market leader 3

 0    131 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

administrative staff
rozpocznij naukę
biurowi pracownicy

AOB(any other business)
rozpocznij naukę
wolne wnioski i głosy

action minutes
rozpocznij naukę
skrócony protokół

wynik finansowy

be attracted by
rozpocznij naukę
zostać pozyskanym przez

bonus system
rozpocznij naukę
system premiowy

benefits clarity
rozpocznij naukę
przejrzystość zysków

urząd celny

compensation
rozpocznij naukę
odszkodowanie, odprawa

clothing allowance
rozpocznij naukę
zniżka na odzież

compulsory uniform
rozpocznij naukę
strój obowiązkowy

current practice
rozpocznij naukę
obecna praktyka

chair a meeting
rozpocznij naukę
przewodniczyć zebraniu

company premises
rozpocznij naukę
teren firmy

zazdrośnie

expand presence
rozpocznij naukę
rozwinąć działalność

fourth quarter
rozpocznij naukę
kwartał

fuel-efficent
rozpocznij naukę
ekonomiczny

gleaming star
rozpocznij naukę
błyszcząca gwiazda

nalegać

nieformalny

niepewny

intimidating guards
rozpocznij naukę
wprawiajacy w zakłopotanie ochroniarze

managment style
rozpocznij naukę
styl zarządzania

minute taker
rozpocznij naukę
protokolant

początek

operational experience
rozpocznij naukę
doświadczenie praktyczne

overall strategy
rozpocznij naukę
ogólna strategia

parent company
rozpocznij naukę
spółka matka

productivity gains
rozpocznij naukę
wzrost produkcji

product quality
rozpocznij naukę
jakośc produktu

productivity
rozpocznij naukę
wydajność

performence - related pay
rozpocznij naukę
wynagordzenie zależne od wyników

resistance to change
rozpocznij naukę
opierać się zmianom

wynajem

redundancies
rozpocznij naukę
zwolnienia

nadmierny, niepotrzebny

ponowne ubieganie się

restore lustre
rozpocznij naukę
przywrócić blask

return on sales
rozpocznij naukę
zwrot ze sprzedaży

recent succes
rozpocznij naukę
ostatni sukces

reasonable complains
rozpocznij naukę
uzasadnione narzekanie

retail fashion chain
rozpocznij naukę
sieć sklepów z odzieżą

poważnie

staff turnover
rozpocznij naukę
wysoka rotacja pracowników

staff involment
rozpocznij naukę
wciągniecie pracowników

stock control
rozpocznij naukę
kontrola zapasów

przewrót

to tarnish image
rozpocznij naukę
nadszarpnąć wizerunek

to affect performance
rozpocznij naukę
wpływa na wyniki

poprawa

pionier

to be due to
rozpocznij naukę
wystąpiła z powodu

team approach
rozpocznij naukę
podejście grupowe

to make a loss
rozpocznij naukę
przynosić straty

to make a profit
rozpocznij naukę
przynosic zyski

to reporte loss
rozpocznij naukę
zauwazyc straty

take on two jobs
rozpocznij naukę
przyjąć dwie prace

to break the pattern
rozpocznij naukę
zerwać z jakims modelem

to highlight the launch / to boost earning
rozpocznij naukę
zwiekszać zyski

przejęcie

to maximise openning hours
rozpocznij naukę
wydłużyc godziny otwarcia

to hold a meeting
rozpocznij naukę
umówić zebranie

to take minutes
rozpocznij naukę
sporządzić protokół

quality slip
rozpocznij naukę
spadek jakości

worst performing
rozpocznij naukę
mający najgorsze wyniki

well praised
rozpocznij naukę
zdobywający pochwały

niespokojny-niezaspokojony

to report loss
rozpocznij naukę
zanontować spadek

to make a profit
rozpocznij naukę
wypracować zyski

to tarnish lustre
rozpocznij naukę
przyćmić blask

to restore lustre
rozpocznij naukę
odzyskać blask

to secure sales
rozpocznij naukę
zapewnić sprzedaż

to affect sales
rozpocznij naukę
wpłynąć na sprzedaż

sprywatyzować

redukować

ponownie ocenić, rewidować

przebudowywac, zmodernizować

przenieść

restrukturyzować

przekwalifikować

aktualizować

zakupić, nabyć


economic reforms
rozpocznij naukę
reformy ekonomiczne

quality of life
rozpocznij naukę
jakość życia

car industry
rozpocznij naukę
przemysł samochodowy

search of work
rozpocznij naukę
poszukiwania pracy

siła robocza

driving abroad
rozpocznij naukę
jazdy za granicą

scalenie/połącznie

powerful position
rozpocznij naukę
silna pozycja

cięcia pensji

hostile workforce
rozpocznij naukę
wroga siła robocza

open-plan office
rozpocznij naukę
otwarte pomieszczenie biurowe

following the merger
rozpocznij naukę
następstwo fuzji

office layout
rozpocznij naukę
układ biura

opportunity for promotion
rozpocznij naukę
okaza do promocji

purpose built business parks
rozpocznij naukę
nowoczesne centra dla biznesu

relocate their operations
rozpocznij naukę
przenieśc działalność

dochodowy

to improve efficency
rozpocznij naukę
w celu poprawy efektywności

hr department
rozpocznij naukę
zasoby ludzkie

to take it off the market
rozpocznij naukę
wycofać produkt

earlier stage
rozpocznij naukę
wczesniejszym etapie

nacisk

kożyść

przepisy podatkowe

sudden and suprising
rozpocznij naukę
nagłe i zaskakujące

zazdrośnie

increasing jobs
rozpocznij naukę
zwiekszenie miejsc pracy

cutting jobs
rozpocznij naukę
redukcja etatów

lowering product quality
rozpocznij naukę
obniżanie jakości produktu

free market enterprise
rozpocznij naukę
wolny rynek przedsiębiorstw

living in povety
rozpocznij naukę
żyje w ubóstwie

great strides
rozpocznij naukę
wielki postęp

przelewowy

malowniczy

carbon footprint
rozpocznij naukę
ślad węglowy

pożądany

diversified media group
rozpocznij naukę
zróżnicowana grupa medialna

broadcasting
rozpocznij naukę
transmitowanie

further expansion
rozpocznij naukę
dalsze rozszerzenie

niespokojny

feel particularly threatened
rozpocznij naukę
czują się szczególnie zagrożone

compensation package
rozpocznij naukę
pakiety wynagrodzeń

nalegać na coś

obowiązki

spółka zależna / spółka córka

provide job for life
rozpocznij naukę
zapewnic prace na cale zycieMusisz się zalogować, by móc napisać komentarz.