RECENZJE-przydatne słowa

 0    59 fiszek    meginiebieska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
możliwość, prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
possibility
niepotrzebny, niechciany
rozpocznij naukę
needless
zajmować stanowisko
rozpocznij naukę
take side
wypełniać lukę
rozpocznij naukę
bridge a gap
luka, wolne miejsce
rozpocznij naukę
gap
wytwarzanie
rozpocznij naukę
generation
bogacić się, bogaty
rozpocznij naukę
rich
bardzo bogaty
rozpocznij naukę
wealthy
Trzymaj się mocno!
rozpocznij naukę
Hold tight!
niezliczone powody
rozpocznij naukę
countless reasons
każdy z nich
rozpocznij naukę
each of them
leniwi ludzie
rozpocznij naukę
indolent people
chcieć kontynuować
rozpocznij naukę
intend to continue
na szczęście(używane na początku zdania)
rozpocznij naukę
fortunately
docieniać
rozpocznij naukę
appreciate
możliwość
rozpocznij naukę
possibility
obcokrajowcy
rozpocznij naukę
foreigners
w pierwszej kolejności
rozpocznij naukę
it first
obecnie, w dzisiejszych czasach (na początku zdania)
rozpocznij naukę
nowadays
poszerzają nasze możliwośći
rozpocznij naukę
broaden our possibilities
pozwalać
rozpocznij naukę
allows
teksty ulubionych piosenek
rozpocznij naukę
the lyrics of favourite songs
napisy dialogowe podczas oglądania
rozpocznij naukę
subtitless while watching
bardzo dobrze
rozpocznij naukę
quite well
nawet
rozpocznij naukę
even
wrodzony, miejscowy
rozpocznij naukę
native
jednakże (na poczatku zdania)
rozpocznij naukę
however
skupiać się
rozpocznij naukę
focus
na przykład
rozpocznij naukę
for instance
nie trzeba dodawać(wyrażenie na początku zdania)
rozpocznij naukę
needless to say
wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
głównie, przeważnie
rozpocznij naukę
mainly
żeby zakończyć notowania(na początku zdania)
rozpocznij naukę
To conclude, the odds
zdobywać obecnego dnia świat
rozpocznij naukę
gain in the present day world
nastolatkowie
rozpocznij naukę
teenagers
różnice pomiędzy
rozpocznij naukę
differents between
jest to że
rozpocznij naukę
is that the...
wspaniały, przepiękny
rozpocznij naukę
glorious
wspaniały, doskonały
rozpocznij naukę
splendid
zgadzając się
rozpocznij naukę
according
Mogę zmieniać świat w lepsze miejsce.
rozpocznij naukę
I can change the world into a better place.
dlatego, zatem
rozpocznij naukę
therefore
stawiać opór
rozpocznij naukę
resist
ograniczenia
rozpocznij naukę
limitations
negatywne strony
rozpocznij naukę
negative sides
zachowanie
rozpocznij naukę
behavior
zawiedziony
rozpocznij naukę
ashamed
kwestie
rozpocznij naukę
issues
swoją drogą(na poczatku zdania)
rozpocznij naukę
the only way
różnica pokoleń
rozpocznij naukę
generation gap
dotrzeć
rozpocznij naukę
reach
porozumienie, zgoda, umowa
rozpocznij naukę
agreement
wspólny język
rozpocznij naukę
common language
dlatego, zatem, więc(na początku zd)
rozpocznij naukę
hence
wpływ
rozpocznij naukę
influence
osiągnąć (sukces), odnieść
rozpocznij naukę
achieve
reaguje w różny sposób
rozpocznij naukę
reacts in a differen way
trzymać mocno lejce
rozpocznij naukę
keep a tight rein on
sprzeciwiać się
rozpocznij naukę
objects to

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.