Oxford Excellence for matura Unit 1 Szkoła

 0    217 fiszek    erka22
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kolega/koleżanka z klasy/szkoły
rozpocznij naukę
classmate, schoolmate
student
rozpocznij naukę
(college/university) student
zastępca dyrektora
rozpocznij naukę
deputy head (assistant principal)
egzaminator
rozpocznij naukę
examiner
dyrektor
rozpocznij naukę
head teacher (principal)
wykładowca
rozpocznij naukę
lecturer
korepetytor
rozpocznij naukę
(personal) tutor
uczeń
rozpocznij naukę
schoolboy
uczennica
rozpocznij naukę
schoolgirl
uczeń
rozpocznij naukę
student, pupil
nauczyciel
rozpocznij naukę
teacher
grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff
bufet, stołówka
rozpocznij naukę
cafeteria, canteen
klasa
rozpocznij naukę
classroom
sala komputerowa
rozpocznij naukę
computer lab, IT suite, ICT unit
sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gym, gymnasium
korytarz, hol
rozpocznij naukę
hall
gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster's office
laboratorium
rozpocznij naukę
laboratory, lab
biblioteka
rozpocznij naukę
library
szafka
rozpocznij naukę
locker
sekretariat
rozpocznij naukę
office
plac zabaw
rozpocznij naukę
playground
pracownia (fiz., biol. lub chem.)
rozpocznij naukę
science lab
boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field
pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staff room
przerwa
rozpocznij naukę
break
wolna lekcja, okienko
rozpocznij naukę
free period
wakacje
rozpocznij naukę
holidays (vacation)
długa przerwa
rozpocznij naukę
lunch break
semestr
rozpocznij naukę
term
plan lekcji
rozpocznij naukę
timetable (schedule)
przerwa zimowa
rozpocznij naukę
winter break
dzwonek dzwoni o (godzinie)
rozpocznij naukę
the bell goes at
zajęcia w szkole kończą się w dniu
rozpocznij naukę
school breaks up on
plastyka, sztuka
rozpocznij naukę
art, arts
przedsiębiorczość
rozpocznij naukę
business studies
informatyka
rozpocznij naukę
computer studies, information technology
języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages
geografia
rozpocznij naukę
geography
przedmioty humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities
historia
rozpocznij naukę
history
matematyka
rozpocznij naukę
mathematics, maths
muzyka
rozpocznij naukę
music
wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
physical education (PE)
religia
rozpocznij naukę
religious education (RE)
nauki społeczne
rozpocznij naukę
social sciences
przedmioty szkolne
rozpocznij naukę
subjects
przedmioty artystyczne, związane ze sztukę
rozpocznij naukę
arts
przedmioty obowiązkowe
rozpocznij naukę
compulsory/mandatory
przedmioty nieobowiązkowe
rozpocznij naukę
optional
przedmioty ścisłe
rozpocznij naukę
science
aktywny
rozpocznij naukę
active
ambitny
rozpocznij naukę
ambitious
pomocny/niepomocny
rozpocznij naukę
cooperative/uncooperative
skrupulatny, sumienny
rozpocznij naukę
conscientious
twórczy
rozpocznij naukę
creative
sprawiedliwy/niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair/unfair
utalentowany
rozpocznij naukę
gifted, talented
pracowity
rozpocznij naukę
hard-working
leniwy
rozpocznij naukę
lazy
zmotywowany
rozpocznij naukę
motivated
nerwowy
rozpocznij naukę
nervous
pasywny, bierny
rozpocznij naukę
passive
profesjonalny
rozpocznij naukę
professional
punktulany
rozpocznij naukę
punctual
zrelaksowany, odprężony
rozpocznij naukę
relaxed
niedbały
rozpocznij naukę
sloppy
systematyczny
rozpocznij naukę
systematic
uczęszczać (na kurs/do szkoły)
rozpocznij naukę
attend (a course/a school)
obecność
rozpocznij naukę
attendance
być nieobecnym
rozpocznij naukę
be absent
zostać usuniętym ze szkoły
rozpocznij naukę
be expelled from school
być obecnym
rozpocznij naukę
be present
zostać zawieszonym (w prawach ucznia)
rozpocznij naukę
be suspended
