słownictwo psychologiczne

 0    50 fiszek    Elizaha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to behave
rozpocznij naukę
zachowywać się
behaviour
rozpocznij naukę
zachowanie
scientifice findings
rozpocznij naukę
odkrycie naukowe
to estabilish
rozpocznij naukę
do ustalenia
an atitiude
rozpocznij naukę
postawa
a component
rozpocznij naukę
składnik
a factor
rozpocznij naukę
współczynnik
to/an approach
rozpocznij naukę
zbliżyć się/ podejście
nature versus nurture
rozpocznij naukę
natura kontra wychowanie
adolescence
rozpocznij naukę
adolescencja/dorastanie/okres dorastania
cognitive/cognition
rozpocznij naukę
poznawczy/poznanie
campacity
rozpocznij naukę
pojemność/ zdolność/ charakter
to influence sb/sth= to affect sb/sth
rozpocznij naukę
wpływać na kogoś/coś
to have an influence on sb/sth
rozpocznij naukę
ktoś/coś ma wpływ na...
to have an effect on sb/sth
rozpocznij naukę
mieć wpływ na kogoś/coś
a stimulus/ stimuli
rozpocznij naukę
bodziec/bodźce
an analysis/analyses
rozpocznij naukę
analiza/analizy
to analyze sth
rozpocznij naukę
analizować coś
to emphasize sth
rozpocznij naukę
podkreślać coś
perception
rozpocznij naukę
percepcja/ postrzeganie/ wyobrażenie
gender
rozpocznij naukę
płeć
to take sth into consideration
rozpocznij naukę
wziąć coś pod uwagę
to contribute to sth
rozpocznij naukę
coś przyczynia się do
a phenomenon/ phenomena
rozpocznij naukę
zjawisko/zjawiska
a criterion/ criteria
rozpocznij naukę
kryterium/ kryteria
a human being
rozpocznij naukę
istota ludzka
neuroscience
rozpocznij naukę
neurologia
to interact/interaction
rozpocznij naukę
interakcja/interakcje
a motive
rozpocznij naukę
motyw/ motywem
a gene
rozpocznij naukę
gen
a premise
rozpocznij naukę
przesłanka
a cause and effect relationship
rozpocznij naukę
związek przyczynowo-skutkowy
to do/conduct/carry out research into/on sth
rozpocznij naukę
zrobić badania na/do przeprowadzenia badań
researh has shown
rozpocznij naukę
badania wykazały
much research has supported tge findings of
rozpocznij naukę
wiele badań poparły ustalenia
offspring
rozpocznij naukę
potomstwo
a basis for sth
rozpocznij naukę
postawa do czegoś
a sample
rozpocznij naukę
próbka
to determine
rozpocznij naukę
ustalać/determinować/ wyznaczać
to confirm sth
rozpocznij naukę
potwierdzić coś
to bring sb up
rozpocznij naukę
wychować
upbringing
rozpocznij naukę
wychowanie
to be aware of sth/awareness
rozpocznij naukę
być świadomym czegoś
throughout the lifespan
rozpocznij naukę
przez całe życie
mean score
rozpocznij naukę
wynik
to inherit/inheritance
rozpocznij naukę
dziedziczyć/ dziedzictwo
a variable
rozpocznij naukę
zmienna
standard deviation
rozpocznij naukę
odchylenie standardowe
a correlation
rozpocznij naukę
korelacja
to assume/an assumption
rozpocznij naukę
zakładać/założenie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.