SŁOWNICTWO GALLUP

 0    138 fiszek    katarzynabieleniewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
siła
rozpocznij naukę
strength
wymyślać
rozpocznij naukę
devise
szkolony
rozpocznij naukę
tutored
opłakiwać
rozpocznij naukę
bemoan
wyrafinowany
rozpocznij naukę
refined
średnia
rozpocznij naukę
average
perła
rozpocznij naukę
pearl
mistrzostwo
rozpocznij naukę
mastery
uciekanie się
rozpocznij naukę
recourse
zadowolony
rozpocznij naukę
complacent
mierzyć
rozpocznij naukę
measure
motyw
rozpocznij naukę
theme
korzystny
rozpocznij naukę
beneficial
nurków
rozpocznij naukę
divers
słaby
rozpocznij naukę
weak
dyskryminacja
rozpocznij naukę
discrimination
przedstawienie
rozpocznij naukę
performance
wychowanie
rozpocznij naukę
nurture
hodować
rozpocznij naukę
cultivate
zidentyfikować
rozpocznij naukę
identify
przelotne spojrzenie
rozpocznij naukę
glimpse
istotny / trafny
rozpocznij naukę
relevant
rola
rozpocznij naukę
role
wyśmienity
rozpocznij naukę
superb
wysiłek
rozpocznij naukę
effort
zręczność
rozpocznij naukę
skill
przykład
rozpocznij naukę
example
nieodparty
rozpocznij naukę
compelling
szczególny
rozpocznij naukę
particular
odszkodowanie
rozpocznij naukę
compensation
podtrzymywać
rozpocznij naukę
sustain
szybki
rozpocznij naukę
rapid
opis
rozpocznij naukę
description
zdobyć
rozpocznij naukę
gain
postępowanie, obejście, zachowanie
rozpocznij naukę
Conduct, bypass, behavior
stworzyć, ustanowić
rozpocznij naukę
create, establish
prowadzić kierować toczyć odprawiać odprawić zaprowadzić przeprowadzać przeprowadzić dyrygować
rozpocznij naukę
to conduct
mocne strony/zalety
rozpocznij naukę
strengths / advantages
uznanie, akceptacja
rozpocznij naukę
acceptance
oszacowanie, ocena, uznanie
rozpocznij naukę
Evaluation, evaluation, recognition
podwyżka, wzrost
rozpocznij naukę
increase, the increase in
uznanie
rozpocznij naukę
appreciation
spostrzeżenia
rozpocznij naukę
insights
domena, dziedzina
rozpocznij naukę
domain, domain
wyniki, wydajność, występ
rozpocznij naukę
performance
przeprowadzić, wykonać, zrobić, pełnić
rozpocznij naukę
Carry out, perform, do, fulfill
zarządzanie
rozpocznij naukę
management
rozwój zawodowy, rozwijanie
rozpocznij naukę
Professional development, development
wzajemna zależność, wspólny cel, jednakowy status, nieformalny kontakt, kontakty
rozpocznij naukę
interdependence, common goal, equal status, informal contacts, contacts
rezultat, wynik, skutek
rozpocznij naukę
result, output, outcome
osiągnięcie, dokonanie
rozpocznij naukę
achievement, making
zyskać, osiągać
rozpocznij naukę
Gain, achieve
znaczący, ważny, konkretny, istotny,
rozpocznij naukę
Significant, important, specific, important,
świadomość
rozpocznij naukę
awareness
podświadomość
rozpocznij naukę
the subconscious
znajomość, wiedza
rozpocznij naukę
knowledge, knowledge
świadomy wyglądu
rozpocznij naukę
aware of the appearance of
podejście do
rozpocznij naukę
approach
zmierzać, nadciągać, zbliżać się do czegoś,
rozpocznij naukę
To move, to come, to come closer to something,
dostępność
rozpocznij naukę
availability
dostęp
rozpocznij naukę
access
uregulować
rozpocznij naukę
regulate
oczekiwania
rozpocznij naukę
expectations
współzależnych transakcji kupna i sprzedaży dobra.
rozpocznij naukę
Interdependent purchasing and selling transactions.
