Role-play: agreeing and disagreeing

 0    38 fiszek    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zgromadzenie/zbiórka
A mass meeting of people making a political protest or showing support for a cause.
zakazane zgromadzenie nacjonalistów
rozpocznij naukę
rally
a banned nationalist rally
rozdawać
2; phrasal verb
Stał na chodniku, rozdając ulotki.
rozpocznij naukę
hand out/give out
He was standing on the pavement handing out leaflets.
przekazać
phrasal verb; np. wiadomość/informację
rozpocznij naukę
get across
skandowanie
A repeated rhythmic phrase, typically one shouted or sung in unison by a crowd.
To była nasza przyśpiewka przed meczem, zanim wyszliśmy na boisko.
rozpocznij naukę
chant
That was our chant before the games, before we came out.
skandować
Say or shout repeatedly in a sing-song tone.
Protestujący skandowali slogany.
rozpocznij naukę
chant
Protesters were chanting slogans.
chorał gregoriański
rozpocznij naukę
Gregorian chant
śpiewać/intonować
Sing or intone (a psalm, canticle, or sacred text).
rozpocznij naukę
chant
baner
A long strip of cloth bearing a slogan or design, carried in a demonstration or procession or hung in a public place.
rozpocznij naukę
banner
megafon
rozpocznij naukę
megaphone
przygotowanie/ustalenie/plan
A plan or preparation for a future event.
Wszystkie przygotowania do ślubu zostały poczynione.
rozpocznij naukę
arrangement
All the arrangements for the wedding were made.
aranżacja
Symfonie Mozarta w aranżacji na wiolonczelę i fortepian.
rozpocznij naukę
arrangement
Mozart's symphonies in arrangements for cello and piano.
sporządzać petycję
rozpocznij naukę
draw up a petition
sporządzać
Powinieneś sporządzić list przeprosinowy.
rozpocznij naukę
draw up
You should draw up an apology letter.
założyć stronę internetową
rozpocznij naukę
set up a website
wywieszać
2
Chciał wywiesić obraz na tej ścianie.
rozpocznij naukę
put up/post
He wanted to put a painting up on this wall.
rozwieszać plakaty
2
rozpocznij naukę
put up/post posters
wybudować/wznieść/postawić
phrasal verb
Firma postawi budynek w rok.
rozpocznij naukę
put up
The company will put the building up in a year.
przeprowadzić zjazd
rozpocznij naukę
hold a rally
przeprowadzać (np. spotkanie)
rozpocznij naukę
hold
odbywać
Konferencja odbyła się w Lyonie.
rozpocznij naukę
hold
The conference was held in Lyon.
groźba
A statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other hostile action on someone in retribution for something done or not done.
Nie będę tolerował jego gróźb.
rozpocznij naukę
threat
I won't tolerate him making threats to me.
zagrożenie
A person or thing likely to cause damage or danger.
Nie stanowi dla mnie zagrożenia.
rozpocznij naukę
threat
He doesn't pose a threat to me.
szkarada/brzydactwo
A thing that is very ugly, especially a building.
rozpocznij naukę
eyesore
parkować samochód
rozpocznij naukę
park a car
zatłoczony
(Of a road or place) so crowded with traffic or people as to hinder or prevent freedom of movement.
rozpocznij naukę
congested
zatłoczona ulica
rozpocznij naukę
congested street
Dużą zaletą (mojego pomysłu) jest...
rozpocznij naukę
The big advantage of (my idea) is...
Czy nie byłoby lepiej...?
rozpocznij naukę
Wouldn't it be better to...?
Nie sądzisz, że...?
rozpocznij naukę
Don't you think that...?
Może, ale ciągle myślę...
rozpocznij naukę
Maybe, but I still think...
Przypuszczam, że możesz mieć rację.
rozpocznij naukę
I guess you could be right.
Dobra, przekonałeś mnie.
rozpocznij naukę
OK, you've persuaded me.
Dobra. Zgódźmy się na to.
rozpocznij naukę
OK. Let's agree on that.
Postanowione.
rozpocznij naukę
That's decided than.
wiejski
In, relating to, or characteristic of the countryside rather than the town.
rozpocznij naukę
rural
elektrownia
2
rozpocznij naukę
power plant/power station
handel bronią
2
rozpocznij naukę
arms trade/arms slave
zamiast
Providing supplementary or additional help and support.
Jeżeli nie masz swojego samochodu, weź zamiast tego taksówkę.
rozpocznij naukę
instead
If you don't have your car, take a taxi instead.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.