31.07

 0    273 fiszki    ewamiz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pewnego dnia
rozpocznij naukę
one day

wiedziałem, że muszę poprawić
rozpocznij naukę
i alwasy knew i had to improve

wtrącić się
rozpocznij naukę
butt in
sorry to butt in but can you spare a minute

namówić kogoś do czegoś
rozpocznij naukę
to persuade someone to do something

unhinged

czuć wstręt do kogoś
rozpocznij naukę
detest

odrażający
rozpocznij naukę
detestable

discontinue

spór, spierać się
ing
nie rozpoczynaj kolejnej kłótni
rozpocznij naukę
dispute
don't start yet another dispute, this dispute is pointless

uchylać się
rozpocznij naukę
evade
My husband evades doing household activities.

pozorować, udawać
he feigns being all right
rozpocznij naukę
feign

zmuszać do czegoś
zostal zmuszony zgodzić sie
rozpocznij naukę
necessitate
he was necessitated to agree


pominąć szczegóły
rozpocznij naukę
omit the details

wspominać, przypominać sobie
rozpocznij naukę
recollect
he doesn't recollect seeing her at the party

wznawiać, podejmować na nowo
rozpocznij naukę
resume
ing

unikać, wystrzegać się, trzymać się z daleka
ona była unikana przez kolegów z pracy
rozpocznij naukę
shun
ing
she was shunned by his colleagues

acknowledge
He was forced to acknowledge stealing the money.

przepływ powietrza
rozpocznij naukę
air flow

przedwczoraj
rozpocznij naukę
the day before yesterday

to zależy o kim rozmawiasz
rozpocznij naukę
it depends who you are talking of

advertisment

nie powiem ani słowa
rozpocznij naukę
i won't say a word

co muszę zrobić, aby dostać dobrą pracę
rozpocznij naukę
what do i have to do to get a good job

znacznie trudniejsza
rozpocznij naukę
much more difficult

jest (może być) wiele problemów
rozpocznij naukę
there are (may be) lots of problems

niewdzięczna praca, niedajacy satysfakcji
rozpocznij naukę
unrewarding job

jest wiele rzeczy, których nie jestem świadomy
rozpocznij naukę
there are lots of things i am not aware of

być na bieżąco z czymś
rozpocznij naukę
to be up to date with sth

nie mógł mi pomóc dźwigać tych bagaży
rozpocznij naukę
he couldn't help me carry these bags

pressure

dokonać obliczenia price
rozpocznij naukę
make calculation

zrobić kalkulację maths
rozpocznij naukę
do calculation

być ostrożnym sth
rozpocznij naukę
be careful about sth

poprosić o podwyżkę
rozpocznij naukę
ask for a pay rise

dzieci powinno się uczyć jak
rozpocznij naukę
children should be tought how...

popisywać się. pochwalić się
rozpocznij naukę
show off

wynajem jest znacznie tańszy niż zakup mieszkania
rozpocznij naukę
renting is much cheaper than buying a flat

inwestować w
rozpocznij naukę
invest in

wealth

wealthiness

bogaci, zamożni, zamożni, zamożni
rozpocznij naukę
rich, wealthy, well-off, affluent

mają wysokie poczucie własnej wartości
rozpocznij naukę
have high self-esteem

dobrze przygotowany
rozpocznij naukę
well-prepared

dlaczego otworzył własny biznes?
rozpocznij naukę
why did he set up his own business?

ma wsparcie, którego wielu nie ma
rozpocznij naukę
he has the support that lots of people don't

oglądam komedie. moi znajomi nie lubią ich.
rozpocznij naukę
i watch commedies. my friends don't like them

oglądam komedie, których nie lubią moi przyjaciele
rozpocznij naukę
i watch commedies which my friends don't like

zauważyli błąd, którego ja nie.
rozpocznij naukę
they noticed mistake that i didn't

odwiedzili kraje, których ja nie
rozpocznij naukę
they have visited countries that i haven't

applicant

zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
encourage someone to do something

zniechęcić kogoś do robienia czegoś
rozpocznij naukę
discourage someone from doing sth

nie mam nic do roboty
rozpocznij naukę
i don't have anything to do

nie mam nic do zrobienia
rozpocznij naukę
i have nothing to do

słuchać wiadomości
rozpocznij naukę
listen to the news

rozmawiałem z moim współlokatorem, z którym mieszkałem
rozpocznij naukę
i spoke with my flatmate i shared a flat with

