Rodziny wyrazów 4

 0    139 fiszek    mariolasobieska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
stopa
Zjedz trochę zupy, to postawi cię na nogi.
rozpocznij naukę
foot
Have some soup, it will get you back on your feet.
stopy
Nie czuję nóg.
rozpocznij naukę
feet
I can't feel my feet.
iść piechotą
rozpocznij naukę
go on foot
u podnóża
rozpocznij naukę
at the foot of
wyrażenie gdy powiedzieliśmy coś co kogoś zawstydziło czy zasmuciło
rozpocznij naukę
put sb foot in it
źle rozpocząć jakąś znajomość
rozpocznij naukę
get off on the wrong foot
być realistą, myśleć praktycznie
rozpocznij naukę
have both feet on the ground
spaść na 4 łapy
rozpocznij naukę
fall on sb feet
plątać się pod nogami
rozpocznij naukę
be under sb feet
o kimś że jest stary (być 1 nogą w grobie)
rozpocznij naukę
have one foot in the grave
powód
Z jakiego powodu jest pan tutaj?
rozpocznij naukę
reason
What is the reason you are here?
powód czegoś
rozpocznij naukę
reason for...
podać powód
rozpocznij naukę
give a reason
z powodów osobistych
rozpocznij naukę
for personal reasons
z powodów zdrowotnych
rozpocznij naukę
for health reasons
z jakiegoś powodu
rozpocznij naukę
for some reason
mieć swoje powody
rozpocznij naukę
have sb's reasons
z sobie tylko znanych powodów
rozpocznij naukę
for reasons best known to yourself
nie mieć powodu by coś zrobić
rozpocznij naukę
have no reason to do sth
miec dobry powód do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
Have every reason to do sth
w granicach rozsądku
rozpocznij naukę
within reason
przechodzić wszelkie pojęcie
rozpocznij naukę
go beyond all reason
bez powodu
rozpocznij naukę
for no reason
bez powodu, bez żadnej logiki
rozpocznij naukę
without rhyme or reason
część czegoś
rozpocznij naukę
part of
być częścią czegoś
rozpocznij naukę
be part of sth
najlepsza część czegoś
rozpocznij naukę
Best part of sth
częściowo
rozpocznij naukę
in part
część zapasowa
rozpocznij naukę
spare part
rola (w filmie teatrze)
rozpocznij naukę
part of
odgrywać ważną rolę
rozpocznij naukę
play an important part
wziąć udział
rozpocznij naukę
take part
aktywny udział
rozpocznij naukę
active part
grac główną rolę
rozpocznij naukę
leading part
w większości, przeważnie
rozpocznij naukę
for the most part
stanąć po czyjejś stronie
rozpocznij naukę
take sb's part
stanowić nieodłączną część czegoś
rozpocznij naukę
be part and parcel of sth
w tych okolicach
rozpocznij naukę
in this parts
pytanie
Mam pytanie.
rozpocznij naukę
question
I've got a question.
zadać pytanie
rozpocznij naukę
ask a question
odpowiedzieć na pytanie
rozpocznij naukę
answer a question
sprawa problem
rozpocznij naukę
question
wątpliwość
rozpocznij naukę
question
o którym mowa
rozpocznij naukę
in question
nie ma możliwości, nie ma mowy
rozpocznij naukę
There is no question of...
niemożliwe wykluczone
rozpocznij naukę
out of the question
kwestionować
rozpocznij naukę
question
szacunek
Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?
rozpocznij naukę
respect
Could you give me a rough estimate of the total cost?
mieć szacunek do kogoś
rozpocznij naukę
Have respect for sb
zdobyć szacunek
rozpocznij naukę
gain respect
z całym szacunkiem
rozpocznij naukę
with all due respect
pod jednym względem
rozpocznij naukę
In one respect
pod wieloma względami
rozpocznij naukę
in some respects
jeśli chodzi o, w związku z
rozpocznij naukę
in respect of...
pod względem w odniesieniu do
rozpocznij naukę
with respect to
szanować
Młodzi ludzie powinni szanować starszych.
rozpocznij naukę
to respect
Young people should respect the elderly.
porównać
rozpocznij naukę
compare
porównywalny
rozpocznij naukę
comparable
porównawczo
rozpocznij naukę
comparably
porównawczy
rozpocznij naukę
comparative
porównanie
rozpocznij naukę
comparison
porównać coś
rozpocznij naukę
compare sth
porównać kogoś z czymś
rozpocznij naukę
Compare sb with sth
porównać kogoś z kimś
rozpocznij naukę
compare sb
coś jest gorsze od czegoś innego, nie ma porównania
rozpocznij naukę
does not compare
dyskutować w celu porównania swoich odkryć dokonań
rozpocznij naukę
compare notes on...
