Najważniejsze daty w historii powszechnej

 0    146 fiszek    kasgrabka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Powstanie państwa- miasta Sumerów w Mezopotamii
rozpocznij naukę
ok. 3500r. p.n.e.

Wielka kolonizacja Grecka
rozpocznij naukę
VIII- V w. p.n.e.

Spisanie prawa XII tablic w Rzymie
rozpocznij naukę
450/449r. p.n.e.

Aleksander Wielki (król Macedonii) na czele Macedończyków i Greków podbija imperium perskie
rozpocznij naukę
334-323r. p.n.e.

Powstanie Spartakusa w Italii
rozpocznij naukę
73r. p.n.e.

Idy Marcowe- zabójstwo Juliusza Cezara
rozpocznij naukę
44r. p.n.e.

Bitwa pod Akcjum- kres republiki rzymskiej. Początek panowania Oktawiana Augusta (PRYNCYPAT)
rozpocznij naukę
31r. p.n.e.

Cesarz Teodozjusz Wielki ogłasza chrześcijaństwo jako religię panującą w imperium rzymskim,.
rozpocznij naukę
380r.

Upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego (rewolucja Odoakra)
rozpocznij naukę
476r.

Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Początek islamu
rozpocznij naukę
622r.

Arabowie podbijają państwo Wizygotów w Hiszpanii.
rozpocznij naukę
711- 714r.

Bitwa pod Poitiers. (Karol Młot pokonuje Arabów)
rozpocznij naukę
732r.

Koronacja Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego.
rozpocznij naukę
800r.

Traktat w Verdun. Rozpad monarchii Karola Wielkiego
rozpocznij naukę
843r.

Chrzest Rusi w obrządku prawosławnym (Włodzimierz)
rozpocznij naukę
988r.

Schizma Wschodnia. Rozłam Kościoła Wschodniego i Zachodniego.
rozpocznij naukę
1054r.

Bitwa pod Hastings. Wilhelm Zdobywca podbija Anglię.
rozpocznij naukę
1066r.

Konkordat Wormacki. Koniec sporu o inwestyturę.
rozpocznij naukę
1122r.

Klęska Fryderyka I Barbarossy z miastami włoskimi pod Legano.
rozpocznij naukę
1176r.

Wielka Karta Swobód w Anglii.
rozpocznij naukę
1215r.

Sobór Laterański. Wzmocnienie władzy papieży.
rozpocznij naukę
1215r.

Połączenie się zakonu Kawalerów Mieczowych z Krzyżakami.
rozpocznij naukę
1237r.

Prowizje Oksfordzkie. Zwołanie pierwszego parlamentu w Anglii.
rozpocznij naukę
1265r.

Zwołanie Stanów Generalnych we Francji.
rozpocznij naukę
1302r.

Niewola Awiniońska papieży.
rozpocznij naukę
1309- 1377r.

Wojna stuletnia w Europie.
rozpocznij naukę
1337- 1453r.

Klęska Francuzów pod Crecy (w. stuletnia)
rozpocznij naukę
1346r.

Klęska Francuzów pod Poitiers (w. stuletnia)
rozpocznij naukę
1350r.

, Żakeria"- powstanie chłopskie we Francji (w. stuletnia)
rozpocznij naukę
1358r.

Powstanie chłopskie w Anglii (w. stuletnia)
rozpocznij naukę
1381r.

Klęska Francuzów pod Azincourt (w. stuletnia)
rozpocznij naukę
1415r.

,Czarna śmierć" w Europie
rozpocznij naukę
1346- 1349

Sobór w Konstancji
rozpocznij naukę
1414- 1418r.

Wojny Husyckie w Czechach.
rozpocznij naukę
1420- 1434r.

Wynalezienie druku przez Johanna Gutenberga.
rozpocznij naukę
ok. 1450r.

Upadek Konstantynopola. (koniec średniowiecza).
rozpocznij naukę
1453r.

Wojna Dwóch Róż w Anglii.
rozpocznij naukę
1455- 1485r.

Krzysztof Kolumb dociera do Ameryki Południowej.
rozpocznij naukę
1492r.

Wystąpienie Marcina Lutra. Początek reformacji.
rozpocznij naukę
1517r.

Magellan pierwszy opływa świat.
rozpocznij naukę
1519- 22r.

Akt Supremacji w Anglii.
rozpocznij naukę
1534r.

Powstanie Zakonu Jezuitów.
rozpocznij naukę
1540r.

Sobór Trydencki.
rozpocznij naukę
1545- 63r.

Pokój w Augsburgu, "Czyja władza tego religia" (Niemcy)
rozpocznij naukę
1555r.

Powstanie Indeksu Ksiąg Zakazanych.
rozpocznij naukę
1559r.

,Noc św. Bartłomieja". Rzeź hugenotów w Paryżu.
rozpocznij naukę
23/24.08.1572r.

Powstanie Republiki Zjednoczonych Prowincji (Niderlandy).
rozpocznij naukę
1581r.

