Unit 8 plmqaz

5  1    193 fiszki    HairsprayQueen9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to be in charge
rozpocznij naukę
być w zobowiązaniu
at full speed
rozpocznij naukę
z najwyższą prędkością
to be paid in full
rozpocznij naukę
być opłaconym w całości
charge toward
rozpocznij naukę
naprężać, biec w kierunku
to live a full life
rozpocznij naukę
żyć pełnią życia
to sign a deal
rozpocznij naukę
podpisać umowę
deal cards
rozpocznij naukę
tasować karty
it cost him a job
rozpocznij naukę
kosztowało go to stratą pracy
win at any cost
rozpocznij naukę
wygrać pod każdym kosztem?
the cost to sth
rozpocznij naukę
koszta poniesione dla
at an all time high
rozpocznij naukę
jest ciągle wysoki
in high spirits
rozpocznij naukę
w świetnym humorze
push sb patience to the limit
rozpocznij naukę
wyczerpać czyjąś cierpliwość
to limit sth
rozpocznij naukę
zmniejszyć liczbę, limit czegoś
to set a limit on the amount of sth
rozpocznij naukę
wprowadzić limit liczby czegoś
extra charge
rozpocznij naukę
dodatkowa opłata
to be entitled to the full refund
rozpocznij naukę
mieć prawo do pełnego zwrotu
great deal
rozpocznij naukę
sporo, dużo, wiele
large number of sth
rozpocznij naukę
wysoka liczba czegoś
to shun sth
rozpocznij naukę
unikać czegoś
devotee
rozpocznij naukę
entuzjasta, wielbiciel
overrun by people
rozpocznij naukę
opanowany przez ludzi
update, upgrade
rozpocznij naukę
aktualizować
electronically
rozpocznij naukę
elektronicznie
oddity
rozpocznij naukę
dziwaczność
congenital
rozpocznij naukę
wrodzony
twenty-odd
rozpocznij naukę
20 coś
go astray
rozpocznij naukę
iść złą drogą, gubić się, błądzić, schodzić na manowce
bits of info
rozpocznij naukę
części informacji
esoteric
rozpocznij naukę
ezoteryczny, tajemny
bulky
rozpocznij naukę
pokaźnych rozmiarów, opasły, zwalisty
dreadful
rozpocznij naukę
straszny, okropny, nieprzyjemny, w złej jakości
bar(in music)
rozpocznij naukę
takt
every once in a while
rozpocznij naukę
czasami, nie często
quaint
rozpocznij naukę
niezwykły, osobliwy, uroczy
undercut
rozpocznij naukę
podcinać, podkopywać
whole kit and caboodle
rozpocznij naukę
wszystko, cały ten kram
bargain
rozpocznij naukę
okazja, dobry interes (możliwość kupienia czegoś taniej)
devolve into
rozpocznij naukę
sprowadzać się do
marvellous
rozpocznij naukę
cudowny, wspaniały
superficial
rozpocznij naukę
pobieżny, powierzchowny
reassuringly
rozpocznij naukę
krzepiąco, uspokajająco
stern
rozpocznij naukę
nieugięty
a pile of
rozpocznij naukę
sterta
bombardment
rozpocznij naukę
bombardowanie
obsolete
rozpocznij naukę
przestarzały
tapestry
rozpocznij naukę
tapeta
get hold of sb
rozpocznij naukę
złapać kogoś, skontaktować się z kimś
anguished
rozpocznij naukę
udręczony
pleading
rozpocznij naukę
obrona przed sądem
overthrow
rozpocznij naukę
obalić, obalać, burzyć, zburzyć (np. rząd, system)
downsize
rozpocznij naukę
redukować (np. zatrudnienie)
overrule
rozpocznij naukę
nik odrzucić, odrzucać, uchylić, uchylać, unieważnić, anulować (np. plan, osąd, decyzję)
uphold
rozpocznij naukę
utrzymywać w mocy (np. ustawę, decyzję prawną)
undertake
rozpocznij naukę
podjąć się, przedsięwziąć
undergo
rozpocznij naukę
poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie)
downplay
rozpocznij naukę
zbagatelizować np. problem
uproot
rozpocznij naukę
wyrwać (z korzeniem) przesiedlić.
