Unit 6 Past continuous (I was doing)

 0    11 fiszek    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

We often use the past simple and the past continuous together to say that something happened in the middle of something else.
rozpocznij naukę
My często używamy razem czasu prostego przeszłego i przeszłego ciągłego, aby powiedzieć, że coś stało się w połowie czegoś innego.

Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.
rozpocznij naukę
Tom oparzył swoją ręke kiedy on gotował obiad.

I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book.
rozpocznij naukę
Widziałem Ciebie w parku wczoraj. Siedziałaś na trawie i czytałaś książkę.

While I was working in the garden, I hurt my back.
rozpocznij naukę
Podczas gdy pracowałem w ogródku, zraniłem swoje plecy.

But we use the past simple to say that one thing happened after another.
rozpocznij naukę
Ale używamy czasu przeszłego prostego aby powiedzieć, że jedna rzecz stała się po innej.

I was walking along the road when I saw Dave. I stopped and we had a chat.
rozpocznij naukę
Spacerowałem wzdłuż ulicy kiedy zauważyłem Dave. Zatrzymałem się i mieliśmy rozmowę.

When Karen arrived, we were having dinner. We have already started dinner before Karen arrived.
rozpocznij naukę
Kiedy Karen przyjechała, mieliśmy obiad. My już zaczęliśmy obiad zanim Karen przyjechała.

When Karen arrived, we had dinner. First Karen arrived and then we had dinner.
rozpocznij naukę
Kiedy Karen przyjechała, mieliśmy obiad. Najpierw Karen przyjechała i potem mieliśmy obiad.

There are some verbs that are not normally used in the continuous: like, love, hate, want, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, contain, consist, depend, seem.
rozpocznij naukę
Są pewne czasowniki, które nie są normalnie używane w ciągłym czasie: lubić, kochać, nienawidzić, chcieć, potrzebować, woleć, wiedzieć, zdawać sobie sprawę, przypuszczać, znaczyć, rozumieć, wierzyć, pamiętać, należeć, zawierać, składać się, zaleć, wyglądać na.

We were good friends. We knew each other well.
rozpocznij naukę
Byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Znaliśmy się dobrze nawzajem.

I was enjoying the party but Chris wanted to go home.
rozpocznij naukę
Podobała mi się impreza ale Chris chciał pójść do domu.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.