Moduł 4 Podręcznik Matura Explorer

5  1    187 fiszek    zela1995
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

by air

by land

by sea

travel

miejsce urodzenia
rozpocznij naukę
birthplace

festival

gallery

historical

wydarzenie historyczne
rozpocznij naukę
historical event

monument


scenery

sightseeing

souvenir


tourism

miłośnik/poszukiwacz przygód
rozpocznij naukę
adventurercaarer

wspinać się
rozpocznij naukę
climb

complete

podniecenie, wrażenie
rozpocznij naukę
excitement

spotkać, napotkać
rozpocznij naukę
face

lecieć przez (coś), na drugą stronę (czegoś)
rozpocznij naukę
fly across (sth)

przelatywać nad (czymś)
rozpocznij naukę
fly over (sth)

mieć coś wspólnego
rozpocznij naukę
have in common

hot-air balloon

miłość do niebezpieczeństw
rozpocznij naukę
love of danger

pamiętne wydarzenie
rozpocznij naukę
memorable event

motivate

biegun północny
rozpocznij naukę
North Pole


niedźwiedź polarny
rozpocznij naukę
polar bear

znosić (coś)
rozpocznij naukę
put up with (sth)

ryzykować śmiercią
rozpocznij naukę
risk death

być dziedzicznym
rozpocznij naukę
run in the family

jeździć na nartach
rozpocznij naukę
ski

snoring

samotna ekspedycja
rozpocznij naukę
solo expedition

zawieszony z (czegoś)
rozpocznij naukę
suspended from (sth)

właściwie, w zasadzie
rozpocznij naukę
actually

sprzeczać się, kłócić
rozpocznij naukę
argue

z pewnością
rozpocznij naukę
certainly


wyjeżdżać
rozpocznij naukę
depart

rozczarowanie, zawód
rozpocznij naukę
disappointment

excursion


dowiedzieć się
rozpocznij naukę
find out

forget

przemieszczać, poruszać się
rozpocznij naukę
get around

wypożyczać
rozpocznij naukę
hire

zgubić (coś)
rozpocznij naukę
lose (sth)

w innym przypadku
rozpocznij naukę
otherwise

(na) zewnątrz
rozpocznij naukę
outside

pay for

komunikacja miejsk
rozpocznij naukę
public transport

return

zamówić taksówkę
rozpocznij naukę
take a taxi

ostrzeżenie
rozpocznij naukę
warning

rejs dookoła świata
rozpocznij naukę
world cruise

opłata za wstęp
rozpocznij naukę
entrance fee

to zdumiewające, zaskakujące
rozpocznij naukę
it's amazing

stracić połączenie
rozpocznij naukę
lose a connection

spóźnić się
rozpocznij naukę
miss

przejść do/skierować się do
rozpocznij naukę
proceed immediately

przestań narzekać
rozpocznij naukę
stop moaning

dokument tymczasowy
rozpocznij naukę
temporary document


apel, prośba o
rozpocznij naukę
appeal for

camel


challenge

combine

kraje rozwijające się
rozpocznij naukę
developing countries

datek, darowizna
rozpocznij naukę
donation

zła/negatywna strona
rozpocznij naukę
downside

na cele dobroczynne
rozpocznij naukę
for charity

frustrujący
rozpocznij naukę
frustrating

poruszać się
rozpocznij naukę
get around

go back

gondola

guide

niepełnosprawny
rozpocznij naukę
handicapped

w krótkim czasie
rozpocznij naukę
in a short space of time

incredible

wprowadzenie do
rozpocznij naukę
introduction to

prowadzić blog
rozpocznij naukę
keep a blog


środki transportu
rozpocznij naukę
means of transport

przemieszczać (się)
rozpocznij naukę
move

wyprawa dookoła świata bez przerwy
rozpocznij naukę
non-stop round-the-world tour

on the move

piece of advice

dostraczać, zapewniać
rozpocznij naukę
provide

promować, nadawać rozgłos
rozpocznij naukę
publicise

zbierać pieniądze
rozpocznij naukę
raise money


rest

revolving

rickshaw

skorzystać z czegoś
rozpocznij naukę
take advantage of

wózek inwalidzki
rozpocznij naukę
wheelchair

without (the) help (of)

podążać za
rozpocznij naukę
catch up with

zająć się brać coś na siebie
rozpocznij naukę
take on

przekazywać, przenieść
rozpocznij naukę
pass on

dodatkowy dzień
rozpocznij naukę
extra day


niesamowicie drogi
rozpocznij naukę
incredibly expensive

let's have a look

nocny autobus
rozpocznij naukę
overnight coach

napradę tanie
rozpocznij naukę
really cheap

suggestions


A może pojechalibyśmy autobusem?
rozpocznij naukę
How about taking the coach?

