najważniejsze daty z historii

 0    80 fiszek    andrzela
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

bitwa pod maratonem grecja vs persja
rozpocznij naukę
490 pne

bitwa pod termopilami persja vs grecja
rozpocznij naukę
480 pne

butowa partenonu
rozpocznij naukę
423 pne

pierwsze igrzyska
rozpocznij naukę
776 pne

ostatnie igrzyska
rozpocznij naukę
393

powstanie rzymu - romulus
rozpocznij naukę
753 pne

bitwa pod cheroneą persja(wygrana) vs grecja
rozpocznij naukę
338 pne

wyprawy macedońskiego
rozpocznij naukę
334 pne

powstanie republiki
rozpocznij naukę
509 pne

klęska Spartakusa
rozpocznij naukę
71 pne

zabicie juliusza cezara
rozpocznij naukę
44 pne

podział cesarstwa rzymskiego
rozpocznij naukę
395

upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
rozpocznij naukę
476

ucieczka mahometa do medyny
rozpocznij naukę
622

chrzest franków
rozpocznij naukę
496

justynian i wielki cesarzem
rozpocznij naukę
527

karol wielki cesarzem
rozpocznij naukę
800

traktat w Verdun - podział imperium Karolingów na trzy części
rozpocznij naukę
843

Otton I cesarzem
rozpocznij naukę
962

zjazd gnieźnieński
rozpocznij naukę
1000

bitwa pod Hastings - Wilhelm Zdobywca zdobywa Anglię
rozpocznij naukę
1066


konkordat wormacki - Grzegorz VII i Henryk IV się dogadali
rozpocznij naukę
1122

chrzest polski
rozpocznij naukę
966

wprawa św Wojciecha i jego śmierć
rozpocznij naukę
997

koronacja Śmiałego
rozpocznij naukę
1076

rozbicie dzielnicowe
rozpocznij naukę
1138-1320

synod w Clermont - wyprawy krzyżowe
rozpocznij naukę
1095

sprowadzenie krzyżaków do polski na ziemię chełmińską przez konrada mazowieckiego
rozpocznij naukę
1126

zajęcie pomorza gdańskiego przez krzyżaków i przeniesienie ich stolicy do malborka
rozpocznij naukę
1308

bitwa pod legnicą - najazd mongołów i śmierć henryka pobożnego
rozpocznij naukę
1241

koronacja przemysła ii
rozpocznij naukę
1295

koronacja wacława ii
rozpocznij naukę
1300

koronacja Władysława Łokietka
rozpocznij naukę
1320

koronacja Kazimierza Wielkiego - ostatniego z dynastii piastów
rozpocznij naukę
1333

założenie Akademii Krakowskiej
rozpocznij naukę
1364

zjazd wyszechradzki - wykupienie praw do tronu od Jana Luksemburskiego
rozpocznij naukę
1335

unia w krewie - unia personalna pomiędzy Polską a Litwą dzięki małżeństwu Władysława Jagiełły i Jadwigi
rozpocznij naukę
1385

I pokój Toruński - odzyskanie ziemi dobrzyńskiej
rozpocznij naukę
1411

bitwa pod Warną - Węgry z Polską vs Turcja. klęska polski.
rozpocznij naukę
1444

zdobycie Konstantynopola
rozpocznij naukę
1453

wojna trzynastoletnia - Krzyżacy vs Polska
rozpocznij naukę
1454-1466

II pokój toruński - odzyskanie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej i Warmii
rozpocznij naukę
1466

wynalezienie druku
rozpocznij naukę
1445

wystąpienie tez Marcina Lutra
rozpocznij naukę
1517

pokój w Augsburgu - pogodzenie się religii protestanckiej i katolickiej
rozpocznij naukę
1555

wystąpienie Kalwina
rozpocznij naukę
1536

sobór Trydencki - początek kontrreformacji
rozpocznij naukę
1545-1563

Nihil Novi - ustanowione przez Aleksandra Jagiellończyka - początek demokracji szlacheckiej
rozpocznij naukę
1505

wojna siedmioletnia
rozpocznij naukę
1756-1763

Sejm Niemy - August II Mocny kończy konflikt ze szlachtą
rozpocznij naukę
1717

koronacja Augusta II Mocnego
rozpocznij naukę
1697

wojna Północna zakończona pokojem z Nystad. Szwecja vs Dania, Rosja, Prusy i Polska
rozpocznij naukę
1700-1721

August III królem
rozpocznij naukę
1734

koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
rozpocznij naukę
1764

konfederacja barska
rozpocznij naukę
1768

1772

powstanie szkoły rycerskiej
rozpocznij naukę
1765

ustawa stemplowa
rozpocznij naukę
1765

bostońskie picie herbaty
rozpocznij naukę
1773

ogłoszenie deklaracji niepodległości usa
rozpocznij naukę
1776

ustanowienie konstytucji usa
rozpocznij naukę
1787

zniszczenie bastylii/rewolucja francuska/deklaracja praw człowieka
rozpocznij naukę
1789

konstytucja francji
rozpocznij naukę
3.09.1791

śmierć Ludwika XVI
rozpocznij naukę
1793

przewrót Thermidoriański
rozpocznij naukę
1794

Sejm Wielki - zniesienie liberum veto i wolnej elekcji
rozpocznij naukę
1788-1792

ustanowienie konstytucji polskiej
rozpocznij naukę
3.05.1791

1793

powstanie kościuszkowskie
rozpocznij naukę
1794

abdykacja poniatowskiego/ III rozbiór
rozpocznij naukę
1795

Napoleon cesarzem
rozpocznij naukę
1804

abdykacja Napoleona
rozpocznij naukę
1814

bitwa pod Austerlitz
rozpocznij naukę
1805

powstanie legionów polskich we włoszech
rozpocznij naukę
1797

powstanie KEN
rozpocznij naukę
1773

utworzenie księstwa warszawskiego w wyniku zawarcia traktatu w Tylży z Rosą
rozpocznij naukę
1807

kongres wiedeński
rozpocznij naukę
1814

bitwa pod Waterloo - powrót Napoleona
rozpocznij naukę
1815

zawarcie świętego przymierza - Austria, Prusy, Rosja
rozpocznij naukę
1815


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.