struktura atomu

 0    88 fiszek    barmar3
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przed naszą erą
rozpocznij naukę
B.C. (before Christ)
środek
rozpocznij naukę
centre
wiek
rozpocznij naukę
century
sądzić
rozpocznij naukę
claim
złożony, skomplikowany
rozpocznij naukę
complex
ciągły
rozpocznij naukę
continuous
założenie
rozpocznij naukę
convention
rozpraszać
rozpocznij naukę
diffuse
podzielny
rozpocznij naukę
divisible
elektryczny
rozpocznij naukę
electric
cząstka elementarna
rozpocznij naukę
elementary particle
równy, jednakowy
rozpocznij naukę
equal
wyłacznie
rozpocznij naukę
exclusively
identyczny
rozpocznij naukę
identical
wielkość
rozpocznij naukę
magnitude
masa
rozpocznij naukę
mass
ciężki, masywny
rozpocznij naukę
massive
poruszać się
rozpocznij naukę
move
obojętny
rozpocznij naukę
neutral
jądro
rozpocznij naukę
nucleus
przeciwny
rozpocznij naukę
opposite
właściwość
rozpocznij naukę
property
względny
rozpocznij naukę
relative
przestrzeń
rozpocznij naukę
space
kulisty
rozpocznij naukę
spherical
obfitość
rozpocznij naukę
abundance
glin
rozpocznij naukę
aluminum
liczba atomowa
rozpocznij naukę
atomic number
średnia
rozpocznij naukę
average
obliczać
rozpocznij naukę
calculate
kobalt
rozpocznij naukę
cobalt
składać się
rozpocznij naukę
consist (of)
składać się na
rozpocznij naukę
constitute
dziesietny
rozpocznij naukę
Decimal
definiować
rozpocznij naukę
define
dokładnie
rozpocznij naukę
exactly
wyrazić
rozpocznij naukę
to express
fluor
rozpocznij naukę
fluorine
oznaczać rozpowszechniać
rozpocznij naukę
identify
przekazywać
rozpocznij naukę
indicate
pojedyńczy
rozpocznij naukę
individual
izotop
rozpocznij naukę
isotope
większość
rozpocznij naukę
a majority
radioaktywny
rozpocznij naukę
radioactive
względna masa atomowa
rozpocznij naukę
Relative atomic mass
pojedyńczy
rozpocznij naukę
Single
wzorzec
rozpocznij naukę
standard
substancja
rozpocznij naukę
substance
całkowity
rozpocznij naukę
total
średnia ważona
rozpocznij naukę
weighted average
absorpcja
rozpocznij naukę
absorption
ilość
rozpocznij naukę
amount
miliard
rozpocznij naukę
billion
beton
rozpocznij naukę
concrete
mieszać
rozpocznij naukę
confuse
rozpad
rozpocznij naukę
decay
rozkład
rozpocznij naukę
decoposition
emisja
rozpocznij naukę
emission
wydzielać
rozpocznij naukę
evolve
nadmiar
rozpocznij naukę
excess
pierwszorzędowy
rozpocznij naukę
first-order
rozszczepienie
rozpocznij naukę
fission
folia
rozpocznij naukę
foil
fragment
rozpocznij naukę
fragment
stopniowo
rozpocznij naukę
gradually
okres połowicznego rozpadu
rozpocznij naukę
half-life
obchodzić się z czymś
rozpocznij naukę
Handle
wzbudzać
rozpocznij naukę
induce
rozpraszać, oddziaływać
rozpocznij naukę
interfere
polegać, zawierać angażować
rozpocznij naukę
involve
ołów
rozpocznij naukę
lead
izotop macierzysty
rozpocznij naukę
parent isotope
izotop pochodny
rozpocznij naukę
daughter isotope
przenikać
rozpocznij naukę
penetrate
przenikający
rozpocznij naukę
penetrative
elektrownia jądrowa
rozpocznij naukę
nuclear power plant
proces
rozpocznij naukę
process
promieniowanie
rozpocznij naukę
radiation
izotop radioaktywny
rozpocznij naukę
radioisotope
szybkość
rozpocznij naukę
rate
wydzielać
rozpocznij naukę
release
wymagać
rozpocznij naukę
require
krótkofalowy
rozpocznij naukę
short-wave
strumień
rozpocznij naukę
a stream
przekształać
rozpocznij naukę
transform
przekształcenie
rozpocznij naukę
transformation
niestabilny
rozpocznij naukę
unstable
niepodzielny
rozpocznij naukę
indivisible

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.