takie tam słoweczka

 0    75 fiszek    Pruszek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

list motywacyjny, list aplikacyjny
rozpocznij naukę
covering letter

życiorys, CV
rozpocznij naukę
curriculum vitae

kontrakt, umowa
rozpocznij naukę
contract

rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
interview

kwalifikacje (czyjeś umiejętności)
rozpocznij naukę
qualifications

formularz aplikacyjny, podanie
rozpocznij naukę
application form

osoba udzielająca referencji, sędzia
rozpocznij naukę
referee

doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności)
rozpocznij naukę
experience

stopień naukowy
rozpocznij naukę
degree

wysyłać (np. zamówienie), rozsyłać (np. listy)
rozpocznij naukę
send off

przelotnie, na krótko, pokrótce
rozpocznij naukę
briefly

dowiedzieć się, dowiadywać się
rozpocznij naukę
find out

zastępować kogoś
rozpocznij naukę
cover for sb

nastawienie, stosunek (do czegoś); stanowisko
rozpocznij naukę
attitude

potrzebny, konieczny
rozpocznij naukę
required

ustalenie, plan
rozpocznij naukę
arrangement

expenses

przeprowadzić coś, zrealizować coś
rozpocznij naukę
carry sth out

administracyjny
rozpocznij naukę
administrative

duty

dodatek, premia
rozpocznij naukę
bonus

dodatek (np. do pensji), dodatkowe świadczenie
rozpocznij naukę
benefit

zaangażowany, zagorzały
rozpocznij naukę
committed

osoba kwestująca, osoba zajmująca się pozyskiwaniem sponsorów
rozpocznij naukę
fund-raiser

radzić sobie z czymś
rozpocznij naukę
deal with sth

darczyńca, ofiarodawca, donator
rozpocznij naukę
donor

granie w gry komputerowe
rozpocznij naukę
gaming

sprzedaż detaliczna
rozpocznij naukę
retail

umiejętności komunikacyjne (głównie w obcym języku)
rozpocznij naukę
communication skills

asystent reżysera
rozpocznij naukę
assistant director

program szkoleniowy
rozpocznij naukę
training programme

przyjęty kandydat
rozpocznij naukę
successful candidate

umiejętność wysławiania się
rozpocznij naukę
verbal skills

exhibition

oddany (czemuś), zaangażowany (w coś)
rozpocznij naukę
dedicated

prospects

wyłamać się ze strajku, pracować podczas strajku
rozpocznij naukę
break a strike

dostać awans
rozpocznij naukę
get promoted

zbierać owoce
rozpocznij naukę
pick fruit

umieszczać ceny na towarach
rozpocznij naukę
price goods

układać do snu
rozpocznij naukę
put to bed

sprawdzać zapasy w magazynie
rozpocznij naukę
check stock

przyjmować zamówienie
rozpocznij naukę
take an order

kontroler lotów
rozpocznij naukę
air traffic controller

makler giełdowy
rozpocznij naukę
stockbroker

tłumacz, tłumaczka (ustny)
rozpocznij naukę
interpreter

tłumacz, tłumaczka (pisemny)
rozpocznij naukę
translator

dekorator wnętrz
rozpocznij naukę
interior decorator

robić karierę
rozpocznij naukę
have a career

consider

przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative

spocony (o osobie)
rozpocznij naukę
sweaty

magnat, potentat
rozpocznij naukę
tycoon

potentat telekomunikacyjny
rozpocznij naukę
telecommunication tycoon

dostać podwyżkę
rozpocznij naukę
get a pay rise

otrzymywać dodatki do pensji
rozpocznij naukę
get benefits

wziąć dzień wolnego
rozpocznij naukę
take a day off

podejmować ryzyko
rozpocznij naukę
take risks

take leave

pracować na własny rachunek
rozpocznij naukę
work freelance

pracować na zmiany
rozpocznij naukę
work shifts

pracować do późna
rozpocznij naukę
work long hours

być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś
rozpocznij naukę
be in charge of sth

być na zwolnieniu lekarskim
rozpocznij naukę
be on sick leave

wolne miejsce pracy
rozpocznij naukę
job vacancy

zapytanie, wątpliwość
rozpocznij naukę
query

skarga, zażalenie
rozpocznij naukę
complaint

członkostwo
rozpocznij naukę
membership

przewodnik wycieczek
rozpocznij naukę
tour guide

międzyludzki
rozpocznij naukę
interpersonal

expectations

cecha (np. charakteru)
rozpocznij naukę
trait

równoważny
rozpocznij naukę
equivalent

pochlebianie, schlebianie
rozpocznij naukę
flatter

mocne i słabe strony
rozpocznij naukę
strengths and weakness


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.