What's the right job for you? (02.03.18)

 0    15 fiszek    Patryk.K
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
not have a clue
Do you know how to switch this thing off? I haven’t a clue.
to not have any idea about the answer to a question, how to do something, what a situation is etc
rozpocznij naukę
Nie mają pojęcia,
Czy wiesz jak to wyłączyć? Nie mam pojęcia.
annoying
Jason is one of the most annoying people I have ever met.
making you feel slightly angry
rozpocznij naukę
irytujący
Jason jest jedną z najbardziej denerwujących osób, które kiedykolwiek spotkałem.
turn out
It turned out that I was wrong.
o happen in a particular way, or to have a particular result, especially one that you did not expect
rozpocznij naukę
okazać się
Okazało się, że nie miałem racji.
ridiculous
Don’t be ridiculous!
very silly or unreasonable
rozpocznij naukę
śmieszny / żałosny
Nie bądź śmieszny!
filling
I like cakes with a filling of apricot and orange.
the food that you put inside a pie, sandwich etc
rozpocznij naukę
farsz / nadzienie
Lubię ciasta z nadzieniem morelowym i pomarańczowym.
set up
They want to set up their own business.
to start a company, organization, committee etc
rozpocznij naukę
zakładać / tworzyć
Chcą założyć własną firmę.
sack sb/give sb the sack/fire sb
He was sacked for being drunk.
to dismiss someone from their job
rozpocznij naukę
zwolnić / wylać kogoś z pracy
Został zwolniony, ponieważ był pod wpływem alkoholu.
apply for
A total of 25 people applied for the job the next morning.
o make a formal request, usually written, for something such as a job
rozpocznij naukę
ubiegać się o
Następnego ranka do pracy zgłosiło się 25 osób.
overtime
They’re working overtime to finish the project.
time that you spend working in your job in addition to your normal working hours
rozpocznij naukę
nadgodziny
Oni pracują poza normalnymi godzinami pracy, żeby skończyć projekt.
redundant
Eight permanent staff were made redundant.
if you are redundant, your employer no longer has a job for you
rozpocznij naukę
zwolniony
Zwolnionych zostało ośmiu stałych pracowników.
permanent
He gave up a permanent job in order to freelance.
continuing to exist for a long time or for all the time in the future
rozpocznij naukę
stały
Zrezygnował ze stałej pracy, aby pracować na własny rachunek.
qualifications
The two-year course leads to a teaching qualification.
a skill, personal quality, or type of experience that makes you suitable for a particular job or position
rozpocznij naukę
kwalifikacje
Dwuletni kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji dydaktycznych.
temporary
I’m living with my parents, but it’s only temporary.
continuing for only a limited period of time
rozpocznij naukę
tymczasowy / okresowy
Mieszkam z rodzicami, ale tylko chwilowo.
promotion
I want a job with good prospects for promotion.
a move to a more important job or position in a company or organization
rozpocznij naukę
awans
Chcę pracy z dobrą perspektywą awansu.
accountant
There are a number of types of accountant, with chartered accountants being among the best known.
someone whose job is to keep and check financial accounts, calculate taxes etc
rozpocznij naukę
księgowy
Istnieje wiele rodzajów księgowych, wśród których najbardziej znanymi są biegli księgowi.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.