MODULE 6-MEN AND WOMEN

 0    46 fiszek    feniks1237
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

equality in diversity
rozpocznij naukę
równość w zróżnicowaniu

balance work and home life
rozpocznij naukę
zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

child/family benefit
rozpocznij naukę
zasiłek rodzinny

domestic and family work
rozpocznij naukę
praca na rzecz domu i rodziny

do the lion's share of the work
rozpocznij naukę
wykonywać znaczną część pracy

fair share of duties
rozpocznij naukę
sprawiedliwy podział obowiązków

lack of ambition
rozpocznij naukę
brak ambicji

overriding ambition
rozpocznij naukę
przerost ambicji

płeć w kontekście kulturowym (zachowania / postawy, które w danej kulturze uważane są za właściwe dla danej płci)

gender roles
rozpocznij naukę
role związane z płcią

płeć w znaczeniu biologicznym

share/split household tasks equally
rozpocznij naukę
dzielić po równo obowiązki domowe

shoulder all the responsibility
rozpocznij naukę
wziąć na siebie całą odpowiedzialność

take on the burden of something
rozpocznij naukę
wziąć na siebie ciężar czegoś

w pracy

average pay gap
rozpocznij naukę
średnia różnica w płacy

flexible working hours
rozpocznij naukę
elastyczne godziny pracy

maternity/paternity leave
rozpocznij naukę
urlop macierzyński / ojcowski

maternity benefit
rozpocznij naukę
zasiłek macierzyński

parental leave
rozpocznij naukę
urlop macierzyński, ojcowski lub adopcyjny

women in senior positions
rozpocznij naukę
kobiety na wysokich stanowiskach

in the European Union
rozpocznij naukę
w UE

be under-represented in economic/political decision-making positions
rozpocznij naukę
nie być wystarczająco reprezentowanym na stanowiskach, na których podejmuje się decyzje gospodarcze/polityczne

challenge gender stereotypes
rozpocznij naukę
zakwestionować stereotypy dotyczące płci

efforts to fight inequalities
rozpocznij naukę
wysiłki mające na celu zlikwidowanie nierówności

(the) European Institute for Gender Equality (EIGE)
rozpocznij naukę
Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet

equal rights
rozpocznij naukę
równe prawa

fight gender discrimination
rozpocznij naukę
zwalczać dyskryminację ze względu na płeć

Gender Parity programme
rozpocznij naukę
program zapewniania parytetu (równości uczestnictwa) płci

promote gender equality
rozpocznij naukę
promować równość płci

norma społeczna

women's rights
rozpocznij naukę
prawa kobiet

w polityce

affirmative action
rozpocznij naukę
akcja afirmacyjna (wspierająca grupy dyskryminowane)

feministka

fight for equal rights
rozpocznij naukę
walczyć o równe prawa

full voting rights
rozpocznij naukę
pełne prawa wyborcze

get support from the state
rozpocznij naukę
uzyskać wsparcie od państwa

quota of political positions
rozpocznij naukę
klucz przydziału funkcji politycznych

stop denying the right to vote
rozpocznij naukę
przestać odmawiać prawa do głosowania

sufrażystka

welfare state
rozpocznij naukę
państwo opiekuńcze

access to sport
rozpocznij naukę
dostęp do sportu

allow women to compete in boxing
rozpocznij naukę
pozwolić kobietom na rywalizację w boksie

bar/ban female participants
rozpocznij naukę
zakazać udziału kobiet

enhance/increase women's participation in sport
rozpocznij naukę
wzmocnić pozycję / zwiększyć udział kobiet w sporcie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.