Leki układu pokarmowego

 0    64 fiszki    nkaes
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Leki z wyboru w chorobie wrzodowej
rozpocznij naukę
pochodne benzimidazolu (blokery pompy protonowej)

Metabolizm blokerów pompy protonowej - do substanci czynnej
rozpocznij naukę
Po przejściu przez żołądek (tabletki powlekane) są reabsorbowane w jelicie cienkim i za pośrednictwem krwi dostarczane do kanalików komórek okładzinowych; w środowisku kwaśnym przekształcają się do związków czynnych (proleki): sulfenamidów

Jak działają blokery pompy protonowej?
rozpocznij naukę
hamują przyłączanie ATP do enzymu i defosforylację zależną od K; wiążą się NIEODWRACALNIE (czas działania 1-3 dni)

Wpływ inhibitorów pompy protonowej na H. pylori
rozpocznij naukę
wzrost pH ułatwia eradykację bakterii

Czy inhibitory pompy protonowej można stosować w przypadku krwawiących wrzodów?
rozpocznij naukę
tak, bo w środowisku o wyższym pH trombocyty łatwiej agregują

Biodostępność omeprazolu
rozpocznij naukę
zwiększa się z czasem (nie dotyczy to innych leków z grupy) ze względu na wysycenie metabolizmu pierwszego przejścia

Metabolizm blokerów pompy protonowej - do wydalenia
rozpocznij naukę
są metabolizowane w wątrobie (CYP2C19 i w mniejszym stopniu CYP3A); wydalane przez nerki

Interakcje blokerów pompy protonowej
rozpocznij naukę
ze wzg. na metabolizm przez CYP2C19 i 3A: interakcja z warfaryną, diazepamem i fenytoiną; hamują wchłanianie wit. B12 i ketokonazolu, zwiększają resprpcję digoksyny; ich metabolizm pobudzają makrolidy (i odwrotnie)

Działania niepożądane inhibitorów pompy protonowej
rozpocznij naukę
dolegliwości żoł-jel, zawroty głowy, nudności, bóle głowy, wzrost st. transaminaz, wykwity skórne; po podaniu pozajelitowym: zab. wzroku i słuchu

Przeciwwskazania do stosowania IPP
rozpocznij naukę
zaburzenia funkcji wątroby

Grupy leków stosowane w chorobie wrzodowej
rozpocznij naukę
IPP, antagoniści rec. H2, leki neutralizujące, sukralfat, pochodne PGE, parasympatykolityki, związki bizmutu

Działanie inhibitorów rec. histaminowych H2
rozpocznij naukę
obniżają spoczynkowe i indukowane histaminą wydzielanie HCl; zmniejszają też wydzielanie indukowane n. błędnym i gastryną

Końcówka nazw antagonistów H2
rozpocznij naukę
-tydyna

Kliniczne efekty działania antagonistów H2
rozpocznij naukę
zmniejszają dolegliwości bólowe i przyspieszają gojenie wrzodów

Leki drugiego wyboru w leczeniu choroby wrzodowej
rozpocznij naukę
antagoniści H2; mniej skuteczne niż IPP, ale nie blokują zupełnie wydzielania kwasu, więc nie nieszczą bariery przeciwbakteryjnej

Zastosowanie antagonistów rec. H2
rozpocznij naukę
leczenie choroby wrzodowej, zapobieganie nawrotom (w obu przypadkach skuteczniejsze są IPP); wlewy dużych dawek w leczeniu wrzodu stresowego

Działania niepożądane antagonistów rec H2
rozpocznij naukę
bóle głowy, zawroty głowy, nudności, biegunki lub zaparcia, ZABURZENIA SMAKU (cymetydyna), bóle stawów i mięśni, wzrost st. transaminaz

Działania niepożądane cymetydyny
rozpocznij naukę
zaburzenia smaku, DZIAŁANIE ANTYANDROGENNE (zab. potencji, ginekomastia, oligospermia); w pacjentów w podeszłym wieku / z zaburzeniami wątroby i nerek - zamroczenia, halucynacje

Przeciwwskazania do stosowania antagonistów H2
rozpocznij naukę
brak (ostrożnie w ciąży i okresie karmienia)

Interakcje antagonistów rec. H2
rozpocznij naukę
gł. cymetydyna: hamowanie P-450 (nasilenie działania benzodiazepin, leków przeciwzakrzepowych, lidokainy, fenytoiny, teofiliny, nasilone działania niepożądane trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych)

Jakie związku stosuje się do neutralizowania HCl?
rozpocznij naukę
związki magnezu i glinu (tlenki, wodorotlenki, siarczany, węglany, etc.), węglan wapnia, wodorowęglan sodu