zadać sobie trud, aby coś zrobić
rozpocznij naukę
take the trouble to do sth

będziesz najmądrzejszą osobą, jaką znam
rozpocznij naukę
you'll be the smartes person i've ever known

lepiej znajdź czas
rozpocznij naukę
you'd better find time

lepiej nie uczy się wielu słów naraz
rozpocznij naukę
you'd better not learn to many words at once

jest łatwiej osiągnąć określony poziom życia
rozpocznij naukę
it's easier to achieve a certain standard of living

jest wielu ludzi, którzy się nie przejmują
rozpocznij naukę
there are lots of people who don't care

weigh up
weigh up options

dwujęzyczny
rozpocznij naukę
bilingual

ma tytuł doktora habilitowanego w języku angielskim
rozpocznij naukę
he has a PHD degree in english study

może ci pomóc być szczęśliwym
rozpocznij naukę
it can help you (to) be happy

ludzie wokół ciebie
rozpocznij naukę
people surrounding you

mamy tę stałą potrzebę wydawania pieniędzy
rozpocznij naukę
we have this constant need to spend money

przeskoczyć z jednego języka na inny
rozpocznij naukę
switch from one language to another

tłumaczyć pisemnie
rozpocznij naukę
translate

tłumaczyć ustnie
rozpocznij naukę
interpret

wszyscy zaczeli się śmiać
rozpocznij naukę
everybody started laughing

zapytałem ich, z czego się śmieją
rozpocznij naukę
i asked them what they were laughing at

miej rację, mylić się
rozpocznij naukę
be right, be wrong

śmiać się z
rozpocznij naukę
laugh at

it's true

Prawda jest taka, że
rozpocznij naukę
the truth is that

porozumienie
rozpocznij naukę
rapport

budować, stworzyć dobre porzumienie
rozpocznij naukę
create a rapport

ja byłem pierwszy
rozpocznij naukę
i was the first one

wszedłem do sklepu
rozpocznij naukę
i came into the shop

Nie poszedłem zobaczyć jego meczu
rozpocznij naukę
i didn't go to see his match

może jest taka gra, w którą lubi grać
rozpocznij naukę
maybe there is a game he likes playing

litość, współczucie
rozpocznij naukę
compassion

to jest dobra okazja dla naszych dzieci, aby zaprzyjaźnić się
rozpocznij naukę
it's a good opprtunity For our children To make friends

mine too

poprosi ich, aby wyszli
rozpocznij naukę
he will ask them to leave

jak najmniej
rozpocznij naukę
as little as possible

Spróbuję wygrać za wszelką cenę
rozpocznij naukę
i'll try to win at all cost

Na końcu czegoś
rozpocznij naukę
at the end of sth

in the end, finally

kłamać kogoś
rozpocznij naukę
lie to sb

patrzeć komuś w oczy
rozpocznij naukę
look into sb's eyes

kiedy pytam ich, co kupić
rozpocznij naukę
when i ask them what to buy

nie kupuj niczego
rozpocznij naukę
don't buy anything

w trudnym czasie
rozpocznij naukę
at the dificult time

w tym bardzo trudnym czasie
rozpocznij naukę
at what is a very dificult time

Czekolada zawsze poprawia mi nastrój
rozpocznij naukę
chocolate always boots my mood

zwiększ możliwości na cos
rozpocznij naukę
boost opporunity for

przystąpić do egzaminu
rozpocznij naukę
take the exam, sit the exam

nie ma zbyt dużo wstepnej rozmowy
rozpocznij naukę
there is not much small talk


na samym początku, na początku
rozpocznij naukę
at the outset, at the begining

ustalić spotkanie
rozpocznij naukę
fix meeting

mała jednorazowa transakcja
rozpocznij naukę
a small one-off deal

przyjmować zwrócony towar
rozpocznij naukę
to accept returned goods

roztrzepany,
rozpocznij naukę
absent - minded

iść na ustępstwa
rozpocznij naukę
make concessions

Czy nie byłoby lepiej?
rozpocznij naukę
wouldn't it be better

byłoby nam trudno żeby...
rozpocznij naukę
we would find it difficult to...

