PROVERBS 3

 0    50 fiszek    johami
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

MAKE A MOUNTAINOUT OF THE MOLEHILL
rozpocznij naukę
ROBIĆ Z IGŁY WIDŁY

MAKE HASTE SLOWLY
rozpocznij naukę
ŚPIESZ SIĘ POWOLI

MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES
rozpocznij naukę
KUJ ŻELAZO PÓKI GORĄCE

MAN PROPOSES GOD DISPOSES
rozpocznij naukę
CZŁOWIEK STRZELA PAN BÓG KULE NOSI

MANY HANDS MAKE LIGHT WORK
rozpocznij naukę
IM WIĘCEJ RĄK DO PRACY TYM LŻEJSZA PRACA

MANY MEN MANY MINDS
rozpocznij naukę
TYLE ZDAŃ ILU LUDZI

MARRY IN HASTE REPENT AT LEISURE
rozpocznij naukę
GDY SIĘ CZŁOWIEK ŚPIESZY TO SIĘ DIABEŁ CIESZY

MONEY IS THE ROOT OF ALL EVIL
rozpocznij naukę
PIENIĄDZE SĄ ŹRÓDŁEM WSZYSTKIEGO ZŁA

MONEY MAKES THE MARE GO
rozpocznij naukę
KTO SMARUJE TEN JEDZIE

MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND
rozpocznij naukę
PIENIĄDZ RZADZI ŚWIATEM

MUCH CRY AND LITTLE WOOL
rozpocznij naukę
Z DUŻEJ CHMURY MAŁY DESZCZ

NEAR IS MY SHIRT BUT NEARER IS MY SKIN
rozpocznij naukę
BLIŻSZA KOSZULA CIAŁU

NEVER BUY A PIG IN A POKE
rozpocznij naukę
NIGDY NIE KUPUJ KOTA W WORKU

NEVER LOOK A GIFT HORSE IN THE MOUTH
rozpocznij naukę
DAROWANEMU KONIOWI NIE ZAGLĄDA SIĘ W ZĘBY

NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY
rozpocznij naukę
NIGDY NIE ODKŁADAJ DO JUTRA TEGO CO MASZ ZROBIĆ DZIŚ

NEVER SAY NEVER
rozpocznij naukę
NIGDY NIE MÓW NIGDY

NO NEWS IS GOOD NEWS
rozpocznij naukę
BRAK WIADOMOŚCI OZNACZA DOBRE WIADOMOŚCI

NO PAINS NO GAINS
rozpocznij naukę
BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY

NO ROSE WITHOUT A THORN
rozpocznij naukę
NIE MA RÓŻY BEZ KOLCÓW

NOTHING SUCCEEDS LIKE SUCCESS
rozpocznij naukę
JEDEN SUKCES RODZI KOLEJNE

NOTHING VENTURE NOTHING HAVE
rozpocznij naukę
KTO NIE RYZYKUJE TEN NIE WYGRYWA

ONCE BITTEN TWICE SHY
rozpocznij naukę
KTO SIĘ NA GORĄCYM SPARZYŁ TEN NA ZIMNE DMUCHA

ONCE YOU HAVE MADE YOUR BED YOU HAVE TO LIE IN IT
rozpocznij naukę
JAK SOBIE POŚCIELESZ TAK SIE WYŚPISZ

ONE GOOD TURN DESERVES ANOTHER
rozpocznij naukę
ODPŁACAĆ PIĘKNYM ZA NADOBNE

ONE SWALLOW DOESN'T MAKE A SUMMER
rozpocznij naukę
JEDNA JASKÓŁKA WIOSNY NIE CZYNI

OPPOSITES ATTRACT
rozpocznij naukę
PRZECIWIEŃSTWA SIĘ PRZYCIĄGAJĄ

OUT OF SIGHT OUT OF MIND
rozpocznij naukę
CO Z OCZU TO I Z SERCA

OUT OF THE FRYING PAN INTO THE FIRE
rozpocznij naukę
Z DESZCZU POD RYNNĘ

PEOPLE WHO LIVE IN GLASS HOUSES SHOULD NOT THROW STONES
rozpocznij naukę
LUDZIE MIESZKAJĄCY W SZKLANYCH DOMACH NIE POWINNI RZUCAĆ KAMIENIAMI

PIGS MIGHT FLY IF THEY HAD WINGS
rozpocznij naukę
GDYBY BABCIA MIAŁA WĄSY

POSSESSION IS NINE POINTS OF THE LAW
rozpocznij naukę
KTO POSIADA TEN MA RACJĘ

PRACTICE MAKES PERFECT
rozpocznij naukę
TRENING CZYNI MISTRZA

PREVENTION IS BETTER THAN CURE
rozpocznij naukę
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

PROCRASTINATION IS THE THIEF OF TIME
rozpocznij naukę
CO MASZ ZROBIĆ JUTRO ZRÓB DZIŚ

ROME WAS NOT BUILT IN A DAY
rozpocznij naukę
NIE OD RAZU KRAKÓW ZBUDOWANO

SEEING IS BELIEVING
rozpocznij naukę
ZOBACZYĆ ZNACZY UWIERZYĆ

SLOW AND STEADY WINS THE RACE
rozpocznij naukę
ŚPIESZ SIĘ POWOLI

SOMEONE'S LEFT HAND DOES NOT KNOW WHAT SOMEONE'S RIGHT HAND DOING
rozpocznij naukę
NIE WIE LEWICA CO CZYNI PRAWICA

SPEECH IS SILVER SILENCE IS GOLDEN
rozpocznij naukę
MOWA JEST SREBREM A MILCZENIE ZŁOTEM

STILL WATERS RUN DEEP
rozpocznij naukę
CICHA WODA BRZEGI RWIE

STRIKE WHILE THE IRON IS HOT
rozpocznij naukę
KUJ ŻELAZO PÓKI GORĄCE

TAKE CARE OF THE PENCE AND THE POUNDS WILL TAKE CARE OF THEMSELVES
rozpocznij naukę
ZADBAJ O GROSZE A ZŁOTÓWKI SAME O SIEBIE ZADBAJĄ

THE CHILD IS FATHER OF THE MAN
rozpocznij naukę
CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE TYM NA STAROŚĆ TRĄCI

THE COBBLER'S WIFE IS ALWAYS THE WORST
rozpocznij naukę
SZEWC BEZ BUTÓW CHODZI

THE DARKEST PLACE IS UNDER THE CANDLESTICK
rozpocznij naukę
NAJCIEMNIEJ JEST POD LATARNIĄ

THE DEVIL IS NOT BLACK AS HE IS PAINTED
rozpocznij naukę
NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY JAK GO MALUJĄ

THE DIE IS CAST
rozpocznij naukę
KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE

THE END JUSTIFIES THE MEANS
rozpocznij naukę
CEL UŚWIĘCA ŚRODKI

THE EXCEPTION PROVES THE RULE
rozpocznij naukę
WYJĄTEK POTWIERDZA REGUŁĘ

THE GRASS IS GREENER ON THE OTHER SIDE OF THE FENCE
rozpocznij naukę
WSZĘDZIE DOBRZE GDZIE NAS NIE MA


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.