English for e-mails - zwroty - Business English

5  2    54 fiszki    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Drogi/Szanowny Panie - nieznane nazwisko
rozpocznij naukę
Dear Sir, (if we do not know the name)
Droga/Szanowna Pani - nieznane nazwisko
rozpocznij naukę
Dear Madam,(if we do not know the name)
Drodzy/ Szanowni Państwo - nieznane nazwiska M/K
rozpocznij naukę
Dear Sir/Madam, (if we do not know the names)
Drodzy/ Szanowni Państwo (mężczyźni) - nieznane nazwiska
rozpocznij naukę
Dear Sirs,
Drodzy/ Szanowni Państwo - nieznani ODBIORCY
rozpocznij naukę
To Whom it May Concern,
Drogi/Szanowny Panie Kowalski,
rozpocznij naukę
Dear Mr. Kowalski,
Droga/Szanowna Pani Kowalska, - mężatka
rozpocznij naukę
Dear Mrs. Kowalska,
Droga/Szanowna Pani Kowalska, - nieznany stan cywilny
rozpocznij naukę
Dear Ms. Kowalska,
Piszemy do Państwa w sprawie...
rozpocznij naukę
We are writing to you regarding...
Piszemy do Państwa w związku z...
rozpocznij naukę
We are writing to you in connection with...
W nawiązaniu do waszego e-mail (2 odp)
rozpocznij naukę
With reference to your e-mail... / Further to...
Piszę do Państwa aby powiadomić... (2 odp)
rozpocznij naukę
I am writing to let you know... / I would like to inform you...
Piszę do z zapytaniem o...
rozpocznij naukę
I am writing to inquire about...
Piszę do Państwa w imieniu Pana Kowalskiego,...
rozpocznij naukę
I am writing to you on behalf of Mr. Kowalski...
Państwa firma została nam wysoce polecona przez...
rozpocznij naukę
Your company was highly recommended by...
Bylibyśmy wdzięczni za przesłanie bardziej szczegółowych informacji na temat... (a)
rozpocznij naukę
We would appreciate if you could send us more detailed information regarding...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem /otrzymaniem...
rozpocznij naukę
We are interested in obtaining / receiving...
Czy mógłby Pan polecić...
rozpocznij naukę
Could you recommend...
Prosiłbym o przesłanie mi...
rozpocznij naukę
Would you please send me...
Jesteśmy zainteresowani... I chcielibyśmy się dowiedzieć...
rozpocznij naukę
We are interested in... and we would like to know...
Załączamy cennik, o który prosiliście.
rozpocznij naukę
Please find enclosed the price list you requested.
W załączonym pakiecie znajdą Państwo opisy produktu.
rozpocznij naukę
In the enclosed information packet, you will find product descriptions.
Załącznik jest w formacie...
rozpocznij naukę
The attachment is in...
Nie udało mi się otworzyć Pana załącznika. Proszę o ponowne wysłanie.
rozpocznij naukę
I could not open your attachment. Please send it again.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej na...
rozpocznij naukę
For more information please consult our website at...
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
rozpocznij naukę
If we could be of any further assistance, please contact us.
Będę wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe. (g)
rozpocznij naukę
I would be grateful if you could look into this matter as soon as possible.
Bardzo proszę o szybką odpowiedź, ponieważ...
rozpocznij naukę
Please reply as soon as possible, because...
Cieszy nas dalsza perspektywa współpracy.
rozpocznij naukę
We look forward to further cooperation.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
rozpocznij naukę
Thank you for your help in this matter.
Proszę o kontakt - mój nr. telefonu to...
rozpocznij naukę
Please contact me - my phone number is...
Czekam na Pana/Pani odpowiedź.
rozpocznij naukę
I look forward to hearing from you soon.
Z wyrazami szacunku. Pozdrawiam (adresat nieznany 2 odp)
rozpocznij naukę
Yours faithfully, / Yours sincerely, (addressee unknown)
Z poważaniem,
rozpocznij naukę
Respectfully yours,
W załączniku przesyłam...
rozpocznij naukę
Please find attached...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. (g)
rozpocznij naukę
I would be grateful for a quick reply.
Proszę o szybką odpowiedź.(a)
rozpocznij naukę
I would appreciate a quick reply.
Proszę odnieść się do mojego wcześniejszego pisma/listu.
rozpocznij naukę
Please refer to my previous correspondence/letter.
Chciałbym przeprosić za zwłokę w odpowiedzi.
rozpocznij naukę
I would like to apologize for the delay in replying.
Dziękuję za Pana e-maila z dnia...
rozpocznij naukę
Thank you for your e-mail dated...
W związku z naszą rozmową telefoniczną...
rozpocznij naukę
With reference to our phone conversation...
Chciałbym uprzejmie poinformować, że...
rozpocznij naukę
I am pleased to inform that...
Z przykrością musimy Pana poinformować, że...
rozpocznij naukę
We regret to inform you that...
W załączniku znajdą Państwo moje CV.
rozpocznij naukę
Enclosed you will find my CV.
Dziękuję za spojrzenie przychylnym okiem na moją osobę/propozycję.
rozpocznij naukę
Thank you for looking favourably on my proposal.
W razie pytań służę pomocą.
rozpocznij naukę
If you have any questions, I am willing to help you out.
Można się ze mną kontaktować w razie kolejnych pytań.
rozpocznij naukę
You can contact me if you have any further questions.
Z góry dziękuję za pomoc.
rozpocznij naukę
Thank you for your help in advance.
To wiadomość poufna.
rozpocznij naukę
The information is confidential.
Podsumowując/Reasumując (2 odp)
rozpocznij naukę
To sum up / Summing up
W pilnych przypadkach proszę o telefon na numer:...
rozpocznij naukę
In urgent matters please call me at:...
Przesyłam link do naszej strony:...
rozpocznij naukę
I am sending the link to our website:...
Przypominam o fakturze, która nie została jeszcze opłacona.
rozpocznij naukę
This is to remind you that the invoice is still unpaid.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie prośby.
rozpocznij naukę
I hope for positive consideration of my request.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.