Łacińska terminologia prawnicza

 0    9 fiszek    delfinna1993
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, niż sam posiada
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris ad alium transere potest quam ipse habet
Przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu
rozpocznij naukę
contra ius Fasque
prawo jest sztuką dobra i słuszności
rozpocznij naukę
Ius est ars boni et aequi
Prawo powinno odpowiadać regułom sprawiedliwości
rozpocznij naukę
Ius recipsit aequitatem
Prawo i podstęp nie mogą ze sobą współistnieć
rozpocznij naukę
Ius et fraus nonquam cohabitant
Nie powinniśmy źle używać naszego prawa
rozpocznij naukę
Male iure nostro uti non debemus
Najwieksze prawo jest największym bezprawiem
rozpocznij naukę
Summum ius summa iniura
Sprawiedliwość jest stała i trwałą wolą oddania każdemu jego prawa
rozpocznij naukę
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Nie wszystko, co dozwolone jest godziwe
rozpocznij naukę
Non omnia, quod licet, honestrum est

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.