Edykt Nantejski.
rozpocznij naukę
1598r. (do 1685r.)

Powstanie Ligii Katolickiej.
rozpocznij naukę
1609r.

Początki panowania Romanowów w Rosji. Koniec, Wielkiej Smuty".
rozpocznij naukę
1613r.

Wojna trzydziestoletnia.
rozpocznij naukę
1618- 1648r.

Długi Parlament w Anglii.
rozpocznij naukę
1640- 1641r.

Traktat Westfalski (koniec wojny trzydziestoletniej), wybuch powstania Chmielnickiego na Ukrainie.
rozpocznij naukę
1648r.

Akt Nawigacyjny (Anglia- Oliver Cromwell)
rozpocznij naukę
1651r.

Dyktatura Cromwella.
rozpocznij naukę
1653- 58r.

Kozacko- rosyjska ugoda w Perejesławiu.
rozpocznij naukę
1654r.

Ustawa o Prawach tworząca w Anglii podwaliny monarchii parlamentarnej.
rozpocznij naukę
1689r.

Wojna Północna. Królestwo Danii i Norwegii, Rosja, Saksonia, Prusy, Hanower VS. Szwecja.
rozpocznij naukę
1700- 1721r.

Powstanie państwa pruskiego.
rozpocznij naukę
1701r.

Początki Imperium Rosyjskiego.
rozpocznij naukę
1721r.

Wojna siedmioletnia w Europie.
rozpocznij naukę
1756- 63r.

,Bostońskie parzenie herbaty". Początek konfliktu kolonii amerykańskich z Anglią.
rozpocznij naukę
1773r.

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.
rozpocznij naukę
1776r.

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
rozpocznij naukę
1776- 82r.

Pokój w Paryżu. Uznanie niepodległości Stanów Zjednoczonych przez Anglię.
rozpocznij naukę
1783r.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
rozpocznij naukę
1787r.

Zwołanie Stanów Generalnych do Paryża.
rozpocznij naukę
5.05.1789r.

Zdobycie Bastylii. Początek rewolucji Francuskiej.
rozpocznij naukę
14.07.1789r.

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
rozpocznij naukę
26.08.1789r.

Uchwalenie Konstytucji we Francji.
rozpocznij naukę
3.09.1791

Co to legislatywa?
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Prawodawcze- 1791r.

Dyktatura jakobinów
rozpocznij naukę
1793r.

Ścięcie Ludwika XVI
rozpocznij naukę
styczeń 1793r.

Kampania włoska Napoleona Bonaparte.
rozpocznij naukę
1796-97r.

Zamach stanu Napoleona 18 brumaire'a. Napoleon przejmuje władzę we Francji.
rozpocznij naukę
9.11.1799r.

Koronacja Napoleona na cesarza Francuzów.
rozpocznij naukę
1804r.

Wprowadzenie Kodeksu Cywilnego we Francji.
rozpocznij naukę
1804r.

Wyprawa Napoleona na Rosję.
rozpocznij naukę
1812r.

,Bitwa Narodów" pod Lipskiem.
rozpocznij naukę
16.10.1813r.

Obrady Kongresu Wiedeńskiego.
rozpocznij naukę
1814-15r.

Klęska Napoleona pod Waterloo.
rozpocznij naukę
18.06.1815r.

Utworzenie Królestwa Polskiego.
rozpocznij naukę
1815r.

Powstanie Świętego Przymierza.
rozpocznij naukę
26.09.1815r.

Powstanie Dekabrystów w Rosji.
rozpocznij naukę
1825r.

Rewolucja Lipcowa we Francji.
rozpocznij naukę
1830r.

Powstanie w Belgii. Ogłoszenie niepodległości Belgii.
rozpocznij naukę
1830r.

Rewolucja Lutowa w Paryżu.
rozpocznij naukę
1848r.

Wiosna Ludów w Europie.
rozpocznij naukę
1848r.

Wojna Krymska.
rozpocznij naukę
1853-56r. (1856r.- pokój w Paryżu)

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.
rozpocznij naukę
1861-65r.

Dekret o zniesieniu niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych.
rozpocznij naukę
1.01.1863r.

Utworzenie Ku-Klux-Klanu.
rozpocznij naukę
1867r.

Zjednoczenie Niemiec (II Rzesza). Akt w Wersalu.
rozpocznij naukę
1871r.

Ogłoszenie i upadek Komuny Paryskiej.
rozpocznij naukę
ogłoszenie: 17/18.03.1871; upadek: 21-28.05.71r.

Ukształtowanie się polityczno- wojskowego bloku Trójprzymierza (data+ państwa)
rozpocznij naukę
1882r. (Niemcy, Austro-Węgry, Włochy)

Światowe święto robocze.
rozpocznij naukę
od 1.05.1890r.

,Entente cordiale" (data+ państwa)
rozpocznij naukę
1904r. (Francja Anglia)

Rewolucja w Rosji i Królestwie Polskim.
rozpocznij naukę
1905-07r.

