Państwo i społeczeństwo

 0    150 fiszek    kasiabielecka94
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

napaed

attack sb with a knife
rozpocznij naukę
zaatkować kogoś nożem

szantaż

break the law
rozpocznij naukę
złamać prawo

włamać się

commit a crime
rozpocznij naukę
popełnić przestępstwo

drug dealing
rozpocznij naukę
handlować narkotykami

dowody

drunk driver
rozpocznij naukę
pijany kierowca

football hooligan
rozpocznij naukę
pseudokibic

fałszować

oszustwo

have an alibi
rozpocznij naukę
mieć alibi

porwać samolot

prowadzić dochodzenie

investigation
rozpocznij naukę
dochodzenie

keep sb in custody
rozpocznij naukę
trzymać kogoś w areszcie

porywać

porwanie

porywacz

wykroczenie


rabunek


morderca

drobne wykroczenie

pickpocketing
rozpocznij naukę
kradzież kieszonkowa

police station
rozpocznij naukę
posterunek policji

zgwałcić

gwałciciel

rob sb of sth
rozpocznij naukę
ukraść cos komuś

kradzież w sklepie

przemyać


podejrzany

take a bribe
rozpocznij naukę
brać łapówkę

kradzież


przemoc

świadek

announce the verdict
rozpocznij naukę
ogłosić werdykt

be charged with sth
rozpocznij naukę
byś oskarżonym o coś

capital punishment
rozpocznij naukę
kara śmierci

community service
rozpocznij naukę
praca społeczna

confess to sth
rozpocznij naukę
przyznawać się do czegoś

convict sb of
rozpocznij naukę
uznawac kogoś winnym popewnienia

corporal punnishemnt
rozpocznij naukę
kara cielesna

sprawa w sądzie

find sb guilty of
rozpocznij naukę
uznać kogos winnym czegoś

get away with sth
rozpocznij naukę
wyjść na sucho, uniknąc kary

harsh punishment
rozpocznij naukę
surowa kara

niewinny

ława przysięgłych

lethal injection
rozpocznij naukę
śmiertelny zastrzyk

life imprisonment
rozpocznij naukę
kara dożywotnia

prison sentence
rozpocznij naukę
kara więzienna

wyrok

suspended sentence
rozpocznij naukę
wyrok w zawieszeniu

takie sb to court
rozpocznij naukę
podać kogoś do sądu


granica państwa

granica wewnątrz państwa

obywatel

dictatorship
rozpocznij naukę
dyktatura

obcokrajowiec

ojczyzna

mieszkaniec

nation anthem
rozpocznij naukę
hymn narodowy

political asylum
rozpocznij naukę
azyl polityczny

uchodźca

royal family
rozpocznij naukę
rodzina królewska

państwo, stan


constituency
rozpocznij naukę
okręg wyborczy

ambasada

form the government
rozpocznij naukę
tworzyć rząd

head of state
rozpocznij naukę
głowa państwa

ustawodawstwo

local government
rozpocznij naukę
samorząd

party member
rozpocznij naukę
członek partii

Prime Minister
rozpocznij naukę
premier

resign from post
rozpocznij naukę
zrezygnować ze stanowiska

rule the country
rozpocznij naukę
rządzic krajem


town councillor
rozpocznij naukę
radny

city council
rozpocznij naukę
rada miejska

ratusz

compaign for human rights
rozpocznij naukę
prowadzić kompanię na rzecz praw człowieka

do fundraising
rozpocznij naukę
organizowac zbiórkę pieniędzy

donate money to charity
rozpocznij naukę
dawac pieniądze na cele dobroczynne

launch an appeal
rozpocznij naukę
wystosowac apel

promote education
rozpocznij naukę
promowac edukację

raise money for sth
rozpocznij naukę
zbierać pieniądze na coś

resolve conflict
rozpocznij naukę
rozwiązywac problem

volunteer to do sth
rozpocznij naukę
zgłosić się jako wolontariusz do czegoś

worthy cause
rozpocznij naukę
szlachetny cel

black market
rozpocznij naukę
czarny rynek

drobne pieniądze

kryzyz (gosp.)

economic decline
rozpocznij naukę
spadek gosp

economic growth
rozpocznij naukę
wzrost ekonomiczny

free-market economy
rozpocznij naukę
gospodarka wolnorynkowa

mieć długi

przychód

ponieść straty

make a profit
rozpocznij naukę
przynieśc zysk

płacić podatki

płatność

rate of inflation
rozpocznij naukę
stopa inflacji

recesja

set up a company
rozpocznij naukę
zakładać firmę

trade deficit
rozpocznij naukę
deficyt handlowy

tracic pieniądze

siła robocza


zakon żeński


zakon męski
muzułmanin

prawosławny


modlić się

ksiądz

armed forces
rozpocznij naukę
siły zbrojne

become a prisoner of war
rozpocznij naukę
zostać jeńcem wojennym

commit genocide
rozpocznij naukę
popełnić ludobójstwo

ensure national security
rozpocznij naukę
zapewnić bezpieczeństwo narodowe

ethnic cleansing
rozpocznij naukę
czystka etniczna

fire an machine gun
rozpocznij naukę
wystrzelić z pistoletu maszynowego

guerilla forces
rozpocznij naukę
siły partyzanckie

impose a curew
rozpocznij naukę
wprowadzić godzinę policyjną

najechać

launch terrorist atttacks
rozpocznij naukę
przeprowadzić ataki terrorystyczne

lay down one's arms
rozpocznij naukę
złożyć broń

miss the target
rozpocznij naukę
nie trafić w cel

suffer heavy losses
rozpocznij naukę
zamachowiec samobójca

unarmed civilians
rozpocznij naukę
nieuzbrojeni cywile

obniżyć się


economic trend
rozpocznij naukę
tendencja ekonomiczna

remain stable
rozpocznij naukę
pozostac na tym samym poziomie

nieznacznie

gwałtownie spadać

poszybowac w góre

stopniowo

gwałtownie

unemployment rate
rozpocznij naukę
stopa bezrobocia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.