Activate B2 workbook unit 3

 0    197 fiszek    sokola
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

... samo w sobie
rozpocznij naukę
... in it self

dużo osób na jedno miejsce
rozpocznij naukę
(a lot of) sb for place

droga do czegoś
rozpocznij naukę
a way to sth

kwalifikacje akademickie
rozpocznij naukę
academic qualification

przyjąć pracę
rozpocznij naukę
accept a job

zakwaterowanie
rozpocznij naukę
accommodation

według / odnosząc się do
rozpocznij naukę
according to

acquire


kariera aktorska
rozpocznij naukę
acting career

związek aktorów
rozpocznij naukę
actor's union

admirers

advantage

advise

wszystkie rodzaje pogody
rozpocznij naukę
all kinds of weather


przypisać/przydzielić do
rozpocznij naukę
assign to

autograph

tło historii
rozpocznij naukę
background of the story

bad temper

nadawać się
rozpocznij naukę
be fit

być zaangażowana/y
rozpocznij naukę
be involved


criticism


crucial

kluczowy wymóg
rozpocznij naukę
crucial requirement

statek wycieczkowy
rozpocznij naukę
cruise ship

niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger

radzić sobie s czymś/kimś
rozpocznij naukę
deal with sth/sb

decide

dedicated

wymagająca praca
rozpocznij naukę
demanding job

zależeć od
rozpocznij naukę
depend on

develop

directing

discover

zwolniony za coś
rozpocznij naukę
dismissed for sth

downsides

szkoła aktorska
rozpocznij naukę
drama shool

podczas (okres czasu)
rozpocznij naukę
during (period of time)

employee

employer

encourage

ceremonia ukończenia szkoły
rozpocznij naukę
graduation ceremony

wiesz co? / zgadnij co? (się stało)
rozpocznij naukę
guess what?

health


mieć nadzieję na coś
rozpocznij naukę
hope for sth

organizować przyjęcie
rozpocznij naukę
host a party

wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
imagine

wyobraź sobie granie (w)
rozpocznij naukę
imagine starring

doskonalić umiejętności
rozpocznij naukę
improve skills

w tej samej dziedzinie
rozpocznij naukę
in the same field

interview

angażować się
rozpocznij naukę
involve

rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
job auditions

bezpieczeństwo pracy
rozpocznij naukę
job security

look for

stracić swoje miejsce / posadę
rozpocznij naukę
lose your place

luxury

luksusowa willa
rozpocznij naukę
luxury villa

zarabiać na życie
rozpocznij naukę
make a living

dokonać decyzji
rozpocznij naukę
make decitions

zdobywać/poznawać przyjaciół
rozpocznij naukę
make friends

uczynić kogoś nerwowym
rozpocznij naukę
make sb nervous

personality

zbierać owoce
rozpocznij naukę
pick fruit

plan out

zaplanować karierę
rozpocznij naukę
plan out career

odgrywać rolę
rozpocznij naukę
play a role

playwriting

practise

praktyczne doświadczenie
rozpocznij naukę
practise experience

presure

prospects

provide

put off

odnosić się do
rozpocznij naukę
refer to

referee

requirement

uratować przed niebezpieczeństwem
rozpocznij naukę
rescue from danger

ratować kogoś z
rozpocznij naukę
rescue sb from

research

resign

resume

retire

odpowiednia osobowość
rozpocznij naukę
right personality

podjąć pracę jako ktoś
rozpocznij naukę
take a job as sb

uzyskać tytuł magistra
rozpocznij naukę
take a master degree

take over

tymczasowi pracownicy
rozpocznij naukę
temporary staff

najlepszym sposobem na
rozpocznij naukę
the best method of

the lead

więc spróbuj tego! (potocznie: śmiało!)
rozpocznij naukę
then go for it

podjąć szybką decyzję
rozpocznij naukę
think on your feet

thrill out

mecząca i stresująca czynność / aktywność
rozpocznij naukę
tiring and stressful activity

doznać zawodu / rozczarowania
rozpocznij naukę
to face a disappointment

zajęcia szkoleniowe
rozpocznij naukę
training classes

wypróbować coś (np. zdolności)
rozpocznij naukę
try out sth (ex. skills)

