Insurance vocab

 0    34 fiszki    pocahontas168
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ubezpieczenie (asekuracja)
rozpocznij naukę
insurance (assurance)
ubezpieczyciel, asekurator
rozpocznij naukę
insurer, underwriter
odszkodowanie, świadczenie
rozpocznij naukę
compensation (damages)
odszkodowanie, świadczenie; ubezpieczenie
rozpocznij naukę
indemnity (indemnification)
wypłacić odszkodowanie
rozpocznij naukę
to indemnify
ryzyko, zagrożenie
rozpocznij naukę
peril
składka ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
premium
ubezpieczenie komunikacyjne
rozpocznij naukę
motor insurance
ubezpieczenie majątkowe
rozpocznij naukę
property insurance
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
rozpocznij naukę
liability insurance, third party insurance
niedbalstwo
rozpocznij naukę
negligence
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
rozpocznij naukę
accident insurance
uszkodzenie ciała
rozpocznij naukę
bodily injury
prywatne ubezpieczenie zdrowotne
rozpocznij naukę
private health insurance
ubezpieczenie na życie
rozpocznij naukę
life assurance
ubezpieczenie morskie
rozpocznij naukę
merine insurance
reasekuracja
rozpocznij naukę
reinsurance
towarzystwo ubezpieczeń
rozpocznij naukę
insurance company
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
rozpocznij naukę
mutua insurance company
zależne towarzystwo ubezpieczeniowe
rozpocznij naukę
captive
agent ubezpieczeniowy
rozpocznij naukę
tied agent
broker ubezpieczeniowy
rozpocznij naukę
insurance broker
ochrona ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
insurance cover
wnioskodawca
rozpocznij naukę
proposer
wniosek o zawarcie ubezpieczenia
rozpocznij naukę
proposal form
polisa ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
insurance policy
właściciel polisy ubezpieczeniowej
rozpocznij naukę
policyholder
wyłączenia
rozpocznij naukę
exclusions
odnowienie polisy ubezpieczeniowej
rozpocznij naukę
renewal
roszczenie
rozpocznij naukę
claim
formularz roszczeniowy
rozpocznij naukę
claim form
raport powypadkowy
rozpocznij naukę
accident report
likwidator szkody
rozpocznij naukę
loss adjuster
karencja
rozpocznij naukę
days of grace

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.