assumption
rozpocznij naukę
założenie, przypuszczenie
entry
rozpocznij naukę
tutaj) zgłoszenie, praca konkursowa
wander off
rozpocznij naukę
oddalać się, odłączać
duvet
rozpocznij naukę
kołdra
slam down
rozpocznij naukę
zatrzaskuję się
accordingly
rozpocznij naukę
konsekwentnie (względem czegoś), w wyniku (czegoś)
pulsate
rozpocznij naukę
bić, uderzać, walić, pulsować
light beam
rozpocznij naukę
promień światła
needlessly
rozpocznij naukę
niepotrzebnie
household
rozpocznij naukę
gospodarstwo domowe, domownicy
make the most of sth
rozpocznij naukę
wykorzystać coś w pełni, jak najwięcej z czegoś mieć
to be second to none
rozpocznij naukę
być najlepszym
traffic congestion
rozpocznij naukę
zagęszczenie ruchu ulicznego
indifference
rozpocznij naukę
obojętność, oziębłość, nieczułość
to went into partnership
rozpocznij naukę
zacząć razem pracować
business is going under
rozpocznij naukę
upada finansowo
stiff competition
rozpocznij naukę
zatwardziałe współzawodnictwo
sales figures
rozpocznij naukę
wielkość sprzedaży
business fold
rozpocznij naukę
zamknięty z powodu niepowodzenia
annual turnover
rozpocznij naukę
roczne obroty
carry out/conduct a research service
rozpocznij naukę
przeprowadzić usługę badawczą
high value
rozpocznij naukę
wysoka wartość
after-sales service
rozpocznij naukę
serwis posprzedażowy, serwis zakupionego sprzętu
float the company
rozpocznij naukę
"wpuścić w obieg" firmę
go public
rozpocznij naukę
rozchodzić się (o informacjach)
brisk business
rozpocznij naukę
ożywiony, szybki
rival company
rozpocznij naukę
firma przeciwnika
to balance budget
rozpocznij naukę
wyrównać budżet
put in a bid
rozpocznij naukę
zaproponować za określoną stawkę
to fib
rozpocznij naukę
kłamać
mishandle the truth
rozpocznij naukę
omijać prawdę
whopping
rozpocznij naukę
ogromny
barely
rozpocznij naukę
ledwie
solely
rozpocznij naukę
wyłącznie, jedynie
upend
rozpocznij naukę
przewracać do góry nogami
pundits
rozpocznij naukę
eksperci
open the floodgates of sth
rozpocznij naukę
dać początek czemuś, zainicjować coś
deception
rozpocznij naukę
oszustwo, podstęp
frantically
rozpocznij naukę
szalenie
supervise
rozpocznij naukę
kierować, nadzorować
lurk
rozpocznij naukę
czyhać, czaić się
exposure
rozpocznij naukę
wystawienie, odsłonięcie
baron
rozpocznij naukę
potentant
sneaky
rozpocznij naukę
potajemny, podstępny
clues
rozpocznij naukę
wskazówki, trop
stray
rozpocznij naukę
zabłąkany
latent
rozpocznij naukę
ukryty, utajniony
rake over
rozpocznij naukę
zgrabić
ultraviolet light
rozpocznij naukę
promieniowanie ultrafioletowe
forensic science
rozpocznij naukę
sądownicza nauka
restrict
rozpocznij naukę
ograniczać
keenly
rozpocznij naukę
głęboko, dotkliwie
bugged
rozpocznij naukę
z podsłuchem
conduct
rozpocznij naukę
przeprowadzać
subterfuge
rozpocznij naukę
podstęp
outrageous
rozpocznij naukę
oburzający, skandaliczny
loudmouth
rozpocznij naukę
pyskacz, krzykacz
to spot
rozpocznij naukę
dostrzec, zauważyć
confess
rozpocznij naukę
przyznawać się, przyznać się, wyznać, wyznawać spowiadać się,
inverts
rozpocznij naukę
odwrócić, odwracać (np. porządek słów, proces, hierarchię)
lubricate chitchat
rozpocznij naukę
naoliwić gadka-szmatka, gadu-gadu
merely
rozpocznij naukę
zaledwie, jedynie, tylko
prevarication
rozpocznij naukę
wykręt, krętactwo, matactwo, dwuznaczność, kłamstwo
gratifying
rozpocznij naukę
satysfakcjonujący, zadowalający
inevitably
rozpocznij naukę
nieuchronnie
severe
rozpocznij naukę
poważny, srogi
discernible
rozpocznij naukę
dostrzegalny, wyczuwalny
reassess
rozpocznij naukę
