najważniejsze daty z historii

 0    80 fiszek    andrzela
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
bitwa pod maratonem grecja vs persja
rozpocznij naukę
490 pne
bitwa pod termopilami persja vs grecja
rozpocznij naukę
480 pne
butowa partenonu
rozpocznij naukę
423 pne
pierwsze igrzyska
rozpocznij naukę
776 pne
ostatnie igrzyska
rozpocznij naukę
393
powstanie rzymu - romulus
rozpocznij naukę
753 pne
bitwa pod cheroneą persja(wygrana) vs grecja
rozpocznij naukę
338 pne
wyprawy macedońskiego
rozpocznij naukę
334 pne
powstanie republiki
rozpocznij naukę
509 pne
klęska Spartakusa
rozpocznij naukę
71 pne
zabicie juliusza cezara
rozpocznij naukę
44 pne
podział cesarstwa rzymskiego
rozpocznij naukę
395
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
rozpocznij naukę
476
ucieczka mahometa do medyny
rozpocznij naukę
622
chrzest franków
rozpocznij naukę
496
justynian i wielki cesarzem
rozpocznij naukę
527
karol wielki cesarzem
rozpocznij naukę
800
traktat w Verdun - podział imperium Karolingów na trzy części
rozpocznij naukę
843
Otton I cesarzem
rozpocznij naukę
962
zjazd gnieźnieński
rozpocznij naukę
1000
bitwa pod Hastings - Wilhelm Zdobywca zdobywa Anglię
rozpocznij naukę
1066
schizma
rozpocznij naukę
1054
konkordat wormacki - Grzegorz VII i Henryk IV się dogadali
rozpocznij naukę
1122
chrzest polski
rozpocznij naukę
966
wprawa św Wojciecha i jego śmierć
rozpocznij naukę
997
koronacja Śmiałego
rozpocznij naukę
1076
rozbicie dzielnicowe
rozpocznij naukę
1138-1320
synod w Clermont - wyprawy krzyżowe
rozpocznij naukę
1095
sprowadzenie krzyżaków do polski na ziemię chełmińską przez konrada mazowieckiego
rozpocznij naukę
1126
zajęcie pomorza gdańskiego przez krzyżaków i przeniesienie ich stolicy do malborka
rozpocznij naukę
1308
bitwa pod legnicą - najazd mongołów i śmierć henryka pobożnego
rozpocznij naukę
1241
koronacja przemysła ii
rozpocznij naukę
1295
koronacja wacława ii
rozpocznij naukę
1300
koronacja Władysława Łokietka
rozpocznij naukę
1320
koronacja Kazimierza Wielkiego - ostatniego z dynastii piastów
rozpocznij naukę
1333
założenie Akademii Krakowskiej
rozpocznij naukę
1364
zjazd wyszechradzki - wykupienie praw do tronu od Jana Luksemburskiego
rozpocznij naukę
1335
unia w krewie - unia personalna pomiędzy Polską a Litwą dzięki małżeństwu Władysława Jagiełły i Jadwigi
rozpocznij naukę
1385
I pokój Toruński - odzyskanie ziemi dobrzyńskiej
rozpocznij naukę
1411
bitwa pod Warną - Węgry z Polską vs Turcja. klęska polski.
rozpocznij naukę
1444
zdobycie Konstantynopola
rozpocznij naukę
1453
wojna trzynastoletnia - Krzyżacy vs Polska
rozpocznij naukę
1454-1466
II pokój toruński - odzyskanie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej i Warmii
rozpocznij naukę
1466
wynalezienie druku
rozpocznij naukę
1445
wystąpienie tez Marcina Lutra
rozpocznij naukę
1517
pokój w Augsburgu - pogodzenie się religii protestanckiej i katolickiej
rozpocznij naukę
1555
wystąpienie Kalwina
rozpocznij naukę
1536
sobór Trydencki - początek kontrreformacji
rozpocznij naukę
1545-1563
Nihil Novi - ustanowione przez Aleksandra Jagiellończyka - początek demokracji szlacheckiej
rozpocznij naukę
1505
wojna siedmioletnia
rozpocznij naukę
1756-1763
Sejm Niemy - August II Mocny kończy konflikt ze szlachtą
rozpocznij naukę
1717
koronacja Augusta II Mocnego
rozpocznij naukę
1697
wojna Północna zakończona pokojem z Nystad. Szwecja vs Dania, Rosja, Prusy i Polska
rozpocznij naukę
1700-1721
August III królem
rozpocznij naukę
1734
koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
rozpocznij naukę
1764
konfederacja barska
rozpocznij naukę
1768
I rozbiór
rozpocznij naukę
1772
powstanie szkoły rycerskiej
rozpocznij naukę
1765
ustawa stemplowa
rozpocznij naukę
1765
bostońskie picie herbaty
rozpocznij naukę
1773
ogłoszenie deklaracji niepodległości usa
rozpocznij naukę
1776
ustanowienie konstytucji usa
rozpocznij naukę
1787
zniszczenie bastylii/rewolucja francuska/deklaracja praw człowieka
rozpocznij naukę
1789
konstytucja francji
rozpocznij naukę
3.09.1791
śmierć Ludwika XVI
rozpocznij naukę
1793
przewrót Thermidoriański
rozpocznij naukę
1794
Sejm Wielki - zniesienie liberum veto i wolnej elekcji
rozpocznij naukę
1788-1792
ustanowienie konstytucji polskiej
rozpocznij naukę
3.05.1791
II rozbiór
rozpocznij naukę
1793
powstanie kościuszkowskie
rozpocznij naukę
1794
abdykacja poniatowskiego/ III rozbiór
rozpocznij naukę
1795
Napoleon cesarzem
rozpocznij naukę
1804
abdykacja Napoleona
rozpocznij naukę
1814
bitwa pod Austerlitz
rozpocznij naukę
1805
powstanie legionów polskich we włoszech
rozpocznij naukę
1797
powstanie KEN
rozpocznij naukę
1773
utworzenie księstwa warszawskiego w wyniku zawarcia traktatu w Tylży z Rosą
rozpocznij naukę
1807
kongres wiedeński
rozpocznij naukę
1814
bitwa pod Waterloo - powrót Napoleona
rozpocznij naukę
1815
zawarcie świętego przymierza - Austria, Prusy, Rosja
rozpocznij naukę
1815

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.