, had, had
I had some toast for breakfast.
rozpocznij naukę
mieć
hear, heard, heard
rozpocznij naukę
słyszeć
hide, hid, hidden
rozpocznij naukę
skrywać
hit, hit, hit
He's hit me three times!
rozpocznij naukę
uderzać
hold, held, held
She held on tightly and entered the tunnel.
rozpocznij naukę
trzymać
hurt, hurt, hurt
rozpocznij naukę
skrzywdzić, zranić, sprawiać
keep, kept, kept
Have you kept your word to Peter?
rozpocznij naukę
trzymać, zachowywać
kneel, knelt, knelt
rozpocznij naukę
klękać
know, knew, known
I knew that once...
rozpocznij naukę
wiedzieć, znać
lay, laid, laid
rozpocznij naukę
kłaść, położyć
lead, led, led
rozpocznij naukę
prowadzić
lean, leant, leant
rozpocznij naukę
skłonić się, opierać, przechylić
leave, left, left
We left the book at home.
rozpocznij naukę
wychodzić
lend, lent, lent
rozpocznij naukę
pożyczać (komuś)
let, let, let
rozpocznij naukę
pozwalać
lie, lay, lain
rozpocznij naukę
leżeć
lie, lied, lied
rozpocznij naukę
kłamać
light, lit, lighted
rozpocznij naukę
zapalać
lose, lost, lost
I lost my watch yesterday.
rozpocznij naukę
gubić
make, made, made
I made the bed before I left.
rozpocznij naukę
robić
may, might, might
rozpocznij naukę
móc
mean, meant, meant
rozpocznij naukę
oznaczać, mieć na myśli
meet, met, met
Have you met Jack?
rozpocznij naukę
spotkać się
mistake, mistook, mistaken
rozpocznij naukę
pomylić
mow, mowed, mown
rozpocznij naukę
kosić
must, had to, had to
rozpocznij naukę
musieć
pay, paid, paid
He paid by credit card.
rozpocznij naukę
płacić
put, put, put
She put on a CD and relaxed for the afternoon.
rozpocznij naukę
klaść, wsadzić
read, read (red), read (red),
rozpocznij naukę
czytać
rid, rid, rid
rozpocznij naukę
uwalniać, oczyścić
ride, rode, ridden
Mary rode the bus to work.
rozpocznij naukę
jeździć konno
ring, rang, rung
rozpocznij naukę
dzwonić
rise, rose, risen
rozpocznij naukę
rosnąć
run, ran, run
I ran four miles yesterday.
rozpocznij naukę
biec
saw, sawed, sawn
rozpocznij naukę
piłować, rżnąć
say, said, said
rozpocznij naukę
mówić
see, saw, seen
Have you seen Angie yet?
rozpocznij naukę
widzieć
seek, sought, sought
rozpocznij naukę
szukać, aportować
sell, sold, sold
rozpocznij naukę
sprzedawać
send, sent, sent
rozpocznij naukę
wysyłać
set, set, set
rozpocznij naukę
przygotowywać, ustawić
sew, sewed, sewn
rozpocznij naukę
szyć
shake, shook, shaken
rozpocznij naukę
trząść, wstrząsnąć
shear, sheared, shorn
rozpocznij naukę
strzyc
shed, shed, shed
rozpocznij naukę
rozsiewać, lać, rozlać
shine, shone, shone
rozpocznij naukę
świecić, zabłysnąć
shoot, shot, shot
rozpocznij naukę
wystrzelić, strzelać
show, showed, shown
rozpocznij naukę
pokazywać
shrink, shrank, shrunk
rozpocznij naukę
kurczyć się
shut, shut, shut
rozpocznij naukę
zamykać
sing, sang, sung
rozpocznij naukę
śpiewać
sit, sat, sat
rozpocznij naukę
siadać
sleep, slept, slept
rozpocznij naukę
spać
slide, slid, slid
rozpocznij naukę
pośliznąć się
sling, slung, slung
rozpocznij naukę
zawieszać, podwieszać
slit, slit, slit
rozpocznij naukę
rozciąć, poderżnąć
smell, smelt, smelt
rozpocznij naukę
pachnieć
sow, sowed, sown/sowed
rozpocznij naukę
siać, zasiać
speak, spoke, spoken
rozpocznij naukę
mówić
speed, sped, sped
rozpocznij naukę
pędzić, jeździć (z dużą prędkością)
spell, spelt, spelt
rozpocznij naukę
przeliterować
spend, spent, spent
rozpocznij naukę
wydawać (pieniądze), spędzać czas
spill, spilt, spilt
rozpocznij naukę
rozlewać
spin, spun, spun
rozpocznij naukę
snuć, wirować, obracać
spit, spat, spat
rozpocznij naukę
pluć, napluć
spoil, spoilt, spoilt
rozpocznij naukę
uszkadzać, psuć, zepsuć
spread, spread, spread
rozpocznij naukę
rozkladać, rozsmarować, rozszerzyć
spring, sprang, sprung
rozpocznij naukę
sprężynować
stand, stood, stood
rozpocznij naukę
stać
steal, stole, stolen
rozpocznij naukę
kraść
stick, stuck, stuck
rozpocznij naukę
przyklejać(się)
sting, stung, stung
rozpocznij naukę
kłuć
stink, stank, stunk
rozpocznij naukę
śmierdzieć
stride, strode, stridden
rozpocznij naukę
kroczyć
strike, struck, struck
rozpocznij naukę
strajkować, walić, uderzać
strive, strove, striven
rozpocznij naukę
dążyć do czegoś, usiłować, krzątać
swear, swore, sworn
rozpocznij naukę
klnąć
sweep, swept, swept
rozpocznij naukę
zamiatać
swell, swelled, swollen
rozpocznij naukę
spuchnąć, obrzęknąć
swim, swam, swum
rozpocznij naukę
pływać
swing, swung, swung
rozpocznij naukę
huśtać się, machać czymś
take, took, taken
rozpocznij naukę
brać
teach, taught, taught
rozpocznij naukę
uczyć (kogoś)
tear, tore, torn
rozpocznij naukę
drzeć
tell, told, told
rozpocznij naukę
mówić, powiedzieć
think, thought, thought
rozpocznij naukę
myśleć
throw, threw, thrown
rozpocznij naukę
rzucać
thrust, thrust, thrust
rozpocznij naukę
pchać, atakować, napierać
tread, trod, trodden
rozpocznij naukę
stąpać, chodzić po czymś
wake, woke, woken
rozpocznij naukę
budzić się
wear, wore, worn
rozpocznij naukę
mieć na sobie, ubierać
weave, wove, woven
rozpocznij naukę
przemykać
weave, wove, woven
rozpocznij naukę
tkać, wplatać
weep, wept, wept
rozpocznij naukę
płakać
win, won, won
rozpocznij naukę
wygrać
wind, wound, wound
rozpocznij naukę
owijać, nawijać
wring, wrung, wrung
rozpocznij naukę
wyciskać, ściskać czyjeś ręce
write, wrote, written
rozpocznij naukę
pisać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.