Moduł 4 - poza vocab bankiem

 0    141 fiszek    martynamisztal96
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

dział oprogramowania
rozpocznij naukę
department od software

radzić sobie z
rozpocznij naukę
deal with

complaint

labour market

twarde terminy
rozpocznij naukę
tough deadlines

abandon

supervisor

executive

zwiększenie
rozpocznij naukę
boost

caretaker

forward

would-be

showcase

crash

oszołomiony
rozpocznij naukę
stunned


krótka lista
rozpocznij naukę
shortlist

sporządzony
rozpocznij naukę
drawn up

całkiem proste
rozpocznij naukę
plain sailing

wyczerpujący
rozpocznij naukę
gruelling

commentary

intend

eyelids

worldwide

w pozycji siedzącej
rozpocznij naukę
sit upright

generate


publicity

na wskroś, poprzez
rozpocznij naukę
throughout

rehearses

podejście, zbliżać się
rozpocznij naukę
approach

appreciate

być usatysfakcjonowanym
rozpocznij naukę
be satisfied by

coś fantastycznego
rozpocznij naukę
stuff of fantasy


umieścić ofertę pracy
rozpocznij naukę
advertise a job


historia zatrudnienia
rozpocznij naukę
employment history

impreza promocyjna
rozpocznij naukę
promotional event

niezapłacony
rozpocznij naukę
unpaid

codzienne zadania
rozpocznij naukę
everyday tasks

wartościowy
rozpocznij naukę
valuable

konferencja prasowa
rozpocznij naukę
press conference

zamieścić ogłoszenie
rozpocznij naukę
place an advertisement

przywództwo
rozpocznij naukę
leadership

metoda prób i błędów
rozpocznij naukę
trial and error

okazać się
rozpocznij naukę
turn out

konkurencyjny
rozpocznij naukę
competitive

forward a CV

kończyć się
rozpocznij naukę
end up

długie godziny
rozpocznij naukę
long hours

access

attempt


be listed

tworzyć rozgłos
rozpocznij naukę
generate publicity

exploring

duties

starać się o pracę
rozpocznij naukę
apply for a job

udzielać wywiadu
rozpocznij naukę
give interviews

ciężki rozkład
rozpocznij naukę
gruelling schedule

include


lecture

masowo napływać
rozpocznij naukę
roll in

public relations

fail

po prostu/prosty
rozpocznij naukę
simply

confidential


dotrzymywać terminu
rozpocznij naukę
to meet deadline

urządzać spotkanie
rozpocznij naukę
hold meeting

therefore

competitor

pozostawać w tyle
rozpocznij naukę
fall behind

repetition

złe posunięcie
rozpocznij naukę
bad move


risky

większość
rozpocznij naukę
majority

odsłonić, ujawnić
rozpocznij naukę
reveal

apparently


useful

odkładać w czasie
rozpocznij naukę
postpone

preference

przeziębienie
rozpocznij naukę
bad cold


put off

sadness

odwołać z powodu
rozpocznij naukę
call off due

stale, równomiernie
rozpocznij naukę
steadily

bribes

autorytatywny
rozpocznij naukę
authoritative

nadmiar, niepotrzebność
rozpocznij naukę
redundancy

konsekwencje
rozpocznij naukę
consequences

struggle


landscape


przykład (example)
rozpocznij naukę
instance

effort

ekspertyza/opinia
rozpocznij naukę
expertise

set up


appeal

zawężać/wąski
rozpocznij naukę
narrow

broaden

advertising

pottery

old saying

supplier

obvious

survival

essential

set up

pozbyć się stresu
rozpocznij naukę
work off stress

dowiedzieć się czegoś
rozpocznij naukę
get wind of

be up to

uzyskać zysk
rozpocznij naukę
turn profit

rozpocząć rekrutację
rozpocznij naukę
launch a recruitment

starsi członkowie
rozpocznij naukę
senior members

fundusz bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
secure funding

drobny druczek
rozpocznij naukę
small print

internship

działający w rodzinie
rozpocznij naukę
run in the family

on the course

dotknięty przez kryzys
rozpocznij naukę
hit by the crisis


uzyskać prawo
rozpocznij naukę
secure the right

constrain

zrealizować
rozpocznij naukę
work out

identyfikować, rozpoznawać
rozpocznij naukę
identify

wystarczający
rozpocznij naukę
sufficient

niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure

różne początki
rozpocznij naukę
mixed beginnings

far from

sześciocyfrowa pensja
rozpocznij naukę
six-figure salary

szansa spotkania
rozpocznij naukę
chance encounter

expenditure

robotnik każdej branży, mistrz żadnej
rozpocznij naukę
“Jack of all trades, master of none”


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.