doktor (stopień naukowy)
rozpocznij naukę
doctor of philosophy (PhD)
przestać chodzić (na kurs/do szkoły)
rozpocznij naukę
drop out from (a course/a school)
uzyskać, otrzymać
rozpocznij naukę
get, obtain
świadectwo
rozpocznij naukę
~a certificate
stopień (naukowy)
rozpocznij naukę
~a degree
dyplom
rozpocznij naukę
~a diploma
dostać się na uczelnię
rozpocznij naukę
get into university
absolwent (uniwersytetu)
rozpocznij naukę
graduate
skończyć (uczelnię)
rozpocznij naukę
graduate from (a university)
ukończyć szkołę
rozpocznij naukę
leave school
magister nauk humanistycznych
rozpocznij naukę
Master of Arts (MA)
magister nauk ścisłych
rozpocznij naukę
Master of Science (MSc)
płacić czesne
rozpocznij naukę
pay a fee
wagarować
rozpocznij naukę
play truant
dziennik
rozpocznij naukę
register
absolwent
rozpocznij naukę
school leaver
opuszczać lekcje, uciekać
rozpocznij naukę
skip classes
sprawdzać obecność
rozpocznij naukę
take the register
zdolność
rozpocznij naukę
ability
zadać wypracowanie (na temat)
rozpocznij naukę
assing an essay (on sth)
być na lekcji
rozpocznij naukę
be at a class/ a lesson
przeglądać strony internetowe
rozpocznij naukę
browse websites
znęcać się nad kimś
rozpocznij naukę
bully sb
przeprowadzać eksperyment
rozpocznij naukę
carry out an experiment
łączyć, wiązać tekst z grafiką
rozpocznij naukę
combine text and graphics
zeszyt
rozpocznij naukę
copybook, exercise-book, notebook, folder
liczyć
rozpocznij naukę
count
wkuwać
rozpocznij naukę
cram, swot
ostateczny termin (wykonania pracy)
rozpocznij naukę
deadline
dzielenie
rozpocznij naukę
division
dyscyplina
rozpocznij naukę
discipline
wykonać
rozpocznij naukę
do
projekt (na jakiś temat)
rozpocznij naukę
~a project (on sth)
ćwiczenie
rozpocznij naukę
~an exercise/a task/an activity
mocno się starać
rozpocznij naukę
do one's best
rysować szkic
rozpocznij naukę
draw a sketch
badać coś pod mikroskopem
rozpocznij naukę
examine sth under the microscope
brać dodatkowe lekcje
rozpocznij naukę
get extra lessons
ocena
rozpocznij naukę
grade, mark
dostawać
rozpocznij naukę
get a ~
stawiać
rozpocznij naukę
give a ~
mieć głowę do liczb
rozpocznij naukę
have a good head for figures
mieć coś na końcu języka
rozpocznij naukę
have sth on the tip of the tongue
praca domowa
rozpocznij naukę
homework
odrabiać
rozpocznij naukę
do~
otrzymywać
rozpocznij naukę
get~
oddawać
rozpocznij naukę
hand in~
zadawać
rozpocznij naukę
set~
tablica interaktywna
rozpocznij naukę
interactive whiteboard
wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
uczyć się czegoś na pamięć
rozpocznij naukę
learn sth by heart
robić błędy
rozpocznij naukę
make mistakes
robić notatki
rozpocznij naukę
take notes
wykonać prezentację
rozpocznij naukę
give a presentation
robić postępy
rozpocznij naukę
make progress
zapamiętywać daty
rozpocznij naukę
memorize dates
mnożenie
rozpocznij naukę
multiplification
dzień otwarty
rozpocznij naukę
open day
komitet rodzicielski
rozpocznij naukę
parent-teacher organization
grać w piłkę ręczną
rozpocznij naukę
play handball
posługiwać się mapą
rozpocznij naukę
read a map
brzmieć znajomo
rozpocznij naukę
ring a bell
wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip
lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books
umiejętności
rozpocznij naukę
skill
rozwiązać zadanie
rozpocznij naukę
solve a problem
ortografia
rozpocznij naukę
spelling
studiować prawa człowieka i politykę
rozpocznij naukę
study human rights and politics
zrobić sobie przerwę
rozpocznij naukę
take a break
podręcznik
rozpocznij naukę
textbook, coursebook
mundurek
rozpocznij naukę
uniform
napisać recenzję
rozpocznij naukę
write a review
ocenianie
rozpocznij naukę
assessment
oszukiwać, ściągać na egzaminie
rozpocznij naukę
cheat in an exam
przystąpić do egzaminu wstępnego