Powstanie Trójporozumienia (+państwa)
rozpocznij naukę
1907r. (Anglia, Francja, Rosja)

Wojny Bałkańskie
rozpocznij naukę
1912-13r.

Wybuch I wojny światowej.
rozpocznij naukę
28.06.1914r.

Zatopienie transatlantyka, Lusitania"
rozpocznij naukę
Maj 1915r.

Akt 5 Listopada. deklaracja utworzenia państwa polskiego (+ sygnatariusze)
rozpocznij naukę
1916r. (cesarze Wilhelm II i Franciszek Józef)

Rewolucje w Rosji: lutowa i październikowa.
rozpocznij naukę
1917r.

Zawieszenie broni przez Niemców w Compiegne pod Paryżem. Zakończenie I wojny światowej.
rozpocznij naukę
11.11.1918r.

Otwarcie obrad Kongresu Wersalskiego.
rozpocznij naukę
18.01.1919r.

Utworzenie Ligi Narodów.
rozpocznij naukę
kwiecień 1919r.

Pokojowy Traktat Wersalski z Niemcami.
rozpocznij naukę
28.06.1919r.

Powstanie Związku Weteranów (organizacji włoskich faszystów) "Fasci Italiani do Combatimento"
rozpocznij naukę
1919r.

Powstanie pierwszej radiostacji w USA.
rozpocznij naukę
1920r.

Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
rozpocznij naukę
1922r.

Układ niemiecko- radziecki w Rapallo.
rozpocznij naukę
16.04.1922r.

Marsz na Rzym, Objęcie władzy przez faszystów.
rozpocznij naukę
1922r.

Układ w Locarno.
rozpocznij naukę
1925r.

Wielki kryzys ekonomiczny na świecie.
rozpocznij naukę
1929-33r.

Mianowanie Hitlera kanclerzem Rzeszy.
rozpocznij naukę
30.01.1933r.

,Noc Długich Noży"
rozpocznij naukę
1934r.

Powstanie, Osi Rzym-Berlin-Tokio"
rozpocznij naukę
1936r.

Konferencja w Monachium. Zdrada Czechosłowacji.
rozpocznij naukę
28.09.1938r.

Pakt Ribbentrop-Mołotow.
rozpocznij naukę
22/23.08.1939r.

Atak Hitlera na Polskę. Początek II wojny światowej.
rozpocznij naukę
01.09.1939r.

Anglia i Francja wypowiadają wojnę Niemcom (, dziwna wojna")
rozpocznij naukę
03.09.1939r.

Wkroczenie Rosjan na ziemie polskie.
rozpocznij naukę
17.09.1939r.

Niemieckie zwycięstwa w Europie Zachodniej i Północnej. (+państwa)
rozpocznij naukę
1940r. Dania i Norwegia, Holandia, Belgia i Luksemburg oraz Francja.

Bitwa o Anglię.
rozpocznij naukę
8.08-15.09.1940r.

Podpisanie Paktu Trzech (+państwa).
rozpocznij naukę
27.11.1940r. Niemcy, Włochy, Japonia.

Atak Hitlera na ZSRR. Operacja Barbarossa.
rozpocznij naukę
22.06.1941r.

Wielkie bitwy na froncie wschodnim
rozpocznij naukę
1942r.

Podpisanie Karty Atlantyckiej. Powstanie Wielkiej Koalicji.
rozpocznij naukę
1.01.1942r.

Konferencja w Teheranie.
rozpocznij naukę
28.11.-1.12.1943r.

Początek operacji, Market-Garden"
rozpocznij naukę
17.09.1944r.

Konferencja w Jałcie.
rozpocznij naukę
4-11.02.1945r.

Kapitulacja III Rzeszy.
rozpocznij naukę
8/9.05.1945r.

Konferencja w Poczdamie.
rozpocznij naukę
17.07.-2.08.1945r.

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę.
rozpocznij naukę
6.08.1945r.

Kapitulacja Japonii na pancerniku "Missouri". Koniec II wojny światowej.
rozpocznij naukę
2.09.1945r

Początek procesu w Norymberdze.
rozpocznij naukę
20.11.1945r.

Ogłoszenie powstania,żelaznej kurtyny" przez Churchilla.
rozpocznij naukę
5.03.1946r.

Powstanie Państw niemieckich: Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
rozpocznij naukę
1949r.

Śmierć Józefa Stalina
rozpocznij naukę
5.03.1953r.

Powstanie tzw. Paktu bałkańskiego. (+państwa)
rozpocznij naukę
1954r. Grecja, Jugosławia, Turcja

Pierwszy sztuczny satelita na orbicie zamieszczony przez ZSRR.
rozpocznij naukę
1957r.

,Rewolta młodych"
rozpocznij naukę
1968r.

Początek interwencji ZSRR w Afganistanie.
rozpocznij naukę
1979r.

Zjednoczenie Niemiec.
rozpocznij naukę
Październik 1990r.

Koniec ZSRR. Obowiązuje nazwa Rosja.
rozpocznij naukę
1991r.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.