change 100000

 0    38 fiszek    nextdoor
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
błyszczące duże centra handlowe
rozpocznij naukę
glitzy molls
dobrobyt, rozkwit
rozpocznij naukę
prosperity
ubóstwo
rozpocznij naukę
poverty
przejść przez coś
rozpocznij naukę
to go through
malownicza architektura
rozpocznij naukę
picturesque architecture
miejsce
rozpocznij naukę
venue
plan spotkania
rozpocznij naukę
the agenda
uczestniczyć w zebraniu
rozpocznij naukę
to participate a meeting
protokół z zebrania
rozpocznij naukę
the minutes
protokolant
rozpocznij naukę
minute taker
sporzadzać protokół
rozpocznij naukę
to take a minutes
państwowe gospodarstwa rolne, spóldzielnie rolnicze
rozpocznij naukę
collective farming
po wypełnieniu formularza
rozpocznij naukę
one filled
dyrektor naczelny
rozpocznij naukę
chief executive
luksusowa marka
rozpocznij naukę
luxury brand
czwarty kwartał
rozpocznij naukę
fourth quarter
mało litrarzowy model
rozpocznij naukę
fuel-efficient models
podejście zespołowe
rozpocznij naukę
team approach
dramatyczny(nagły, niespodziewany) efekt (skutek)
rozpocznij naukę
dramatic effect
przyjąć 2 stanowisko
rozpocznij naukę
take on second job
wada, niedociągnięcie
rozpocznij naukę
failing
wynik finansowy
rozpocznij naukę
bottom line
pionier, ktoś kto przedziera szlaki
rozpocznij naukę
trailblazer
ponownej oceny
rozpocznij naukę
reassess
zdecentralizowanie
rozpocznij naukę
decentralised
dlatego
rozpocznij naukę
therefore
kontrola zapasów
rozpocznij naukę
stock control
powodować
rozpocznij naukę
cause
ostatni wzrost
rozpocznij naukę
recent increase
zastraszyć
rozpocznij naukę
intimidate
pożądany
rozpocznij naukę
desirable
wprowadzać
rozpocznij naukę
introduce
diversified
rozpocznij naukę
urozmaicony
zwolnienia
rozpocznij naukę
redundancies
ponownego ubiegania
rozpocznij naukę
re-applying
obrót handlowy
rozpocznij naukę
obroty
dalsze rozszerzenie
rozpocznij naukę
further expansion
nabycie, zakup
rozpocznij naukę
purchase

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.