De romanum bellum cum Pyrrho

 0    55 fiszek    CuKinia
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

bellum gerere
rozpocznij naukę
prowadzić wojnę

tempestas, atis
rozpocznij naukę
pogoda

deleo, delevi, deletum
rozpocznij naukę
wymazać

supero, superavi, superatum
rozpocznij naukę
zwyciężać, pokonać

creo, creavi, creatum
rozpocznij naukę
stworzyć, mianować

expello, expuli, expulsum
rozpocznij naukę
wypędzić

pervenio, perveni, perventum
rozpocznij naukę
osiągnąć, dojść

fallo, fefeli, falsum
rozpocznij naukę
oszukać

mitto, misi, missum
rozpocznij naukę
rzucać, wysyłać

pono, posui, positum
rozpocznij naukę
kłaść

contra consulis imperium
rozpocznij naukę
wbrew władzy konsula

ultimum regem expellere
rozpocznij naukę
ostatniego króla wypędzić

illo loco, quo pridie...
rozpocznij naukę
w tym miejscu, w którym wcześniej...

naves tempestate iactate
rozpocznij naukę
statki burzą rzucane/miotane

tertio ante Christum natum saeculo
rozpocznij naukę
w 3 wieku przed Chrystusem

Romani propinquos populos vincerunt
rozpocznij naukę
Rzymianie sąsiednie narody zwyciężyli

devinco, devinci, devictum
rozpocznij naukę
ujarzmić

occupo, occupavi, occupatum
rozpocznij naukę
zajmować

condo, condidi, conditum
rozpocznij naukę
założyć np. miasto

civitas, civitatis
rozpocznij naukę
naród, obywatelstwo

civitati iam tam clarae obfuerunt
rozpocznij naukę
narodowi już tak sławnemu zaszkodzili

do dedi, datum
rozpocznij naukę
dawać

populo Romano belli causam dederunt
rozpocznij naukę
narodowi Rzymskiemu dali powód do wojny

legatos a Romanis missos superbo modo ecceperant
rozpocznij naukę
legatów przez Rz. wysłanych wyniośle przyjęli byli

peto, petivi (petii), petitum
rozpocznij naukę
dążyć, starać się o

auxilium petiverunt
rozpocznij naukę
pomocy poszukiwali, starali się o

adversus Pyrrhum
rozpocznij naukę
przeciwny Pyrrusowi

copias in Italiam per mare transportaverat
rozpocznij naukę
wojska do Italii przez morze transportował był

poseł, dowódca

pycha, duma

commito, commisi, commisum
rozpocznij naukę
połączyć, stoczyć (bitwę)

pugnam commite
rozpocznij naukę
stoczyć bitwę

Pyrrhus contra Romanos elephantos misit (mitto, misi, missum)
rozpocznij naukę
Pyrrus przeciw Rz. wysłał słonie

pugnae fortuna mutata est
rozpocznij naukę
los bitwy jest zmienny

nullus miles tam magnum animal viderat
rozpocznij naukę
żadni żołnierze nie widzieli byli tak wielkiego zwierzęcia

miles, militis
rozpocznij naukę
żołnierz

eques, equitis
rozpocznij naukę
koń

perterro, perterrui, perterritum
rozpocznij naukę
przestraszyć

equito, equitavi, equitatum
rozpocznij naukę
jechać konno

excutio, excussi, excussum
rozpocznij naukę
strząsnąć

rapio, rapui, raptum
rozpocznij naukę
porywać

ucieczka

equi perterriti equites excutiebant
rozpocznij naukę
konie przestraszone jeźdźców zrzucały

aut eos secum in fugam rapiebant
rozpocznij naukę
albo ich ze sobą w ucieczce porywały

magna caedes fuit
rozpocznij naukę
była wielka rzeź (zabiejanie)

caedes, is
rozpocznij naukę
rzeź

comparo 1 (comparavi, comparatum)
rozpocznij naukę
przygotować

quibus copiis Pyrrhi exercitum devicit
rozpocznij naukę
którymi wojskami Pyrrusa armię ujarzmił

maneo, mansi, masum
rozpocznij naukę
pozostać

non diu mansit
rozpocznij naukę
nie długo pozostał

towarzysz, sprzymierzeniec

cedo, cessi, cessum
rozpocznij naukę
kroczyć, iść

triumpho, triumphavi, triumphatum
rozpocznij naukę
tryumfować

socios reliquit et ex Italia cessit
rozpocznij naukę
towarzyszy opuścił i wyszedł z Italii

cum quqttuor elephantis in bello captis
rozpocznij naukę
z 4 słoniami pojmanymi w wojnie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.