mówić o tym i owym
rozpocznij naukę
talk of this and that

są ludzie, którzy tak robią
rozpocznij naukę
there are people who do it

mówić o czymś
rozpocznij naukę
talk of

obniżyć cenę
przypuszczam że dasz niższą cenę gdybym zapłacił gotówką
rozpocznij naukę
lower the price
i presume you'd consider lowering the price if i paid you in cash

nieporównywalny
rozpocznij naukę
incomparable

droższy, tańszy
rozpocznij naukę
more expensive, cheaper

być w promocji
rozpocznij naukę
to be on special offer

turn down, reject

brać pod uwagę
rozpocznij naukę
take into account

packaging

dotacja, dofinansowanie
dzięki waszej dotacji mogliśmy kupić książki dzieciom
rozpocznij naukę
subsidy
thanks to your subsidy we could buy books for the children

profitable

co jest przedmiotem negocjacji
rozpocznij naukę
what is the subject of the negotiations


wydajny, produktywny
rozpocznij naukę
efficient, productive

wyświadczyć komuś przysługę
rozpocznij naukę
make sb a favour

firma nie mogła sobie na to pozwolić
rozpocznij naukę
the company couldn't afford it

robi to, za co jej się płaci
rozpocznij naukę
she does what she is paid for

w niewłaściwy sposób
dlaczego zawsze mówię nieodpowiednie rzeczy?
rozpocznij naukę
in an inappropriate way
why do i always say inappropriate things?

udawała, że ​​nas nie widzi
rozpocznij naukę
she pretended not to see us

mijać, przechodzić obok
rozpocznij naukę
pass by

w pewnym stopniu, do pewnego momentu
rozpocznij naukę
to a certain extent, to same extent

w pewnym stopniu miał rację
rozpocznij naukę
he was right to a certain extent

do pewnego stopnia to działa
rozpocznij naukę
it works to a certain extent

wiedział, z kim pracował
rozpocznij naukę
he knew with whom he was working / who he was working with


jestem zawsze w ruchu, drodze
rozpocznij naukę
i'm always on the go

branch

równoczesnie, w tym samym czasie
rozpocznij naukę
simultaneously, at the same time

spontanicznie
rozpocznij naukę
spontaneously

not one bit
i don't like that girl not one bit

rywalizować
rozpocznij naukę
compete
i like competing with others

jeśli nie masz nic przeciwko temu, że tak mówię
rozpocznij naukę
if you don't mind my saying so

straciłem wzrok
rozpocznij naukę
i lost my sight


z dofinansowaniem
rozpocznij naukę
subsidized

pojawiać się
rozpocznij naukę
turn up

surrounded by

z mojej perspektywy
rozpocznij naukę
from my perspective

nie miał innej opcji / nie miał innej opcji
rozpocznij naukę
he didn't have another option / he had no other option

gdybym miała zostać przeniesiony
rozpocznij naukę
if i were to be relocated

jest to jedno z tych miejsc, do których nigdy nie wrócę / które nigdy nie wrócę / gdzie nigdy nie wrócę
rozpocznij naukę
it's one of this place to which i will never come back/ which i will never get back to/where i will never get back

niechętny to zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
reluctant, unwilling to do sth

rozważać
dziękuję za wzięcie mnie pod uwagę
rozpocznij naukę
consider
thank you for considering me

nie ma takich pieniędzy na świecie
rozpocznij naukę
there is no money on the world

rozważny / taktowny / uprzejmy
ona jest bardzo uprzejmą osobą, to bardzo uprzejme ze pan przyszedł
rozpocznij naukę
considerate
she is a very considerate person, it's very considerate of you to come

flexible working hours
rozpocznij naukę
flexitime

prowadzić badania/zbierać informacje
rozpocznij naukę
do research

wystarczająco wykwalifikowany
rozpocznij naukę
qualified enough

będę odpowiedzialny za rozwój
rozpocznij naukę
i will be responsible for developing

combine

łączyć firmy
rozpocznij naukę
connect companies

Będę pracować / będę pracował
rozpocznij naukę
i will work / i will be working

stanowczy, rezolutny
rozpocznij naukę
resolute

każde miejsce ma własne pozytywy ITS
rozpocznij naukę
every place has ITS own positives

każdy ma własne problemy
rozpocznij naukę
everyone has their own problems

to czego tak naprawdę się boję
rozpocznij naukę
what i am really affraid of

Szukałem ich, ale nie mogłem ich zobaczyć
rozpocznij naukę
i was looking for them but i couldn't see them

gossip

podważać autorytet
rozpocznij naukę
undermine

być zwolnionym
rozpocznij naukę
be made redundant

uniknięcie mojego zwolnienia
rozpocznij naukę
avoid my redundancy

podnieść, zwiększyć
rozpocznij naukę
elevate, boost

rozbieżność
zachodzi pewna rozbieżność pomiedzy
rozpocznij naukę
discrepancy
there is sth of a descrepancy between

