Company law, Unit 5

 0    69 fiszek    maycia1993
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

prawo o spółkach

regulation

entity

przedsiębiorstwo, jednostka biznesowa
rozpocznij naukę
business entity

spółka akcyjna
rozpocznij naukę
company/corporation

spółka partnerska
rozpocznij naukę
partnership

osoba prawna
rozpocznij naukę
legal person

akcjonariusze
rozpocznij naukę
shareholders


nieodłączna elastyczność
rozpocznij naukę
inherent flexibility

initially

przedsiębiorstwo jednoosobowe
rozpocznij naukę
sole proprietor

spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych
rozpocznij naukę
publicly listed company

zarząd spółki/rana nadzorcza
rozpocznij naukę
a board of directors

creditors

organy nadzorujące
rozpocznij naukę
regulators

strony trzecie
rozpocznij naukę
third parties

tworzenie spółek
rozpocznij naukę
company formation

pełnomocnik
rozpocznij naukę
attorney

accountant

świadectwo rejestracji spółki
rozpocznij naukę
a certificate of incrporation

dokumenty założycielskie
rozpocznij naukę
constitutional documents

dokumenty ustawowe
rozpocznij naukę
statutory forms

umowa założenia spółki
rozpocznij naukę
memorandum of association

pełnić funkcję członka komisji
rozpocznij naukę
to serve on committee

statut spółki
rozpocznij naukę
articles of association

in accordance with

na przestrzeni czasu
rozpocznij naukę
over time

niewypłacalność
rozpocznij naukę
insolvency

to wind up

rozwiązać spółkę
rozpocznij naukę
to wind up a company

zabezpieczać
rozpocznij naukę
to ensure

udziałowiec
rozpocznij naukę
stockholder


między innymi
rozpocznij naukę
inter alia

finansowanie
rozpocznij naukę
funding

aktywa, majątek
rozpocznij naukę
assets

podatek od pensji na walkę z bezrobociem
rozpocznij naukę
unemployment tax

uczeń w zawodzie
rozpocznij naukę
apprentice


aware

suppliers

habitat

przewidywać, określać
rozpocznij naukę
to stipulate

respectively

nieszkodliwy dla środowiska
rozpocznij naukę
sustainable

rada spółki
rozpocznij naukę
corporate counsel

uchwała, postanowienie
rozpocznij naukę
enactment

aktywny, z inicjatywą
rozpocznij naukę
proactive

oświadczenie prasowe
rozpocznij naukę
press release

oficjalne oświadczenie polityki przedświębiorstwa
rozpocznij naukę
policy statement

sedno sprawy
rozpocznij naukę
bottom line

wyznaczać temat do dyskusji
rozpocznij naukę
to set the agenda

na dobrej drodze
rozpocznij naukę
on track

mieć wzgląd na
rozpocznij naukę
to have regard to

rozwijać, wspierać
rozpocznij naukę
to foster

desirability

to maintain

do tego stopnia, że
rozpocznij naukę
to the extent that

to impose

być w mocy, wywoływać skutek
rozpocznij naukę
to have effect

w zaleznści od
rozpocznij naukę
subject to

przewidywalny
rozpocznij naukę
foreseeable

spółki charytatywne
rozpocznij naukę
charitable companies

konsekwentny, spójny
rozpocznij naukę
consistent

cross-reference

ograniczona odpowiedzialność
rozpocznij naukę
limited liability

niewypłacalność spółki
rozpocznij naukę
corporate insolvency

działalność gospodarcza
rozpocznij naukę
business vehicle


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.