financial structure

 0    58 fiszek    pocahontas168
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bailout
rozpocznij naukę
ratunek finansowy
koszty bezpośrednie
rozpocznij naukę
direct costs
koszty towarów sprzedanych, koszt własny produktu
rozpocznij naukę
costs of goods sold
koszty pośrednie
rozpocznij naukę
indirect costs
koszty ogólne
rozpocznij naukę
overheads
koszty stałe
rozpocznij naukę
fixed costs
koszty zmienne
rozpocznij naukę
variable costs
koszty bieżące
rozpocznij naukę
running costs
koszty przetworzenia, przerobu
rozpocznij naukę
conversion costs
koszty krańcowe
rozpocznij naukę
marginal costs
koszty sprzedaży
rozpocznij naukę
selling costs
wydatki
rozpocznij naukę
expenses
kalkulacja kosztów
rozpocznij naukę
costing
ośrodek powstawania kosztów, centrum kosztowe
rozpocznij naukę
costs center
marża brutto
rozpocznij naukę
gross margin
profit margin, mark up
rozpocznij naukę
marża zysku
aktywo, składnik majątku
rozpocznij naukę
asset
środek (aktywo) obrotowy
rozpocznij naukę
current asset
środek trwały, skłądnik rzeczowy majątku trwałego
rozpocznij naukę
fixed asset
aktywa niematerialne i prawne
rozpocznij naukę
intangible assets
aktywa materialne
rozpocznij naukę
tangible assets
rachunek dłużników, należności
rozpocznij naukę
accounts receivable
rachunek wierzycieli, zobowiązań, długów
rozpocznij naukę
accounts payable
zadłużenie
rozpocznij naukę
indebtness
(nierozliczona) wartość firmy (renoma, dobra marka)
rozpocznij naukę
goodwill
negatywny wizerunek firmy
rozpocznij naukę
badwill
amortyzacja, dekapitalizacja
rozpocznij naukę
depreciation
amortyzacja aktywów niematerialnych
rozpocznij naukę
amortization
obniżyć zapis, odpisać częściowo
rozpocznij naukę
write down
odpisać całkowicie, wyksięgować
rozpocznij naukę
write off
wartość księgowa
rozpocznij naukę
book value
pasywa, zobowiązania pieniężne
rozpocznij naukę
liabilities
zobowiązania bieżące
rozpocznij naukę
current liabilities
zobowiązania krótkoterminowe
rozpocznij naukę
short-term liabilities
zobowiązania okresów przyszłych, rozliczenia między okresowe, kwoty narosłe
rozpocznij naukę
accruals
zestawienie bilansowe, bilans
rozpocznij naukę
balance sheet
rok obrotowy, finansowy
rozpocznij naukę
financial year
rok podatkowy, fiskalny
rozpocznij naukę
fiscal year
rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
profit&loss account
zysk brutto
rozpocznij naukę
gross profit
zysk operacyjny
rozpocznij naukę
operating profit
pozycje nadzwyczane
rozpocznij naukę
extraordinary items
zysk netto
rozpocznij naukę
net profit
ostateczny wynik finansowy
rozpocznij naukę
bottom line
skonsolidowany, łączny
rozpocznij naukę
consolidated
przepływ finansowy, rachunek przepływów pienięznych
rozpocznij naukę
cash flow
gromadzić kapitał
rozpocznij naukę
raise capital
kaitał akcyjny
rozpocznij naukę
share capital
kapitał pożyczkowy
rozpocznij naukę
loan capitl
dywidenda
rozpocznij naukę
dividend
suma pożyczki, kapitał
rozpocznij naukę
principal
obligacja
rozpocznij naukę
bond
skrypt dłużny
rozpocznij naukę
debenture
papiery wartościowe
rozpocznij naukę
securities
sfinansować z pożyczek, kredytów
rozpocznij naukę
leverage
przekładnia kapitałowa, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
rozpocznij naukę
gearing
firma z przewagą kapitału pożyczkowego
rozpocznij naukę
highly leveraged
przywrócenie zyskowności, finansowe uzdrowienie spółki
rozpocznij naukę
turnaround

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.