TOEFL - Reading Biological barriers

 0    71 fiszek    moniquemi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

virtually

therefore

expect

rozprzestrzenić się
rozpocznij naukę
spread

favorable

występować
rozpocznij naukę
occur


species

exception

pasture

rozproszenie
rozpocznij naukę
dispersal

constitute

zależeć od
rozpocznij naukę
depend on

barbedeffective

throughout

desert
salinity

serve

involve

mniszek lekarski
rozpocznij naukę
dandelion


środowiskowy
rozpocznij naukę
environmental

germinate

individual

suitable

occupied

seedling

rywalizować
rozpocznij naukę
compete


slope


przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
venture

pozostawać w
rozpocznij naukę
remain in

restrict

boundary

freely


przezwyciężyć
rozpocznij naukę
overcome

corridor

składać się
rozpocznij naukę
consist

habitat

rozciągać się
rozpocznij naukę
stretch

spruce


gradually

sweep

wolontariusz
rozpocznij naukę
volunteer

cultivate

intentionalhatchery

extensive

predator

parasite

competitor

invader

advantage

threaten

worldwide

remarkable

mało prawdopodobne
rozpocznij naukę
unlikely

rozróżniać
rozpocznij naukę
distinguish


accurate


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.