porównanie
rozpocznij naukę
comparison
dla porównania
rozpocznij naukę
for comparison
w porównaniu do
rozpocznij naukę
in comparison to
w porównaniu
rozpocznij naukę
by comparision
porównanie czegoś
rozpocznij naukę
a comparision of sth
porównać, dokonać porównania
rozpocznij naukę
make a comparison
doszukiwać się podobieństw
rozpocznij naukę
draw a comparison
nie ma porównania, coś jest dużo lepsze od czegoś innego
rozpocznij naukę
There is no comparison
poruszać się ruszać się
rozpocznij naukę
move
przeprowadzić się
rozpocznij naukę
to move
przeprowadzić się do nowego domu
rozpocznij naukę
move house
poruszyć pogoś, być smutnym
rozpocznij naukę
Move
być głeboko wzruszonym
rozpocznij naukę
To be deeply moved
poruszyć kogoś do łez
rozpocznij naukę
Move sb to tears
wzruszający
rozpocznij naukę
moving
ruszyć się
rozpocznij naukę
get moving
iść z duchem czasu
rozpocznij naukę
move with the times
o miejscu w którym jest mnóstwo ludzi
rozpocznij naukę
sb can hardly move
poruszyć niebo i ziemię
rozpocznij naukę
move heaven and earth
ktoś zmienia pewne zasady czy wymagania
rozpocznij naukę
move the goalposts
stać w bezruchu
rozpocznij naukę
not move a muscle
słaby
To dziecko jest słabe.
rozpocznij naukę
weak
This child is weak.
osłabiać
rozpocznij naukę
weaken
słabość
rozpocznij naukę
weakness
słaby punkt
rozpocznij naukę
weak point
zmięknąć, ugiąć kolana
rozpocznij naukę
weak at the knees
głupi
rozpocznij naukę
weak in the head
słaba płeć
rozpocznij naukę
weaker sex
oznaka słabości
rozpocznij naukę
a sign of weakness
mieć słabość do czegoś
rozpocznij naukę
have a weakness for sth
smak
rozpocznij naukę
taste
smakuje wspaniale
rozpocznij naukę
It tastes great
próbować
rozpocznij naukę
taste
zasmakować wolności
rozpocznij naukę
taste freedom
zasmakować sławy
rozpocznij naukę
Taste fame
mieć dobry gust
rozpocznij naukę
have good taste
nie mieć gustu
rozpocznij naukę
have no taste
lubić coś
rozpocznij naukę
have a taste for sth
nie lubieć czegoś
rozpocznij naukę
have no taste for
smak sławy
rozpocznij naukę
Taste of fame
zrobić złe wrażenie
rozpocznij naukę
leave a bad taste in sb mouth
do smaku
rozpocznij naukę
to taste
przedmiot rozmowy temat
rozpocznij naukę
subject
zmienić temat
rozpocznij naukę
change the subject
być tematem czegoś
rozpocznij naukę
Be the subject of sth
zacząć mówić na jakiś temat
rozpocznij naukę
get onto the subject
zakończyć temat
rozpocznij naukę
get off the subject
przedmiot w szkole
rozpocznij naukę
subject
podlegać
rozpocznij naukę
be subject to
poddać czemuś, zmusić do czegoś
rozpocznij naukę
subject
subiektywny
rozpocznij naukę
subjective
opowiadanie
rozpocznij naukę
story
historia czyjegoś życia
rozpocznij naukę
sb's life story
bajka na dobranoc
rozpocznij naukę
bedtime story
temat, wiadomość pojawiająca się w gazecie lub radio
rozpocznij naukę
story
plotka
rozpocznij naukę
a story
tak mówią ludzie
rozpocznij naukę
so the story goes
to długa historia
rozpocznij naukę
It's a long story
krótko mówiąc
Krótko mówiąc, zostaliśmy wrobieni.
rozpocznij naukę
to cut a long story short
To cut a long story short, we were framed.
koniec dyskusji
rozpocznij naukę
end of story
ale to inna historia
rozpocznij naukę
But it's another story
to nie cała historia
rozpocznij naukę
This is not the whole story
krok
Krok po kroku.
rozpocznij naukę
step
Step by step.
zrobić krok
rozpocznij naukę
take a step
podjąć jakieś kroki
rozpocznij naukę
take steps
krok do przodu
rozpocznij naukę
step forward
krok w dobrym kierunku
rozpocznij naukę
a step in the right direction
etapy
rozpocznij naukę
steps
krok za krokiem
rozpocznij naukę
step by step
być o krok do przodu
rozpocznij naukę
Be one step ahead
uważaj na to co robisz
rozpocznij naukę
watch your step
nadepnąć
rozpocznij naukę
step
wciśnij gaz do dechy
rozpocznij naukę
step on it / step on the gas

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.