Vocabulary Pre Unit 44

 0    55 fiszek    ilearnenglish
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ciepły
rozpocznij naukę
warm
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
rozpocznij naukę
friendly
Everyone is friendly here.
miły
rozpocznij naukę
kind
elastyczny
rozpocznij naukę
flexible
lenistwo
rozpocznij naukę
laziness
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
rozpocznij naukę
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
emocjonalny
rozpocznij naukę
emotional
doesn't like doing anything
rozpocznij naukę
lazy
głupi
Nie jestem głupi.
rozpocznij naukę
stupid
I'm not stupid.
always happy and smiling
rozpocznij naukę
cheerful
nieprzyjemny
rozpocznij naukę
unpleasant
likes doing a lot of things, is a good worker
rozpocznij naukę
hard-working
elastyczność
rozpocznij naukę
flexibility
on wychodzi z inicjatywą
rozpocznij naukę
he uses his initiative
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
rozpocznij naukę
reserved
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
rozpocznij naukę
sensible
I thought her idea was very sensible.
miły
Ona jest taka miła!
rozpocznij naukę
nice
She is so nice!
silny
Nie jestem na tyle silny, aby to podnieść.
rozpocznij naukę
strong
I'm not strong enough to lift it.
intelligent/clever
rozpocznij naukę
bright
punktualność
rozpocznij naukę
punctuality
not telling the truth, not being fair in business
rozpocznij naukę
dishonest
feeling sure about yourself
rozpocznij naukę
self-confident
głupota
rozpocznij naukę
stupidity
thinking positively about life
rozpocznij naukę
optimistic
niezawodność
Niezawodność jest najważniejszym problemem.
rozpocznij naukę
reliability
Reliability is the most important issue.
świadomy czegoś
rozpocznij naukę
aware of something
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
rozpocznij naukę
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
pewność siebie
rozpocznij naukę
confidence
zimny
rozpocznij naukę
cold
okropny
rozpocznij naukę
horrible
a person who is always on time
rozpocznij naukę
punctual
spięty
rozpocznij naukę
tense
happy to give/share
rozpocznij naukę
generous
słaby
To dziecko jest słabe.
rozpocznij naukę
weak
This child is weak.
wrażliwość
rozpocznij naukę
sensitivity
nieprzyjazny
Nikt nie jest nieprzyjazny.
rozpocznij naukę
unfriendly
Nobody is unfriendly.
not able to change your thinking or actions
rozpocznij naukę
inflexible
zdrowy rozsądek
Użyj zdrowego rozsądku! Nie powinieneś kłaść ręki na rozgrzanym piecu!
rozpocznij naukę
common sense
Use common sense! You shouldn't put your hand on a hot stove!
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
rozpocznij naukę
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
nieśmiałość
rozpocznij naukę
shyness
able to be trusted
rozpocznij naukę
reliable
pesymizm
rozpocznij naukę
pessimism
not able to think about other people's feelings
rozpocznij naukę
insensitive
biedny / nieszczęśliwy / załamany
Jestem teraz taki nieszczęśliwy. Chciałbym mieć bardziej ekscytujące życie.
rozpocznij naukę
miserable
I'm so miserable at the moment. I wish I had a more exciting life.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
rozpocznij naukę
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
relaxed
rozpocznij naukę
easy-going
telling the truth
rozpocznij naukę
honest
skąpy
rozpocznij naukę
mean
optymizm
rozpocznij naukę
optimism
hojność, szczodrość
rozpocznij naukę
generosity
having troubles with meeting and talking to new people
rozpocznij naukę
shy
you can't trust him or depend on him
rozpocznij naukę
unreliable
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
rozpocznij naukę
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
rozpocznij naukę
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
with no plans and aspirations for the future
rozpocznij naukę
unambitious

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.