fiza z lasockim

 0    33 fiszki    mateusz998
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Tylko siła niezrównoważona pozwala pędowi...
rozpocznij naukę
zmienić swoją wartość

Różny od zera wypadkowy moment siły działający na bryłę sztywną...
rozpocznij naukę
1 zmienia moment pedu 2 powoduje ruch obrotowy jednostajnie zmienny bryły

w układzie odosobnionym wielkością stałą jest
rozpocznij naukę
energia całkowita układu

Energia kinematyczna ruchu obrototowego bryły sztywnej opisana jest równaniem
rozpocznij naukę
E=Jw^2/2

Moment siły bryły sztywnej równa się iloczynowi momentu bezwładności bryły i jej
rozpocznij naukę
przyśpieszenia kątowego

w ruchu harmonicznym prostym, przy MAKSYMALNYM wychyleniu ciała z położenia równowagi, przyśpieszenie
rozpocznij naukę
ma największą wartość

w ruchu harmonicznym prostym periodyczną funkcją czasu jest opisane
rozpocznij naukę
wychylenie ciała z położenia równowagi

Na ciało o masie m diała siła harmoniczna F=-kx i siła oporu proporcjonalna do prędkości Fop=-bv. W drganiach tych
rozpocznij naukę
okres drgań ciała jest większy od okresu drgań własnych(bez oporu) NIEPEWNE

Na ciało o masie m diała siła harmoniczna F=-kx, siła oporu proporcjonalna do prędkości Fop=-bv i siła wymuszająca drgania F=Fosin(omega)t. Amplituda tych drgań
rozpocznij naukę
osiągnie maksymalną wartość gdy omega=√k/m-b^2/2m^2

Na ciało o masie m diała siła harmoniczna F=-kx, siła oporu proporcjonalna do prędkości Fop=-bv i siła wymuszająca drgania F=Fosin(omega)t. Drganie odbywają się w kierunku osi X
rozpocznij naukę
jest periodyczną funkcją czasu

ruch falowy polega na
rozpocznij naukę
transporcie energi bez przenoszenia masy

fala rozchodzi się w ośrodku rzadkim i odbija od gęstego. W wyniku interferencji powstaje fala stojąca. Na granicy ośrodków powstaje
rozpocznij naukę
węzeł fali

zjawisko interferencji fali polega na
rozpocznij naukę
NIC

gdy wzajemna odległość między źródłem dźwięku a odbiorcą rośnie, częstość odbierania jest
rozpocznij naukę
mniejsza od nadawanej

Kinematyczna interpretacja temperatury jednoatomowego gazu doskonałego
rozpocznij naukę
T=2E/3k

ciśnienie wywierane na dno naczynia zależy od
rozpocznij naukę
kształtu naczynia

gęstość strumienia przepływu masy zależy od gradientu
rozpocznij naukę
prędkości

zjawisko transportu związane z przepływem pędu to
rozpocznij naukę
lepkość

siły działające między drobinami różnych substancji związane są ze zjawiskiem
rozpocznij naukę
adhezji

jeżeli siły przylegania są mniejsze od siły spójności cieczy, ciecz tworzy ze ściankami naczynia menisk
rozpocznij naukę
wypukły

w poziomej strudzę cieczy ciśnienie całkowite Pcal jest
rozpocznij naukę
stałe

potencjały w danym punkcie pola elektrostatycznego jest
rozpocznij naukę
NIC

natężenie pola magnetycznego w środku pętli kołowej o promieniu R, od cienkiego przewodnika z prądem J wynosi
rozpocznij naukę
NIC

Drugie prawo elekrolizy Faradaya mówi że współczynnik elektrochemiczny pierwiastków są
rozpocznij naukę
proporcjonalne do ich równowskażników chemicznych

Na płytke krystaliczna ćwierćfalówke pada światło spolaryzowane liniowo, którego wektor świetlny E tworzy kąt pi/4 z plaszczyzna przecięcia głownego kryształu. Po przejsciu światło jest spolaryzowane:
rozpocznij naukę
a) kołowo

Kryształ izotropowy poddano działaniu mech. W skutek tego stał się on aniizotropowym kryształem jednoosiowym z osia optyczna skierowana: a) wzdłuż kierunku ściskania lub rozciągania W światłowodzie cylindrycznym współczynnik załamania rdzenia n1 i płaszczyzna n2 spełniaja relacje:
rozpocznij naukę
a) n1>n2

Jakie zjawisko umozliwia rozchodzenie się fal świetlnych w zagiętym światłowodzie:
rozpocznij naukę
a) zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia

Apertura numeryczna światłowodu:
rozpocznij naukę
a) Na=n12 –n22

Dwa ciała o jednakowej temp emituja promieniowanie termiczne. Jeśeli zdolność emisyjna pierwszego ciała jest wieksza od zdolności emisyjnej drugiego to zdolność absorpcyjna:
rozpocznij naukę
a) pierwszego jest wieksza od drugiego

Wraz ze wzrostem temp maksimum zdolności emisyjnej ciala doskonale czarnego przesuwa się w strone:
rozpocznij naukę
a) fal krótszych b) wyzszych częstości promieniowania

W zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym:
rozpocznij naukę
a) liczba wybitych elektronow zalezy od natężenia padającego promieniowania

Po zmniejszeniu napiecia na lampie rentgenowskiej w widmie jej promieniowania roznica miedzy długością fali i długością fali odpowiadajacej krotkofalowej granicy widma ciągłego:
rozpocznij naukę
a) ulega zmniejszeniu

Promieniowanie RTg ulega rozproszeniu na nieruchomych elektronach swobodnych. W widmie promieni rozproszonych:
rozpocznij naukę
NIC


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.