przyjmik po przymiotnikach

 0    70 fiszek    ewamiz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nieobecny w/ na
był pan nieobecy w parlamencie
rozpocznij naukę
absent from
you were absent from the parliament

osiągnięty poprzez
rozpocznij naukę
accomplished by

towarzyszy
powiadomieniu towarzyszy uzasadnienie
rozpocznij naukę
accompanied by
the notification shall be accompanied by a statement

przyzwyczajony do
nie jestem przyzwyczajony do jedzenia rano
rozpocznij naukę
accustomed to
I am not accustomed to eating in the morning

allergic to

zdziwiony, pod wrazeniem3
jestem pod wrazeniem jak daleko zaszłaś
rozpocznij naukę
amazed at /by
I'm amazed by how far you've got

być rozdrażnienionym, być poirytowany przez kogos
rozpocznij naukę
annoyed with/ at/ by sb

wstydzić sie za siebie/ kogoś
rozpocznij naukę
be /feel ashamed of oneself /sb

dołączone do / przywiązany do
wydaje sie bardzo przywiązany do ciebie
jesteś zbyt przywiązany do tego napoju
rozpocznij naukę
attached to
he seems very attached to you
You're too attached to that soda

znudzony
musisz stale być wszystkim lekko znudzony
on jest po prostu wszystkim znudzony
rozpocznij naukę
bored with
you always have to be slightly bored with everything
he's just bored with everything

zajęty / pochłonięty czymś
bylam zbyt pochłonięty pracą
rozpocznij naukę
busy with
i was too busy with my work

zdolny do
ktokolwiek kto jest zdolny do myślenia musi to zaakceptować
rozpocznij naukę
capable of
anybody capable of thought must approve it

Uważany
bardzo uważał na to co mówi
rozpocznij naukę
careful about/of/with
he was very carful about what he said

charakterystyczny dla
rozpocznij naukę
characteristic of

bliski komuś/ bliżej czegoś/ zbliżony do
myślę że powinniśmy kopać bliżej mostu
jesteś mi bardzo bliski
rozpocznij naukę
close to
we should date more close to the bridge
you're very close to me

związane z
okoliczności związane z wyjazdem
rozpocznij naukę
connected with
circumstances connected with trip

świadomy
Niezależnie od tego czy jesteś tego świadomy
rozpocznij naukę
conscious of
Whether or not you're conscious of that

zatłoczone
jest zatłoczona/ pełna rozgrzsnych facetów
rozpocznij naukę
crowded with
it's croweded with hot men

okrutny dla/wobec
NYC bywa bywa okrutny dla obcych
rozpocznij naukę
cruel to
NYC can be pretty cruel to strangers

ciekawy
byłem po prostu trochę ciekawy naszego drogiego pana Fog
rozpocznij naukę
curious about
i was just rather curious about our precious Mr. Fog

zachwycony
każdy powinnien być zatem zschwycony tą sytuacją
rozpocznij naukę
delighted with
everyone should therefore be delighted with this situation

rozczarowany
jestem jednak bardzo rozczarowany państwa reakcjami
rozpocznij naukę
disappointed with
i' m very disappointed with your reaction

niezadowolony z
rozpocznij naukę
dissatisfied with

zaręczony z sb
rozpocznij naukę
engaged to sb

entuzjastyczny, podeskscytowany
rozpocznij naukę
enthusiastic about

doskonały w
rozpocznij naukę
excellent at

doświadczenie w
rozpocznij naukę
experienced in/at

zaznajomieny z
rozpocznij naukę
familiar with

famous for

fed up with

lubiący kogos, lubić
z pewnością nigdy za nim nie przepadłem
oboje z mężem bardzo lubimy Asie
rozpocznij naukę
be fond of
I had certainly never been fond of him
my husband and I are very fond of Asia

przerażony
sądzę ze niektórzy ludzie boją się zmian
rozpocznij naukę
frightened of
i guess some people are frightened of changes

wściekły na kogoś
rozpocznij naukę
furious with sb

wdzięczny komus
będę ci wdzięczny przez wszystkie dni mojego życia
rozpocznij naukę
grateful to sb
i will be grateful to you for all the days of my life

winny/ odpowiedzialny za cos co nie jest akceptowane
rozpocznij naukę
guilty of

szkodliwe /szkodliwy dla
szkodliwy dla zdrowia
rozpocznij naukę
harmful to
harmful to health

identyczny z
rozpocznij naukę
identical to

pod wrażeniem / przez
rozpocznij naukę
impressed with/by

niezależny od
rozpocznij naukę
independent of/ from

zaangażowany w
rozpocznij naukę
involved in

zirytowany przez
rozpocznij naukę
irritated by

jealous of

keen on

loyal to

żonaty z sb
rozpocznij naukę
married to sb

niezbędny/ konieczny do /dla
to jest niezbędne do dokonania dokładnej oceny tych podatków
rozpocznij naukę
necessary for
it is necessary for an accurate assesment of those taxes

negative about

nervous about


obsesjny na punkcie czegoś
rozpocznij naukę
obsessed with

pasjonuje, zafascynowany
ona też pasjonuje się różnymi rzeczami
rozpocznij naukę
pasaionate about
she is passionate about different things

cierpliwy wobec
bylem bardzo cierpliwy wobec Ciebie
rozpocznij naukę
patient with
i've been very patien with you

polite to

popularny wśród, lubiany przez
to bardzo popularne wśród młodzieży
rozpocznij naukę
popular with
it's very popular with young people

szybki w czymś
ewa szybko czyta ludzkie losy
rozpocznij naukę
quick at
ewa is quick at reading destinies

ready for

rude to

scared of

wrażliwy na
są wrażliwi na zmiany pogody
rozpocznij naukę
sensitive to
they are sensitive to changes in weather

poważniem o
myślałem że to między nami było na poważnie
rozpocznij naukę
serious about
I thought you were serious about me

shy of

similiar to

wykwalifikowany
rozpocznij naukę
skilled in /at

pewny o czyms
rozpocznij naukę
sure of /about

zaskoczony
byłem zdziwiony jego nagłym pojawieniem się
rozpocznij naukę
surprised at/by
i was surprised at his sudden appearance

przerażony
byłem przerażony spotykając się z Tobą
rozpocznij naukę
terrified of
i was terrified of seeing you

tired of

nieświadomy
rozpocznij naukę
unaware of

przydatne dla
więc to jest bardzo przydatne dla tych osób
rozpocznij naukę
useful for/to
so that's very useful to this people

myliłem się co do
myliłem się co do jednego nie jesteś wyjątkowy
rozpocznij naukę
wrong about
I was wrong about one thing you are not exceptional


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.