in/on/and others bitch...

 0    191 fiszek    kamas514
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

na pokładzie

w rejs

na ziemi

on the outskirts
rozpocznij naukę
na obrzeżach

on page (three)
rozpocznij naukę
na (trzeciej) stronie

on the pavement
rozpocznij naukę
na chodniku

on the radio
rozpocznij naukę
w radio

w telewizji

on my birthday
rozpocznij naukę
na moje urodziny

punktualnie

on the right/left
rozpocznij naukę
po prawej/lewej

on the way to
rozpocznij naukę
po drodze do

on the phone
rozpocznij naukę
przez telefon

be/go on strike
rozpocznij naukę
strajkować/rozpocząć strajk

be/go on a diet
rozpocznij naukę
być na diecie/ przejść na dietę

palić się

on the whole
rozpocznij naukę
generalnie

celowo

na piechotę

on condition that
rozpocznij naukę
pod warunkiem że

on behalf of
rozpocznij naukę
w imieniu.

on the one hand... on the other hand
rozpocznij naukę
z jednej strony... z drugiej strony

on a bus/a train/a plane/a ship/a bike/a motorbike/horse
rozpocznij naukę
w autobusie/w pociągu/w samolocie/na statku/na rowerze/na motocyklu/na koniu

on account of
rozpocznij naukę
z powodu

przeciętnie

w interesach

on the contrary
rozpocznij naukę
przeciwnie

na żądanie

na służbie

on the (2nd) floor
rozpocznij naukę
na (drugim) piętrze

on holiday/vacation
rozpocznij naukę
na wakacjach

on the Internet
rozpocznij naukę
w internecie

on one's knees
rozpocznij naukę
na kolanach

on second thoughts
rozpocznij naukę
po namyśle

on one's own
rozpocznij naukę
samodzielny/samodzielnie

(be) on sick-leave
rozpocznij naukę
(być) na zwolnieniu lekarskim/iść na zwolnienie lekarskie

(be) on maternity leave/go on maternity leave
rozpocznij naukę
(być) na urlopie macierzyńskim/przejść na urlop macierzyński

in a chair/armchair
rozpocznij naukę
na krześle/w fotelu

w łóżku

in the world
rozpocznij naukę
na świecie

in the middle of the road
rozpocznij naukę
na środku ulicy

in the north/south/east/west
rozpocznij naukę
na północy/południu/wschodzie/zachodzie

na niebie

z czasem

in time (for)
rozpocznij naukę
na czas

w końcu

in the corner
rozpocznij naukę
w rogu

w szpitalu

w więzieniu

in the rain/sun/shade
rozpocznij naukę
w deszczu/słońcu/cieniu

in my opinion
rozpocznij naukę
moim zdaniem

(write) in ink/pencil
rozpocznij naukę
pisać atramentem/ołówkiem

w niebezpieczeństwie

gotówką

in the future
rozpocznij naukę
w przyszłości

in answer (to)
rozpocznij naukę
w odpowiedzi (na)

po angielsku

ogólnie

parami w parach

in other words
rozpocznij naukę
innymi słowy

in addition to
rozpocznij naukę
w dodatku

z wyprzedzeniem

krótko

in the centre of
rozpocznij naukę
w centrum

(be) in charge of
rozpocznij naukę
(być) odpowiedzialnym za

wspólny

in comparison with
rozpocznij naukę
w porównaniu z

in conclusion
rozpocznij naukę
podsumowując

szczegółowo

in exchange for
rozpocznij naukę
w zamian za

w rzeczywistości

modny

(be) in favour of
rozpocznij naukę
(być) za (być zwolennikiem)

na pół

w pośpiechu

in love with
rozpocznij naukę
zakochany w

in the meantime
rozpocznij naukę
w międzyczasie

in the name of
rozpocznij naukę
w imię

in a nutshell
rozpocznij naukę
krótko (mówiąc)

aby

(be) in pain
rozpocznij naukę
cierpieć

in particular
rozpocznij naukę
w szczególności

w przeszłości

osobiście

in principle
rozpocznij naukę
w zasadzie

in theory/practice
rozpocznij naukę
teoretycznie/praktycznie

in public/private
rozpocznij naukę
publicznie/prywatnie

w trakcie

w zamian

in self-defence
rozpocznij naukę
w obronie własnej

in the street
rozpocznij naukę
na ulicy

w kontakcie

po kolei

na próżno

o którym mowa

(send) by post
rozpocznij naukę
(wysyłać) pocztą

(do) by hand
rozpocznij naukę
(robić) ręcznie

(contact) by phone/e-mail/fax
rozpocznij naukę
(skontaktować się) przez telefon/email/fax