uczestnik współpracownik współautor ofiarodawca
rozpocznij naukę
Contributor
krata, siatka
rozpocznij naukę
grid
wpływ uderzenie zderzenie siła uderzenia
rozpocznij naukę
Impact
wpływać na coś, oddziaływać, mieć wpływ
rozpocznij naukę
Influence something, interact, influence
trwały, wytrzymały
rozpocznij naukę
lasting, durable
większy
rozpocznij naukę
greater
pod warunkiem
rozpocznij naukę
provided
dostarczyć, zapewnić, świadczyć
rozpocznij naukę
supply, provide, render
związany, pokrewny
rozpocznij naukę
Bound, related
relacjonować, odnosić się
rozpocznij naukę
narrate, relate
zagadnienia
rozpocznij naukę
issues
przezwyciężyć, pokonać, przemóc
rozpocznij naukę
Overcome, overcome, overcome
przeszkody, trudności
rozpocznij naukę
obstacles, difficulties
słabości / słabe strony
rozpocznij naukę
weakness / weaknesses
wrażliwość, podatność, skłonność
rozpocznij naukę
Sensitivity, susceptibility, tendency
zastosować
rozpocznij naukę
apply
zasady, reguły
rozpocznij naukę
principles, rules
przełomowy, nowatorski, prekursorski,
rozpocznij naukę
Breakthrough, innovative, precursor,
okiełznać, opanować, przypinać
rozpocznij naukę
Harness, master, pin
bezcenny, nieoceniony
rozpocznij naukę
priceless, invaluable
wartościowy, cenny
rozpocznij naukę
valuable, valuable
wyrafinowany, wyszukany
rozpocznij naukę
refined, sophisticated
uprzedzenia
rozpocznij naukę
notice
stronniczość
rozpocznij naukę
bias
szukać, prosić, ubiegać się, pożądać, badać,
rozpocznij naukę
To look for, to ask, to claim, to lust, to examine,
wyszukiwanie
rozpocznij naukę
Seek
poszerzenie swoich horyzontów
rozpocznij naukę
Broadening their horizons
perspektywa, możliwość, pogląd
rozpocznij naukę
Prospect, opportunity, view
odpowiedzialny za coś
rozpocznij naukę
answerable
wskazówki, wytyczne, przewodniki
rozpocznij naukę
Tips, guidelines, guides
instrukcja, wskazówka, pouczenie
rozpocznij naukę
instruction, tip, instruction
wspomagać, wspierać
rozpocznij naukę
Support, support
upoważnić, dać prawo, wzmocnić pozycję
rozpocznij naukę
Empower, give the right, strengthen the position
dyskryminujący ludzi
rozpocznij naukę
Discriminating people
ciemne strony
rozpocznij naukę
the dark side
wartość dla innych
rozpocznij naukę
Value for others
możliwości awansu
rozpocznij naukę
promotion opportunities
możliwość rozwoju
rozpocznij naukę
the opportunity to develop
ścieżka kariery zawodowej
rozpocznij naukę
career path
nie dojrzały
rozpocznij naukę
not mature, raw
niedojrzały
rozpocznij naukę
raw
assessment
rozpocznij naukę
ocena
attend a course – uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend a course - attend a course
auditorium
rozpocznij naukę
auditorium
certificate
rozpocznij naukę
certificate
class
rozpocznij naukę
class
credit – zaliczenie
rozpocznij naukę
credit - credit
dean
rozpocznij naukę
dean
do a degree in –
rozpocznij naukę
zdobywać stopień naukowy z
evaluation
rozpocznij naukę
evaluation
facilities
rozpocznij naukę
facilities
faculty –
rozpocznij naukę
faculty - wydział
fail
rozpocznij naukę
– nie zdać, oblać
fee
rozpocznij naukę
fee
19) final test – test końcowy
rozpocznij naukę
19) final test - final test
get a scholarship
rozpocznij naukę
dostać stypendium
grades
rozpocznij naukę
grades
graduate
rozpocznij naukę
graduate
graduate (from)
rozpocznij naukę
graduate (from)
have a degree in
rozpocznij naukę
osiadać stopień naukowy
lecture
rozpocznij naukę
lecture
lecture hall –
rozpocznij naukę
sala wykładowa
lecturer
rozpocznij naukę
lecturer
major
rozpocznij naukę
major
pass
rozpocznij naukę
Pass
pay a fee
rozpocznij naukę
– płacić czesne
revise
rozpocznij naukę
revise
student’s credit book
rozpocznij naukę
student's credit book
take an exam
rozpocznij naukę
zdawać egzamin
term, period
rozpocznij naukę
okres, semestr
tuition
rozpocznij naukę
tuition
tutor
rozpocznij naukę
– nauczyciel, opiekun naukowy
university
rozpocznij naukę
University
well equipped
rozpocznij naukę
dobrze wyposaŜony

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.