tua sem. zim 2012/13

 0    192 fiszki    panczmielu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
trip out
rozpocznij naukę
być łatwym do wymówienia
roll out a tongue
rozpocznij naukę
być łatwym do wymówienia
to flunt
rozpocznij naukę
afiszować się
curvacious
rozpocznij naukę
zaokrąglony
to catch out
rozpocznij naukę
wprowadzić w pole
to fight off
rozpocznij naukę
odpierać
to be biased
rozpocznij naukę
być stronniczym
to scupper
rozpocznij naukę
zniweczyć, zniszczyć
Primate
rozpocznij naukę
Prymas
secret police
rozpocznij naukę
bezpieka
to attach
rozpocznij naukę
dołączać
stand
rozpocznij naukę
postawa
Institute of National Remembrance
rozpocznij naukę
IPN
vetting
rozpocznij naukę
lustracja
to vet
rozpocznij naukę
zlustrować
collaboration pledge
rozpocznij naukę
lojalka
Bishop Ordinary
rozpocznij naukę
Biskup Ordynariusz
archdiocese
rozpocznij naukę
archidiecezja
Lent
rozpocznij naukę
Post
to harass
rozpocznij naukę
szykanować
to persecute
rozpocznij naukę
prześladować
to give/bear a testimony
rozpocznij naukę
składać świadectwo
Chancellor
rozpocznij naukę
kanclerz
counterbalance/counterweight
rozpocznij naukę
przeciwwaga
Standing Comission
rozpocznij naukę
Rada Stała
to accelerate
rozpocznij naukę
przyśpieszenie
file
rozpocznij naukę
teczka
dossier
rozpocznij naukę
akta
to spread the word of God
rozpocznij naukę
głosić Ewangelię
to do penance
rozpocznij naukę
pokutować
clergy
rozpocznij naukę
duchowieństwo
to sue
rozpocznij naukę
pozwać
lawsuit
rozpocznij naukę
pozew cywilny
to woo
rozpocznij naukę
uwieść
to divest
rozpocznij naukę
pozbyć się
to eledge
rozpocznij naukę
twierdzić
warfare
rozpocznij naukę
działania wojenne
legal officer
rozpocznij naukę
radca prawny
capaign play
rozpocznij naukę
sztyczka wyborcza
whipping boy
rozpocznij naukę
chłopiec do bicia
Olimpic Games
rozpocznij naukę
Gry Olipijskie
boycott
rozpocznij naukę
zbojkotować
to salvage
rozpocznij naukę
zbawić
candidate for
rozpocznij naukę
kandydat na
on the eve of
rozpocznij naukę
w wigilię
bloodshed
rozpocznij naukę
rozlew krwi
Olympic Flame
rozpocznij naukę
Sztafeta Olimpijska
labour camp
rozpocznij naukę
obóz pracy
death penalty/capital punishment
rozpocznij naukę
kara śmierci
to gag
rozpocznij naukę
dławić
slave labour
rozpocznij naukę
praca niewolnicza
correlation
rozpocznij naukę
współzależność
slant-eye
rozpocznij naukę
skośnooki
down-to-earth
rozpocznij naukę
przyziemny
to have sth fresh at one's mind
rozpocznij naukę
mieć coś świerzo w pamięci
to mess up
rozpocznij naukę
narobić bałaganu
dozen or so
rozpocznij naukę
kilkanaście
to be allergic to
rozpocznij naukę
być uczulonym na
to weed out/ get rid of
rozpocznij naukę
pozbyć się
Parlamentary Assembly
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Parlamentarne
X-odd
rozpocznij naukę
około 70
permanent representative
rozpocznij naukę
ambasador
European External Action Service
rozpocznij naukę
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
minister
rozpocznij naukę
zastępca ministra
instant messaging system
rozpocznij naukę
kominukator on-line
spokesperson
rozpocznij naukę
rzecznik
presecutor
rozpocznij naukę
prokurator
commandor
rozpocznij naukę
dowódca
to pen/launch fire on/at
rozpocznij naukę
ostrzelać
to suspect
rozpocznij naukę
podejrzewać
intentional
rozpocznij naukę
naumyślnie
to track sb down
rozpocznij naukę
wytropić
to seize fire
rozpocznij naukę
przerwać ogień
leutenant
rozpocznij naukę
podpułkownik
to give orders
rozpocznij naukę
wydać rozkazy
to be a witness to sth
rozpocznij naukę
być świadkiem czegoś
testimonies
rozpocznij naukę
zeznania
to press charges/ bring charges/fing charges against
rozpocznij naukę
oskarżyć
montar
rozpocznij naukę
moździeż
green filter arrow
rozpocznij naukę
zielona strzałka
crossroiad/junction
rozpocznij naukę
skrzyżowanie
conditional right turn
rozpocznij naukę
warunkowy skręt w prawo
road maintenance
rozpocznij naukę
utrzymanie dróg
confusion/mess
rozpocznij naukę
zamieszanie
requirement on/regulation
rozpocznij naukę
rozporządzenie
to hamper
rozpocznij naukę
utrudniać
to relief/reduce/ease traffic
rozpocznij naukę
ułatwić ruch
collisional traffic
rozpocznij naukę
ruch kolizyjny
amendment regulation
rozpocznij naukę
znowelizowane rozporządzenie
silhouette
rozpocznij naukę
sylwetka
in brazen way
rozpocznij naukę
w beszczelny sposób
Revelation
rozpocznij naukę
Księga Apokalipsy
Genesis
rozpocznij naukę
Księga Rodzaju
to have an eye for sth
rozpocznij naukę
mieć wyczucie
lure
rozpocznij naukę