Przyjmowanie leków neutralizującyh HCl
rozpocznij naukę
1-3h po posiłku, przed udaniem się na spoczynek i ew. w razie potrzeby; nie powinny być przyjmowane z innymi lekami (utrudniają wchłanianie)

Działania niepożądane leków neutralizujących HCl
rozpocznij naukę
w niewydolności nerek długotrwałe podawanie związków Mg moze prowadzić do hipermagnezemii, a związków glinu: do encefalopatii; jony Mg mogą powodować biegunki, a Al: zaparcia; przyjmowanie glinu może prowadzić do niedoboru fosforanów (osteoporoza)

Zastosowanie wodorotlenku glinu
rozpocznij naukę
środek zobojętniający HCl; środek wiążący fosforany w ich podwyższonym stężeniu u chorych na niewydolność nerek (z solami wapnia i saweramelem)

Czym grozi długotrwałe przyjmowanie siarczanu glinowo-magnezowego?
rozpocznij naukę
tworzeniem krzemianowych kamieni nerkowych

Czym grozi długotrwałe przyjmowanie węglanu wapnia?
rozpocznij naukę
hiperkalcemią, odkaładaniem wapnia w tkankach (nefrokalcynoza), zaparcia, nasilenie wydzielania HCl przez jony Ca

Sukralfat - działanie
rozpocznij naukę
zasadowa sól glinowa; tworzy na powierchni wrzodu kompleksowe połączenia z zasadowymi białkami, tworząc warstwę ochronną; zwiększa syntezę prostaglandyn

Działania niepożądane sukralfatu
rozpocznij naukę
zaparcia

Przeciwwskazania do stosowania sukralfatu
rozpocznij naukę
mocno ograniczona funkcja nerek (długotrwała resorpcja jonów glinu może spowodować encefalopatię)

pochodna PGE stosowana w leczeniu choroby wrzodowej; oddziałując na rec. EP3 kom. okładzinowych hamuje wydzielanie HCl; aktywizuje czynniki osłonowe

Farmakokinetyka mizoprostolu
rozpocznij naukę
po podaniu doustnym szybko resorbowany i biotransformowany do akt.kw. mizoprostolowego; wydalany przez nerki

Jak stosujemy mizoprostol?
rozpocznij naukę
ze względu na działania niepożądane stosuje się go z NLPZ

Działania niepożądane mizoprostolu
rozpocznij naukę
częste: biegunki, bóle brzucha, mdłości, ból głowy, odrętwienie, rzadko zaburzenia menstruacji

U kogo nie stosujemy mizoprostolu?
rozpocznij naukę
kobiety w ciąży (ryzyko skurczu macicy i poronienia), chorzy na zapalenia jelit

Parasympatykolityki stosowane w chorobie wrzodowej
rozpocznij naukę
hamują wybiórczo receptor M1: pirenzepina

Działanie pirenzepiny
rozpocznij naukę
Przez hamowanie receptora M1 hamuje sekrecję HCl i pepsynogenu

Farmakokinetyka pirenzepiny
rozpocznij naukę
podawana doustnie wchłania się w 30%; wydalana gł. w postaci niezmienionej z moczem i kałem

Działania niepożądane pirenzepiny
rozpocznij naukę
jak innych leków cholinolitycznych, ale słabsze

Związki bizmutu w leczeniu choroby wrzodowej
rozpocznij naukę
działają osłonowo na błonę śluzową i wiążą kw. żółciowe, niszczą H. pylori (stosowane w połączeniu z antybiotykami)

Działania niepożądane związków bizmutu
rozpocznij naukę
nudności, wymioty, barwienieni kału na czarny; istneje ryzyko zatrucia (encefalopatia, osteodystrofia)

Przeciwwskazania do stosowania soli bizmutu
rozpocznij naukę
ciąża, karmienie, niewydolność nerek

Interakcje związków bizmutu
rozpocznij naukę
hamują wchłanianie tetracyklin

Leki stosowany w terapii otyłości
rozpocznij naukę
orlistat; inhibitor lipaz żołądkowo-jelitowych hamujący rozkład TAG, a przez to ich wchłanianie; przyjmować bezp. przed, podczas lub do 1h po głównym posiłku

Przeciwwskazania do stosowania orlistatu
rozpocznij naukę
zespoły złego wchłaniania, zastój żółci

Interakcje orlistatu
rozpocznij naukę
przy jednoczesnym przyjmowaniu leków hamujących krzepnięcie należy kontrolować INR

Leki stosowane w kolce żółciowej
rozpocznij naukę
parasympatykolityki (np. bromek N-butyloskopolaminy), muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne (alkaloidy izochinolinowe (opioidowe): papaweryna, hymekromon, oksybutynina), r-r MgSO4, r-r sorbitolu(pobudzają opróżnianie pęcherzyka)

