angielski zawodow

 0    95 fiszek    skoti93
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

dostęp

additional handling
rozpocznij naukę
dodatkowe operacje przemieszczania

air freight forwarding/shipping
rozpocznij naukę
spedycja lotnicza

lotniczy list przewozowy

linia lotnicza

odpowiedni

stowarzyszenie

pod auspicjami

brokerage system
rozpocznij naukę
system brokerski

competetive rates
rozpocznij naukę
konkurencyjne stawki

consolidation
rozpocznij naukę
konsolidacja przesyłki(łącznie)

cooling system
rozpocznij naukę
system chłodzący

cost-efficient
rozpocznij naukę
efektywny kosztowo

corrective measures
rozpocznij naukę
środki zaradcze

custom brokerage
rozpocznij naukę
brokerstwo celne

cło

customs clearance
rozpocznij naukę
odprawa celna

dopasowany do potrzeb klientów

delivery promise
rozpocznij naukę
obietnica dostarczenia

urządzenie

door-to-door
rozpocznij naukę
dostawa od drzwi do drzwi

wzmacniać

exact delivery time
rozpocznij naukę
dokładny czas dostawy

express release
rozpocznij naukę
ekspresowe wydanie


flat rack container
rozpocznij naukę
kontener szkieletowy

data lotu


freight forwarder
rozpocznij naukę
spedytor lotnicze

full container load
rozpocznij naukę
ładunek pełnokontenerowy


general purpose container
rozpocznij naukę
kontener ogólnego przeznaczenia

wysokość

natychmiastowy


niekompletne

wewnętrznie/we wałsnym zakresie

inland navigation operations
rozpocznij naukę
żegluga śródlądowa

izolowany

wewnętrzny

late payment fee
rozpocznij naukę
opłaty karne

długość

less than container load
rozpocznij naukę
ładunek częściowy

local cartage
rozpocznij naukę
lokalna opłata przewozowa

filar

główny

maritime logistics
rozpocznij naukę
logistyka morska


kamień milowy(przełomowe wydarzenie)

notify party
rozpocznij naukę
instytucja notyfikująca

open top container
rozpocznij naukę
kontener z otwartym dachem


port of loading
rozpocznij naukę
port załadunkowy

performance guarantee
rozpocznij naukę
gwarancja wykonania

pick up method
rozpocznij naukę
metoda odbioru przesyłki

port charges
rozpocznij naukę
opłaty portowe

port of discharge
rozpocznij naukę
port wyładunkowy

port of destination
rozpocznij naukę
port docelowy


przedpłata

price-sensitive
rozpocznij naukę
wrażliwy na zmiany cen

proactively monitoring
rozpocznij naukę
monitorowanie proaktywne (wyprzedzające)

refrigerated
rozpocznij naukę
chłodzony

refrigerated container
rozpocznij naukę
kontener z chłodzeniem / chłodnia

reimbursement
rozpocznij naukę
refundacja

wiarygodny

polegać na

river shipping
rozpocznij naukę
przewozy rzeczne

round-the-clock
rozpocznij naukę
całodobowy

mapa trasy transportowej

sea freight shipping
rozpocznij naukę
spedycja morska / przewozy morskie

zapieczętowany

shipment cycle
rozpocznij naukę
cykl dostawy

shipment data
rozpocznij naukę
informacje nt. Przesyłki

shipping line
rozpocznij naukę
linia żeglugowa

brak/niedoróbka

wyłączony


opłaty dodatkowe / nadpłaty

powierzchnia

indywidualnie dopasowany


to guarantee
rozpocznij naukę
gwarantować

pojawiać się/występować

przeprojektować

marnować

to trigger an alert
rozpocznij naukę
uruchomić alarm

transportation charges
rozpocznij naukę
opłaty transportowe

trans-loading
rozpocznij naukę
przeładowywanie

wentylowany

łódź

widoczność


światowyMusisz się zalogować, by móc napisać komentarz.