Prezenterka telewizyjna
rozpocznij naukę
TV presenter

zróżnicowany
rozpocznij naukę
varied

variety

Różnorodność ofert pracy
rozpocznij naukę
variety of jobs

vet

pobożne życzenie
rozpocznij naukę
wishful thinking

nakład pracy
rozpocznij naukę
workload

workshop

być na żywo
rozpocznij naukę
be on air

dostać awans
rozpocznij naukę
be promoted

być gotowym zrobić coś
rozpocznij naukę
be willing to do sth

zachowywać się w określony sposób
rozpocznij naukę
behave in a certain way

behind the scenes

uwierzyć w siebie
rozpocznij naukę
believe in yourself

benefit

błyskotliwy
rozpocznij naukę
brilliant

by the time...

wypadek samochodowy
rozpocznij naukę
car crash

doradca zawodowy
rozpocznij naukę
career adviser


character

umiejętności cyrkowe
rozpocznij naukę
circus skills

comfortable

company

competition

competitor

gra komputerowa
rozpocznij naukę
computer game

consider

flegmatyczny
rozpocznij naukę
cool-headed


skończyć jako
rozpocznij naukę
end up

entertainer

essential

emocjonować
rozpocznij naukę
excite

ekscytujący
rozpocznij naukę
exciting

doświadczenie
rozpocznij naukę
experience

dość / przejeść się czymś
rozpocznij naukę
fed up with

wypełnić formularz
rozpocznij naukę
fill in a form

dowiedzieć się
rozpocznij naukę
find out

komendant straży pożarnej
rozpocznij naukę
fire chief

firefighter

fluent

sędzia piłkarski
rozpocznij naukę
football referee


dostać pracę
rozpocznij naukę
get a job

otrzymać wiadomość
rozpocznij naukę
get a mail

zdobyć doświadczenie
rozpocznij naukę
get experience

dostać się do szkoły weterynaryjnej
rozpocznij naukę
get into vet school

zdobyć doświadczenie zawodowe
rozpocznij naukę
get work experience

iść na strajk / strajkować
rozpocznij naukę
go on strike

iść prosto do
rozpocznij naukę
go straight into


wyróżniać się wśród tłumu (z tłumu)
rozpocznij naukę
mark myself out from the crowd

tytuł magistra (tytuł magisterski)
rozpocznij naukę
master degree

przedstawienie popołudniowe
rozpocznij naukę
matinee

szkoła medyczna
rozpocznij naukę
medical school

motivation

need to

denerwujący
rozpocznij naukę
nerve-racking

żaden dzień nie jest taki sam
rozpocznij naukę
no day is ever the same

obey


szansa, możliwośc
rozpocznij naukę
opportunities

order

overseas

paramedic

praca pół-etatowa
rozpocznij naukę
part-time job

particular

szczególny akcent
rozpocznij naukę
particular accent

pasażerowie statku wycieczkowego
rozpocznij naukę
passengers of cruise ship

pasja do gry scenicznej
rozpocznij naukę
passion for acting

cierpliwość
rozpocznij naukę
patience


uporczywość
rozpocznij naukę
persistence

wezwać pomoc
rozpocznij naukę
ring the emergency


opanowanie / samo-kontrola
rozpocznij naukę
self-control

skupić się na grze
rozpocznij naukę
set route to acting

udoskonalać zdolności
rozpocznij naukę
sharpen skills

sociable

brzmi dobrze (?)
rozpocznij naukę
sound good (?)

specjalizować się
rozpocznij naukę
specialise

ruch sceniczny
rozpocznij naukę
stage movement

stage show

mowa sceniczna
rozpocznij naukę
stage speech

zachować spokój w trudnej chwili
rozpocznij naukę
stay cool in a crisis

coś może stać się prawdziwe
rozpocznij naukę
sth might come true


stressful

osiągnąć sukces
rozpocznij naukę
succeed

jak na przykład
rozpocznij naukę
such as

wakacje letnie
rozpocznij naukę
summer holidays

uzupełnienie
rozpocznij naukę
supplement

rola drugoplanowa
rozpocznij naukę
supporting role

pewny sposób
rozpocznij naukę
sure way

surgery


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.