Unit 9 Dependent prepositions

 0    88 fiszek    kmoczi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
invested in
rozpocznij naukę
inwestować w
fearful of
rozpocznij naukę
boją się
optimistic about
rozpocznij naukę
optymistycznie
access to
rozpocznij naukę
Dostęp do
founder of
rozpocznij naukę
Założyciel
investing in
rozpocznij naukę
inwestowanie w
looked into
rozpocznij naukę
zająć się czymś
settled on
When he died, he settled his money on his children.
rozpocznij naukę
przekazać coś komuś
turned down
When the market turns down, recruitment is one of the first areas companies look at to make savings.
rozpocznij naukę
odrzucać/ odmawiać
publishing houses
rozpocznij naukę
wydawnictwa
solicitor
rozpocznij naukę
radca prawny
never make a concession
rozpocznij naukę
Nigdy nie ustępuj
complain about
rozpocznij naukę
narzekać
hint at
rozpocznij naukę
robić wskazówkę do/ aluzję do
long for
rozpocznij naukę
pragnąć/ tęsknić za kimś
strive for
In her writing she strove for a balance between innovation and familiar prose forms.
rozpocznij naukę
dążyć do
suffer from
rozpocznij naukę
cierpią na
bet on
rozpocznij naukę
postawić na/ obstawiać
amount to
rozpocznij naukę
wynieść/ stanowić o
refer to
When I give my presentation, I will probably have to refer to my notes
rozpocznij naukę
odnoszą się do
associate with
I don't want my children associating with drug addicts and alcoholics.
rozpocznij naukę
być kojarzonym z
insure against
We thought we'd insure against rain by putting a tent up where people could take shelter.
rozpocznij naukę
zabezpieczać się przed/ ubezpieczać
account for
rozpocznij naukę
być odpowiedzialnym za
opt for
rozpocznij naukę
zdecydować się na/ wybierać
emerge from
She emerged from the sea, blue with cold.
rozpocznij naukę
wyjść z/ wyłaniać się z
insist on
I don't know why you insist on talking about it.
rozpocznij naukę
nalegać na
lead to
Reducing speed limits should lead to fewer deaths on the roads.
rozpocznij naukę
prowadzić do
relate to
The culture that he describes is so different from mine that I sometimes find it hard to relate to.
rozpocznij naukę
odnoszą się do
contend with
At the age of nine, he had the death of both parents to contend with.
rozpocznij naukę
walczyć z / borykać się z
react against
rozpocznij naukę
reagować na
hope for
rozpocznij naukę
nadzieję na
pay for
rozpocznij naukę
płacić za
stem from
Her problems stem from her difficult childhood.
rozpocznij naukę
wynikają z/ brać coś z czegoś
result in
rozpocznij naukę
skutkować
rely on
rozpocznij naukę
polegać na
object to
rozpocznij naukę
sprzeciwić się
resort to
When she didn't answer the phone, I resorted to calling up to her from the street.
rozpocznij naukę
uciekania się do
sympathise with
rozpocznij naukę
współczuć
learn for
rozpocznij naukę
dowiedzieć się o
learn from
rozpocznij naukę
uczyć się od/ nauczyć się na
consist of
rozpocznij naukę
składać się z
consist in
The beauty of air travel consists in its speed and ease.
rozpocznij naukę
stanowi/ oznacza/ bazuje
lacking in
He's totally lacking in charm.
rozpocznij naukę
brakuje
representative of
rozpocznij naukę
Przedstawiciel
reliant on
rozpocznij naukę
polegające na
vulnerable to
I felt very vulnerable, standing there without any clothes on.
rozpocznij naukę
podatne na
aware of
Were you aware of the risks at the time?
rozpocznij naukę
świadoma
contingent on
rozpocznij naukę
uzależniony od
conductive to
Aluminium is a conductive metal.
rozpocznij naukę
przewodzący
prone to
I've always been prone to headaches.
rozpocznij naukę
podatne na/ skłonny
compatible with
rozpocznij naukę
kompatybilny z/ współzależny
capable of
Only the Democratic Party is capable of running the country.
rozpocznij naukę
zdolna do
intent on
She had an intent look on her face.
rozpocznij naukę
skupiony na czymś
essential to
Water is essential to living things.
rozpocznij naukę
niezbędne do
susceptible to
These plants are particularly susceptible to frost.
rozpocznij naukę
podatne na
filled with
rozpocznij naukę
wypełnione
admiration for
rozpocznij naukę
podziw dla
demand for
rozpocznij naukę
Zapotrzebowanie na/ popyt na
respect for
rozpocznij naukę
szacunek dla
search for
rozpocznij naukę
szukaj
damage to
rozpocznij naukę
uszkodzenia
ban on
rozpocznij naukę
zakaz na
curb on
rozpocznij naukę
ograniczenia na
contrast with
rozpocznij naukę
kontrastować z
involvement with
rozpocznij naukę
zaangażowanie w/ uczestnictwo
tax haven
rozpocznij naukę
raj podatkowy
aptitude for
My son has no/little aptitude for sport.
rozpocznij naukę
umiejętności dla/ uzdolnienie do
need for
rozpocznij naukę
potrzeba
responsibility for
rozpocznij naukę
Odpowiedzialność za
substitute for
rozpocznij naukę
substytutem
alternative to
rozpocznij naukę
alternatywa
exception to
rozpocznij naukę
Wyjątkiem
resistance to
Copper has (a) low resistance.
rozpocznij naukę
odporność na
comment on
rozpocznij naukę
komentować
effect on
rozpocznij naukę
Wpływ na
dealings with
rozpocznij naukę
relacje z/ kontakty/ stosunki z
relationship with
rozpocznij naukę
relacja z
bid for
rozpocznij naukę
licytować
remedy for
rozpocznij naukę
lekarstwem na
room for
rozpocznij naukę
miejsce dla
threat to
rozpocznij naukę
zagrożenie
contribution to
Marie Curie is famous for her contribution to science.
rozpocznij naukę
wkład/ datek/ udział
introduction to
rozpocznij naukę
wprowadzenie do
solution to
rozpocznij naukę
rozwiązanie
constraint on
Financial constraints on the company are preventing them from employing new staff.
rozpocznij naukę
ograniczenie na
tax on
rozpocznij naukę
podatek od
dissatisfaction with
rozpocznij naukę
niezadowolenie z
sympathy with
rozpocznij naukę
współczucie dla

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.