powtórnie rozważźyć
cautious
rozpocznij naukę
ostrożny
memorable
rozpocznij naukę
łatwe do zapamiętania
underhand
rozpocznij naukę
oszukańczy, podstępny
devious
rozpocznij naukę
przebiegły, oszukańczy
uphold
rozpocznij naukę
stać na straży(prawa)
upstage
rozpocznij naukę
w głębi sceny
momentarily
rozpocznij naukę
chwilowo
oncoming car
rozpocznij naukę
nadchodzący samochód
ongoing debate
rozpocznij naukę
trwająca debata
contribution
rozpocznij naukę
wkład, udział
outlying area
rozpocznij naukę
oddalona okolica
off-duty
rozpocznij naukę
poza służbą
inborn fears
rozpocznij naukę
wrodzone lęki
audacious
rozpocznij naukę
bezczelny, zuchwały
elaborate
rozpocznij naukę
złożony, skomplikowanmy
intricate
rozpocznij naukę
zawiły, złożony
devious
rozpocznij naukę
przebiegły, nieszczery
scrap plan
rozpocznij naukę
odwołać plan
jettison plan
rozpocznij naukę
odrzucić plan
shelve plan
rozpocznij naukę
odłożyć na później plan
unveil plan
rozpocznij naukę
ujawnić plan
reveal
rozpocznij naukę
ujawnić (plan)
miss out
rozpocznij naukę
stracić okazję
near miss
rozpocznij naukę
chybiony strzał
opera has run for over...
rozpocznij naukę
opera "trwa" przed ponad...
to be on the run
rozpocznij naukę
być ściganym
odd number
rozpocznij naukę
liczba nieparzysta
medium (a person)
rozpocznij naukę
osoba pośrednicząca w kontakcie z kimś
express purpose
rozpocznij naukę
wyraźny cel
groundbreaking research
rozpocznij naukę
przełomowe badanie
significant contribution
rozpocznij naukę
znaczący wkład
set out arguments
rozpocznij naukę
przedstawić argumenty
shape sb thinking
rozpocznij naukę
wpłynąć na czyjeś myślenie
strenuously defend
rozpocznij naukę
bronić z wysiłkiem
great detail
rozpocznij naukę
ogromny szczegół
give an account
rozpocznij naukę
podać zeznanie
provide evidence
rozpocznij naukę
dostarczyć dowody
concise summary
rozpocznij naukę
zwięzłe, ścisłe podsumowanie
establish connection
rozpocznij naukę
utworzyć związek
irrefutable proof
rozpocznij naukę
niepodważalny dowód
significant trend
rozpocznij naukę
znacząca tendencja
tentative explanation
rozpocznij naukę
niepewne wyjaśnienie
broadly support
rozpocznij naukę
szeroko, z grubsza wesprzeć
gather evidence
rozpocznij naukę
zebrać dowody
challenge the theory
rozpocznij naukę
podważać teorię
acknowledge the sources
rozpocznij naukę
potwierdzić źródła
fall into
rozpocznij naukę
składają się na
draw a distinction
rozpocznij naukę
wykazać różnicę
make reference
rozpocznij naukę
nawiązywać
touch an issue
rozpocznij naukę
dotyka sprawy
make a case for sth
rozpocznij naukę
dowodzić słuszności czegoś
assess the significance
rozpocznij naukę
ocenić znaczenie
lend support
rozpocznij naukę
wspierać, pomagać
hold firmly to sth
rozpocznij naukę
trzymać się mocno czegoś
draws an analogy, makes a comparison
rozpocznij naukę
porównywać
draws parallets
rozpocznij naukę
przyrównywać coś do czegoś
put forward the argument
rozpocznij naukę
przedstawiać argument
states sb opinion
rozpocznij naukę
przedstawiać czyjąś opinię
argue convincingly
rozpocznij naukę
sprzeczać się przekonywująco
briefly summarises
rozpocznij naukę
zwięźle podsumowywać
disagree profoundly
rozpocznij naukę
nie zgadzać się wnikliwie, wyszukanie
comply with the law
rozpocznij naukę
przestrzegać prawa
bend the rules
rozpocznij naukę
naginać zasady
on trial
rozpocznij naukę
na okres próbny
fair trial
rozpocznij naukę
sprawiedliwy proces sądowy
severely punished
rozpocznij naukę
ciężko karany
harsh penalty
rozpocznij naukę
ciężka kara

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.