zgodny, spójny
rozpocznij naukę
consistent (inconsistent)
we need to be consistent

konsystencja, spójność
rozpocznij naukę
consistency

wymaga to wiele pracy
rozpocznij naukę
much work is need to do

shrink

pułapka, ryzyko, problem
rozpocznij naukę
pitfall, risk, trap

nakłady, wkład
rozpocznij naukę
input

zwracać się do kogoś o pomoc
rozpocznij naukę
reach out to sb

robić postępy, awansować
rozpocznij naukę
get ahead
i heard you are getting ahead at your work

concealed

ujawniać
prawda została ostatecznie ujawniona
rozpocznij naukę
reveal
the truth was finally revealed

dwuznaczny
dała mi niejednosznaczana odp
rozpocznij naukę
ambiguous
she gave me an ambiguous answer

podejrzane bizneses
rozpocznij naukę
murky business

murky waters

pojawić się
rozpocznij naukę
arise, appear

youth

rada na temat czegoś
może masz jakiś problem w pracy i potrzebujesz jego rady
rozpocznij naukę
advice about something
maybe you need his advice on a work problem/ i don't need your advice on how to do...

długotrwały
rozpocznij naukę
sustained
let's take the last 10 years, a period of sustained growth

podtrzymywać (rozmowę zainteresowane), znosić wytrzymywac3
próbowałem podtrzymać rozmowę ale on byl po prostu zbyt nudny. nie moge wytrzymać tego gorąca
rozpocznij naukę
sustain
i tried to sustain the conversation but he was just too boring. i can't sustain this heat.

bystrość wnikliwość przenikalność
jej wnikliwość była nieoceniona
rozpocznij naukę
insight
her insight was invaluable

ankieta
badanie jeat całkowicie anonimowe
rozpocznij naukę
survey
the survey is completely anonymous

oświecenie, wyjaśnienie
rozpocznij naukę
enlightenment

wróg
wspólny wróg
rozpocznij naukę
foe
common foe

przyczynić się, wnosić wkład
on wiele wniósł do mojego życia. Nie zapomni że przyczyniłem sie do tego projektu.
rozpocznij naukę
contribute to
he contributed a lot to my life. don't forget i contributed to this project

długotrwały
musimy znaleźć rozwiązanie długotrwałych konfliktów
rozpocznij naukę
long-standing
we need to find a solution to long-standing conflicts

zrównoważony, długofalowy, trwały
trwały wzrost dochodu naszej firmy spowodował podwyżki dla wszystkich pracowników
rozpocznij naukę
sustainable
our company's sustainable revenue has caused rises for all employess

przychód
jaki wysoki jest twój przychód?
rozpocznij naukę
revenue
how big is your revenue?

z całego świata
rozpocznij naukę
from all over the world

brać udział uczestniczyć
ilu ludzi uczestniczyło w spotkaniu?
rozpocznij naukę
attend
how many people attended the meeting?

rocznie co roku
ten festiwal jest organizowany co roku
rozpocznij naukę
annually
this festival is held annually

istnieją dwie strony medalu
rozpocznij naukę
there are two sides of a coin

przyciągać uwagę na cos
rozpocznij naukę
attract, capture, command attention of sth

zwracać dużo / mało uwagi na coś
rozpocznij naukę
pay, give, direct much/ little attention to sth

economy

ekononia nauka
rozpocznij naukę
econonics

ekonomiczny / oszczędny
rozpocznij naukę
economic

economical

to nie budzi żadnych wątpliwości
rozpocznij naukę
it cannot be called into question

a talk/ presentation

wyróżniać się
rozpocznij naukę
stand out

zabrakło czegoś
rozpocznij naukę
run out of sth

zniechęcić
zniechęca mnie stanie w kolejce/ czekamie
niech cie nie zniechęcają twoje problemy
rozpocznij naukę
put off/ discourage
I'm put off by long quenes / long waiting
don't be put off by your problems

hand in

hand out

droższe / znacznie droższe
rozpocznij naukę
more expensive/ much more expensive

iść pozwiedzać/zwiedzać
rozpocznij naukę
go sightseeing

invent

jeśli pójdziesz nieprzygotowany, będziesz siedział
rozpocznij naukę
if you go unprepared, you'll be sitting

uczestnicy/ uczestnicy konferencji
rozpocznij naukę
attendees/ participants/ conference-goers