Jak daleko to jest?
rozpocznij naukę
How far is it?

Jak długo to trwa?
rozpocznij naukę
How long does it take?

Co będzie jeżeli pojedziemy nocnym autobusem?
rozpocznij naukę
What if we take the overnight coach?

alternative

zdumiewające, zaskakujące widowisko
rozpocznij naukę
amazing spectacle

pomiędzy, wśród, pośród
rozpocznij naukę
among

ancestor

przygotowania
rozpocznij naukę
arrangements

mieć miejsce
rozpocznij naukę
be held

wspólnie, kolektywnie
rozpocznij naukę
collectively

creator of

zachwycać, radować
rozpocznij naukę
delight

rozczarowanie
rozpocznij naukę
disappointment

ekscytujący
rozpocznij naukę
exciting

pokaz fajerwerków
rozpocznij naukę
firework display

skupiać się na
rozpocznij naukę
focus on

najciekawszy punkt festiwalu
rozpocznij naukę
highlight of the festival


in advence

planować, uzgadniać, ustalać
rozpocznij naukę
make arrangements

maszerować, iść w pochodzie
rozpocznij naukę
march

cudowne, zdumiewające
rozpocznij naukę
marvellous

orkiestra wojskowa
rozpocznij naukę
military band

powieściopisarka
rozpocznij naukę
novelist

uczestniczyć
rozpocznij naukę
participate

zwłaszcza, szczególnie
rozpocznij naukę
particularly

wykonywać spełniać
rozpocznij naukę
perform

wykonawca artysta
rozpocznij naukę
performer

zjawisko, fenomen
rozpocznij naukę
phenomenom

zakładać, ustalać ponownie
rozpocznij naukę
re-establish

wysprzedać wszystkie bilety
rozpocznij naukę
sell out


soldier

spectator

wystawić, organizować
rozpocznij naukę
stage

dziwić, zaskakiwać
rozpocznij naukę
surprise

surprise

odbywać się
rozpocznij naukę
take place

różnić się
rozpocznij naukę
vary

gość, osoba odwiedzająca
rozpocznij naukę
visitor

anarchiczne wydarzenie
rozpocznij naukę
anarchic event

rezerwacja zakwaterowania
rozpocznij naukę
booking accommodation

uważnie/ dokładnie organizowany
rozpocznij naukę
carefully-organised

kraje Wspólnoty Brytyjskiej
rozpocznij naukę
commonwealth countries

gwałtowny wzrost wydarzeń
rozpocznij naukę
explosion of events

międzynarodowa reputacja
rozpocznij naukę
international reputation

nowo przybyły
rozpocznij naukę
latest arrival

złej jakości
rozpocznij naukę
poor-quality

później potem
rozpocznij naukę
afterwards

brochure

przy okazji, nawiasem mówiąc
rozpocznij naukę
by the way

kabina dwuosobowa
rozpocznij naukę
double cabin

first of all

flight

include

niezależnie
rozpocznij naukę
independetly

odziedziczyć
rozpocznij naukę
inherit


passenger

relative

dzielić z kimś kabinę
rozpocznij naukę
share a cabin

gość przyjezdny
rozpocznij naukę
visitor

Brzmi idealnie/wspaniale
rozpocznij naukę
It sounds ideal

Brzmi cudownie
rozpocznij naukę
It sounds wonderful

Co wchodzi w /składa się w cene?
rozpocznij naukę
What's included in the price?

starożytne widoki
rozpocznij naukę
ancient sights

wsiąść na łódkę
rozpocznij naukę
board a boat

wycieczka z przewodnikiem
rozpocznij naukę
guided visit

zorganizowana grupa
rozpocznij naukę
organised group

wycieczka po Nilu
rozpocznij naukę
cruise along the Nile


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.