powab
convergence
rozpocznij naukę
zbieżność
starring
rozpocznij naukę
zaskakujący
commonly ascribe
rozpocznij naukę
powrzechnie przypisywać
meaness/parcimony
rozpocznij naukę
skąpstwo
gismo
rozpocznij naukę
ustrojstwo
cocky
rozpocznij naukę
fafarafa
to succumb
rozpocznij naukę
ulec
to compensate
rozpocznij naukę
powetować
to auction
rozpocznij naukę
wystawić na aukcję
to catch up on sth
rozpocznij naukę
nadgonić
car body
rozpocznij naukę
karoseria
unbiased
rozpocznij naukę
bezstronny
mediation
rozpocznij naukę
medytacja
inheritance
rozpocznij naukę
spadkowy
voluntary
rozpocznij naukę
dobrowolny
agreement/settlement
rozpocznij naukę
zgoda
session/meeting
rozpocznij naukę
rozprawa sądowa
open court session
rozpocznij naukę
posiedzenie jawne
secret court session
rozpocznij naukę
posiedzenie tajne
capacity to perform in law
rozpocznij naukę
zdolność do czynności prawnych
to enter/enroll on
rozpocznij naukę
wpisany na
restoration justice
rozpocznij naukę
sprawiedliwość naprawcza
preparatory procedure
rozpocznij naukę
postępowanie przygotowawcze
escalation in
rozpocznij naukę
eskalacja w
public procurement
rozpocznij naukę
zamówienie publiczne
to sustain
rozpocznij naukę
trwały
sustainable
rozpocznij naukę
zrównoważony
to lose out
rozpocznij naukę
tracić
to load the dice in favour of someone
rozpocznij naukę
faworyzować
to boost
rozpocznij naukę
pobudzić
to award a contract
rozpocznij naukę
przyznać kontakt
in the interest of
rozpocznij naukę
w interesie
excemption from sth
rozpocznij naukę
wyjątek od
to streamline
rozpocznij naukę
usprawnić
purchasing/spending/buying power
rozpocznij naukę
siła nabywcza
to bulk at
rozpocznij naukę
odrzucać
to be ride behind
rozpocznij naukę
popierać
mutual
rozpocznij naukę
wzajemny
claim
rozpocznij naukę
roszczenie
speed abuse
rozpocznij naukę
przekroczenie prędkści
insurance premium
rozpocznij naukę
składka
car insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie samochodu
comprehensive insurance
rozpocznij naukę
auto kasko
to confirm with
rozpocznij naukę
być zgodnym z
to ssume
rozpocznij naukę
założyć
to prompt
rozpocznij naukę
prowadzić
to turn the page on
rozpocznij naukę
zapomnieć o czymś
spat
rozpocznij naukę
sprzeczka
slaughter/massacre
rozpocznij naukę
rzeź, masakra
a Warsaw Court
rozpocznij naukę
sąd warszawski
information on
rozpocznij naukę
informacja o
cenzorship
rozpocznij naukę
cenzura
freedom of speech
rozpocznij naukę
swoboda wypowiedzi
to gag
rozpocznij naukę
kneblować
prohibition of publishing
rozpocznij naukę
zakaz publikowania
defendant
rozpocznij naukę
obrońca
accuser
rozpocznij naukę
oskarżyciel
Supreme Court
rozpocznij naukę
Sąd Najwyższy
instance
rozpocznij naukę
instancja
to reject
rozpocznij naukę
odrzucić
Appellate Court
rozpocznij naukę
Sąd apelacyjny
to be an expert in/on/at
rozpocznij naukę
być ekspertem w
to prohibit/ban/forbid
rozpocznij naukę
zabronić
ban/restriction/prohibition
rozpocznij naukę
zakaz
to go gaga
rozpocznij naukę
zdziwaczeć
to appeal to
rozpocznij naukę
odwoływać się do
to file/launch/make an appeal against
rozpocznij naukę
złożyć odwołanie
to uphold
rozpocznij naukę
potrzymać
to dismiss
rozpocznij naukę
odrzucić
equal signs
rozpocznij naukę
znaki równości
to be high on
rozpocznij naukę
być na haju
onhigh
rozpocznij naukę
w niebie
orders from onhigh
rozpocznij naukę
rozkazy z góry
allegedly
rozpocznij naukę
jakoby
stimulants
rozpocznij naukę
substancje stymulujące
presenter
rozpocznij naukę
prezenter
questioned/examined
rozpocznij naukę
przesłuchiwany
to eliminate/ liquidate
rozpocznij naukę
eliminacja
such quantities
rozpocznij naukę
takie ilości
butt
rozpocznij naukę
tyłek
smuggling
rozpocznij naukę
przemyt
the unfaithful
rozpocznij naukę
nieiwrny
to be converted to
rozpocznij naukę
zmienić wiarę
peer
rozpocznij naukę
równieśnik
terrorist trail
rozpocznij naukę
proces terrorystów
terrorist/terror cell
rozpocznij naukę
komórka terrorystyczna
to stand in a dock
rozpocznij naukę
być na ławie oskarżonych
to be prosecuted
rozpocznij naukę
być sądzonym
descend/lineage
rozpocznij naukę
z pochodzenia
to belittle
rozpocznij naukę
bagatelizować
arsenal
rozpocznij naukę
arsenał
to be at one move from
rozpocznij naukę
być o krok
Nativity
rozpocznij naukę
Narodzenie Jezusa
Nativity play
rozpocznij naukę
jasełka
the 3 Wisemen/Sages
rozpocznij naukę
Trzej Królowie
Annunciation
rozpocznij naukę
zwiastowanie
tinsel
rozpocznij naukę
włosy anielskie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.