rozpocznij naukę
do an entrance exam
egzamin
rozpocznij naukę
exam
zdać dobrze/źle
rozpocznij naukę
do well/badly in an ~
oblewać
rozpocznij naukę
fail an ~
próbny
rozpocznij naukę
mock ~
zdawać
rozpocznij naukę
pass an ~
powtarzać do
rozpocznij naukę
revise for ~
przystępować po raz drugi do
rozpocznij naukę
retake/re-sit an ~
przystępować do
rozpocznij naukę
take an ~
końcowy
rozpocznij naukę
school-leaving ~
arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
exam paper
sprawdzać/poprawiać egzaminy
rozpocznij naukę
mark/correct exam papers
przygotowywać się do czegoś
rozpocznij naukę
prepare for sth
test
rozpocznij naukę
test
zrobić
rozpocznij naukę
do a ~
otrzymać wyniki
rozpocznij naukę
get the results of a ~
zrobić, dać
rozpocznij naukę
give a ~
z (czegoś, jakiegoś przedmiotu)
rozpocznij naukę
~in
uczyć się do (klasówki/egzaminu)
rozpocznij naukę
study for (a test/an exam)
szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
rozpocznij naukę
college
państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na dotychczasowe wyniki w nauce
rozpocznij naukę
comprehensive school (UK)
zajęcia do wyboru
rozpocznij naukę
elective/optional courses
szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
rozpocznij naukę
grammar school (UK)
szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat
rozpocznij naukę
junior high school (US)
żłobek
rozpocznij naukę
nursery
świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
report (US report card)
stypendium
rozpocznij naukę
scholarship
szkoła
rozpocznij naukę
school
z internatem
rozpocznij naukę
boarding ~
prywatna
rozpocznij naukę
independent/private/public (UK) ~
koedukacyjna
rozpocznij naukę
mixed/co-educational ~
policealna
rozpocznij naukę
post-secondary ~
podstawowa
rozpocznij naukę
primary (US elementary) ~
średnia
rozpocznij naukę
secondary (US high) ~
tylko dla chłopców lub dziewcząt
rozpocznij naukę
single-sex ~
państwowa
rozpocznij naukę
state (US public)
zawodowa
rozpocznij naukę
vocational ~
kształcenie
rozpocznij naukę
schooling
szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
rozpocznij naukę
senior high school (US)
pożyczka studencka
rozpocznij naukę
student loan
program nauczania
rozpocznij naukę
syllabus, curriculum
uniwersytet, szkoła wyższa
rozpocznij naukę
university
zajęcia artystyczne
rozpocznij naukę
art club
lekcje baletu
rozpocznij naukę
ballet classes
stawiać sobie wyzwania
rozpocznij naukę
challenge oneself
chór
rozpocznij naukę
choir
grupa dyskusyjna
rozpocznij naukę
debating team
teatr
rozpocznij naukę
drama
klub ochrony środowiska
rozpocznij naukę
environmental club
rozpoznawać swoje zdolności
rozpocznij naukę
explore one's abilities
być wysportowanym, w dobrej formie
rozpocznij naukę
get fit
gimnastyka
rozpocznij naukę
gymnastics
koło zainteresowań
rozpocznij naukę
interest club
przyłączyć się do (klubu/drużyny)
rozpocznij naukę
join (a club/a team)
zdobyć umiejętność kierowania ludźmi
rozpocznij naukę
learn leadership and management skills
uczyć się gry na trąbce
rozpocznij naukę
learn the trumpet
poznawać nowych ludzi
rozpocznij naukę
meet new people
uczestniczyć w zajęciach poza lekcyjnych
rozpocznij naukę
participate in extra-curricular activities
fotografowanie
rozpocznij naukę
photography
grać w zespole muzycznym
rozpocznij naukę
play in a band
uprawiać gry zespołowe
rozpocznij naukę
play in team sports
zespół rockowy
rozpocznij naukę
rock band
mieć podobne zainteresowania (jak)
rozpocznij naukę
share one's interests (with)
drużyna sportowa
rozpocznij naukę
sports team
unikać złych nawyków
rozpocznij naukę
stay away from bad habits
związek uczniowski
rozpocznij naukę
student union
radio
rozpocznij naukę
the radio
kronika szkolna
rozpocznij naukę
yearbook

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.