(pay) by cheque/credit card
rozpocznij naukę
(płacić) czekiem/kartą kredytową

by mistake/accident/chance
rozpocznij naukę
przez pomyłkę/niechcący/przez przypadek

by car/train/plane/subway
rozpocznij naukę
samochodem/pociągiem/samolotem/metrem

na pamięć

nawiasem mówiąc/przy okazji

dzień po dniu

by telepathy
rozpocznij naukę
telepatycznie

na przykładzie

by day/night
rozpocznij naukę
podczas dnia/nocy

z zaskoczenia

do tej pory

siłą

szczęśliwym trafem

by birth/marriage
rozpocznij naukę
z urodzenia/poprzez małżeństwo/po mężu

for a change
rozpocznij naukę
dla odmiany

latami/przez lata/"całe wieki"

na kolację

z obawy przed

for fun/pleasure
rozpocznij naukę
dla zabawy/przyjemności

na dobre

(to take sth/sb) for granted
rozpocznij naukę
być czegoś/kogoś pewnym/uważać że się należy/uważać za pewnik

na całe życie

na sprzedaż

z wizytą

(to go) for a walk
rozpocznij naukę
iść na spacer

przez chwilkę

for better or worse
rozpocznij naukę
na dobre i złe

for sb's birthday
rozpocznij naukę
na czyjeś urodziny

for the sake of
rozpocznij naukę
przez wzgląd na kogoś

na pewno

do wynajęcia

na zawsze (dać coś komuś do zatrzymania)

for the time being
rozpocznij naukę
na chwilę obecną

for example/instance
rozpocznij naukę
na przykład

out of order
rozpocznij naukę
zepsuty

(get) out of practice
rozpocznij naukę
wychodzić z wprawy

(be) out of touch
rozpocznij naukę
nie być w kontakcie

out of the way
rozpocznij naukę
na uboczu

(be) out of breath
rozpocznij naukę
stracić dech w piersiach/zasapać się

out of control
rozpocznij naukę
poza kontrolą

staroświecki

out of fashion
rozpocznij naukę
niemodny

out of print
rozpocznij naukę
wyczerpany (o nakładzie)

pechowy

out of sight
rozpocznij naukę
poza zasięgiem wzroku

niedostrojony/fałszujący

out of earshot
rozpocznij naukę
poza zasięgiem słuchu

po terminie

out of (one's) pocket
rozpocznij naukę
za własne pieniądze/z własnej kieszeni

(get) out of hand
rozpocznij naukę
(wymykać się) spod kontroli

out of stock
rozpocznij naukę
wyprzedany

out of the question
rozpocznij naukę
wykluczony/poza dyskusją

out of reach
rozpocznij naukę
poza zasięgiem

bez pracy/bezrobotny

od A do B

from place to place
rozpocznij naukę
z miejsca do miejsca

from time to time
rozpocznij naukę
od czasu do czasu

od teraz

from my point of view
rozpocznij naukę
z mojego punktu widzenia

z pamięci

from experience
rozpocznij naukę
z doświadczenia

(go) from bad to worse
rozpocznij naukę
pogorszyć się

from morning to night
rozpocznij naukę
od rana do nocy

from scratch
rozpocznij naukę
od zera

from wood/flour/plastic
rozpocznij naukę
z drewna/mąki/plastiku

aktualny

(it's) up to you
rozpocznij naukę
to zależy od ciebie/jak chcesz

raz na wozie raz pod wozem (raz lepiej raz gorzej)

up the spout
rozpocznij naukę
stracony/zmarnowany

up to no good
rozpocznij naukę
mieć coś złego w zamiarach/nie wróżyć niczego dobrego

to some extent
rozpocznij naukę
do pewnego stopnia

(to get) to the point
rozpocznij naukę
przechodzić do sedna sprawy

to sb's surprise
rozpocznij naukę
ku czyjemuś zdziwieniu

to sb's advantage
rozpocznij naukę
na czyjąś korzyść

to sb's amazement
rozpocznij naukę
ku czyjemuś zdziwieniu


to sbdy's liking
rozpocznij naukę
jak na czyjś gust

under control
rozpocznij naukę
pod kontrolą

under the impression
rozpocznij naukę
pod wrażeniem

under arrest
rozpocznij naukę
aresztowany

niepełnoletni

under repair
rozpocznij naukę
w trakcie naprawy

(be/feel) under the weather
rozpocznij naukę
(czuć się) beznadziejnie

under discussion
rozpocznij naukę
omawiany

zdjęty z anteny

off work/school
rozpocznij naukę
po pracy/szkole

po służbie

off the record
rozpocznij naukę
nie do wiadomości publicznej/nieoficjalny

daleki/odległy

nie szyty na miarę/z wieszaka

off the point
rozpocznij naukę
nie na temat

niedysponowany

zabroniony


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.