Sprawdzam, kto miał prezentację
rozpocznij naukę
i check who is giving a presentation

wyciągnij/wykorzystać jak najwięcej z czegoś
rozpocznij naukę
get the most out of sth

przyzwyczajać się do..., nabrac wprawy
minie troche czasu zanim przyzwyczaisz sie do tych zasad
czasami musisz po prostu coś zobaczyć aby potem to poczuć
rozpocznij naukę
get the feel of
it will take some time before u get the feel of the rules
sometimes you just have to see it, then you get the feel of it

niech się toczy swoim tempem
rozpocznij naukę
let it go with the flow

prowadzić interesy
rozpocznij naukę
do business

udzielił mi porady / udzielił mi dwóch porad
rozpocznij naukę
he gave me some advice/ he gave me two pieces of advice

Porady / wskazówki
rozpocznij naukę
tips/ hints

na rogu (na ulicy) / w rogu (pokoju)
rozpocznij naukę
on the corner (of the street)/ in the corner (of the room)

oni podwoili w jego pensję
rozpocznij naukę
they doubled his salary

to była moja przewaga
rozpocznij naukę
it was my advantage

są dobrzy w tym, co robią
rozpocznij naukę
they are good at what they do

at the hotel

the media

jest o wiele bezpieczniej
rozpocznij naukę
it's much safer

nic mi nie powiedział
rozpocznij naukę
he didn't say anything

obrażony/ urażony
rozpocznij naukę
offended

nie zgadzam się z Tobą w tej sprawie
rozpocznij naukę
i differ with you on this case

moja opinia może różnić się od twojej
rozpocznij naukę
my opinion may differ from yours

unikaj + ing
unikam mówić o ludziach
rozpocznij naukę
avoid+ing
i always try to avoid talking about people

talk with sb again about the same issue
rozpocznij naukę
follow up with sb

z której części Hiszpanii pochodzisz
rozpocznij naukę
which part of spain are you from

zgubiłem się / zgubiłem portfel / nie mogłem znaleźć
rozpocznij naukę
i got lost / i lost my wallet/ i couldn't find

zamiast zostać w Madrycie
rozpocznij naukę
instead of staying in madrid

Mogę cię z nią ustawić
rozpocznij naukę
i can set you up with her

wycieczka/ wyjście
dziś jest jego pierwszw wyjście do kina
rozpocznij naukę
outing
today is his first outing to the movies

picturesque

in the pram

temperatura spada
rozpocznij naukę
the temperature fallas/ goes down

Tłum ludzi
czekam na moja paczkę i idziemy do kina
rozpocznij naukę
crowd of people
i'm waiting to my crowd we're going to the cinema

they are known of

kontynuować, radzić sobie, robić postępy
radzisz sobie z pracą?
rozpocznij naukę
get on with sth
do you get on with your work?

dogadywać sie z kimś
rozpocznij naukę
get on/along with

Muszę się z kimśprzywitać
rozpocznij naukę
i must just go and say hello to someone

Mogę ci drinka?
rozpocznij naukę
can I get you a drink?

Branża
w jakiej branży pan pracuje
rozpocznij naukę
line of business
what line/business are you in?

jeśli mi wybaczysz / jeśli mogę przeprosić
rozpocznij naukę
if you'll excuse me/ would you excuse me

wskazowki o czymś, rady o
poprosił mnie o kilka wskazowek jak cos zrobic
troche wskazówek jak rozmawiać o tym ze swoimi bliskimi
rozpocznij naukę
tips on sth
he asked me for a few tips on how to do stj
these are some tips on how to talk to loved ones

jak tam w interesach?
rozpocznij naukę
how's business?

plant /factory

fabric

dobrze ubrany
rozpocznij naukę
well-dressed

cierpieć z powodu
rozpocznij naukę
suffer from

było mi zimno / byłem przeziębiona
rozpocznij naukę
i was cold / I had a cold

Nie byłem jeszcze w Australii!
rozpocznij naukę
i haven't been TO Australia yet! (TO present perfect)

tak dużo pieniędzy
rozpocznij naukę
so much money

pięciogwiazdkowy hotel
rozpocznij naukę
a five star hotel

w mieście, gdzie jest lotnisko
rozpocznij naukę
in the city where is an airport

nigdy nie spóźniłem się na lot
rozpocznij naukę
i have never missed my flight

nie jest tak drogi, jak kiedyś
rozpocznij naukę
it's not as expensive as it usted to be

pull sth out
pull coins out of my ear


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.