Leki żółciotwórcze
rozpocznij naukę
kwasy żółciowe (żółć wołowa, kw. dehydrocholowy), febuprol; stosowane w zaleganiu złogów piasku żółciowego

Przeciwwskazania do stosowania leków żółciotwórczych
rozpocznij naukę
Przeciwwskazania do stosowania leków żółciotwórczychostre zapalenie wątroby, ropień pęcherzyka żółciowego, mechaniczna niedrożność dróg żółciowych

Substancja o działaniu żółciotwórczym I żółciopędnym
rozpocznij naukę
hymekromon (grupa papaweryny)

Leki rozpuszczające złogi żółciowe
rozpocznij naukę
kwas chenodezoksycholowy, kw. urodezoksycholowy (hamują wydż. cholesterolu do żółci, synteze cholesterolu i jego resorpcję jelitową)

Przeciwwskazania do stosowania kw. chenodezoksycholowego i urodezoksycholowego
rozpocznij naukę
choroby zapalne dróg żółciowych, niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub pęcherzyka, zaburzenia czynności wątroby i nerek, częste kolki, ciąża

Leki ograniczające wchłanianie kw. chenodezoksycholowego i ursodezoksycholowego
rozpocznij naukę
cholestryamina, leki zaw. Al

Leczenie colitis ulcerosa
rozpocznij naukę
lekami z pierwszego wyboru zą aminosalicylany (MESALAZYNA, sulfasalazyna, olsalazyna), w zaawansowanym lub piorunującym dodatkowo GKS (doustnie, pozajelitowo), a gdy to nei działa: immunosupresja (cyklosporyna, takrolimus i.v.; potem azatiopryna lub 6-MP)

Jak podawane są aminosalicylany w CU?
rozpocznij naukę
aby nie wchłonęły się z przewodu pok.: tabletki powlekane, czopki, wlekwi doodbytnicze, pianki, kowalencyjnie powiązane z innym związkiem (sulfa- i olsalazyna)

Działania niepożądane aminosalicylanów
rozpocznij naukę
biegunka, bóle i zawroty głowy, zwiększone st. transaminaz, methemoglobinemia, rekacje nadwrazliwości, sulfasalazyna: jak sulfonamidy, oligospermia, agranulocytoza

Leczenie choroby Crohna
rozpocznij naukę
lekkie rzuty: mesalazyna (mała skuteczność), budezonid i inne GKS; przy częstych rzutach GKS + azatiopryna lub 6-merkaptopuryna; bardzo ciężekie rzuty: GKS + mezlocylina/metronidazol/cyprofloksacyna; ew. metotreksat; biol: infliksimab

Pęczniejące środki rpzeczyszczające
rozpocznij naukę
siemię lniane, babka jajowata, otręby pszenne, bazoryna; dodatkowo sprzyjają obiżeniu st. cholesterolu we krwi

Osmotyczne środki przeczyszczające
rozpocznij naukę
solne (siarczan Mg, Na, fosforan Na, cytrynian Na; mogą powodować retencję płynów i nadciśnienie), mannitol, sorbitol, laktitol, cukry (laktoza, laktuloza; prod. ich rozkładu: kw. octowy, mlekowy, masłowy, propionowy pob. perystaltykę), polietylenoglikol

Leki przeczyszczające hamujące resorpcję
rozpocznij naukę
blokują Na/K ATPazę: olej rycynowy (skuteczny i pozbawiony działań niepożądanych), glikozydy antrachinowe (aloes, kora kruszyny, szakłak pospolity, strączyniec, rzewień; tzw. emodyny; mocz przybiera ciemny kolor; nie stosować w ciąży)

Syntetyczne leki przeczyszczające: difenole
rozpocznij naukę
Syntetyczne leki przeczyszczające: difenolebisakodyl i pikosiarczan sodu; proleki (metab. w wątrobie - krążenie wątr-jel); działają po 10h (doustnie) lub 30-60 min (doodbytniczo)

Środki ułatwiajace pasaż mas kałowych
rozpocznij naukę
dokuzan sodu (związek powierzchniowo czynny, dobrze tolerowany), parafina płynna (ryzyko hipowitaminozy, zab. trawienia, rekacji na ciało obce)

Substancje wpływające na odruch defekacji
rozpocznij naukę
glicerol i sorbit; pobudzają odruch defekacji; zalecane u niemowląt i małych dzieci

Leki przeczyszczające: antagoniści rec. opioidowych
rozpocznij naukę
alwimopan; selektywny wobec rec. mi; leczenie zaparć spowodowanych opioidami i pooperacyjnych

Leki przeciwbiegunkowe
rozpocznij naukę
środki adsorpcyjne (węgiel), ściągające (garbniki), liofilizowane (Saccharomyces), drożdże (hamują wiązanie toksyn do ściany jelita), ponadto opioidy (loperamid), leki przeciwzakaźne


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.