Najważniejsze daty historyczne do egzaminu gizmazjalnego

 0    35 fiszek    ms97
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

chrzest Polski

Zjazd w Gnieźnie

Koronacja Bolesława Chrobrego

testament Krzywoustego - początek rozbicia dzielnicowego

sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego

Bitwa pod Legnicą - największy najazd tatarów na Polskę

Koronacja Władysława Łokietka - koniec rozbicia dzielnicowego

Utworzenie Akademii w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego

Unia polsko-litewska w Krewie (Jagiełło i Jadwiga - charakter personalny)

Bitwa pod Grunwaldem

wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (król: Kazimierz Jagiellończyk; odzyskujemy Pomorze Gdańskie)

hołd pruski (Albrecht Hohenzollern i Zygmunt Stary)

Unia polsko-litewska w Lublinie (Zygmunt August -charakter realny)- powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów

pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy po zatwierdzeniu pacta conventa

bitwa pod Kircholmem ze Szwecją (Jan Karol Chodkiewicz)

bitwa pod Kłuszynem z Rosją (Stanisław Żółkiewski)

przegrana bitwa pod Cecorą z Turkami (Stanisław Żółkiewski)

bitwa pod Chocimiem (Jan Karol Chodkiewicz)

powstanie Chmielnickiego

potop szwecki

najazd turecki - utrata Kamieńca Podolskiego

bitwa pod Chocimiem - zwycięstwo nad Turkami (hetman Sobieski)

Odsiecz wiedeńska (Jan III Sobieski)

sejm niemy

Traktat Trzech Czarnych Orłów

założenie Collegium Nobilium

objęcie władzy przez Stanisława Augusta Poniatowskiego

Konfederacja Barska

pierwszy rozbiór polski

utworzenie KEN

ustanowienie Konstytucji

Konfederacja targowicka

drugi rozbiór polski

powstanie kościuszkowskie

trzeci rozbiór polski


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.