Najważniejsze daty w historii Polski

 0    130 fiszek    kasgrabka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Panowanie Mieszka
rozpocznij naukę
960-992r.

Chrzest Polski
rozpocznij naukę
966r.

Bitwa pod Cedynią
rozpocznij naukę
972r.

Panowanie Bolesława Chrobrego
rozpocznij naukę
992-1025r.

Papież kanonizował Wojciecha.
rozpocznij naukę
999r.

Zjazd w Gnieźnie
rozpocznij naukę
1000r.

Co stało się na zjeździe w Gnieźnie?
rozpocznij naukę
Bolesław otrzymał kopię włóczni św. Maurycego co symbolizowało zgodę cesarza na koronację królewską dla Bolesława. Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz trzech biskupstw (Kraków, Wrocław, Kołobrzeg).

Koronacja Bolesława Chrobrego
rozpocznij naukę
1025r.

Panowanie Mieszka II Lamberta
rozpocznij naukę
1025-1034r.

Koronacja Mieszka II
rozpocznij naukę
1025r.

Najazd czeskiego księcia Brzetysława (+co się stało?)
rozpocznij naukę
1039r. zniszczone i splądrowane grody Gniezno i Poznań.

Panowanie Kazimierza I Odnowiciela
rozpocznij naukę
1034-1058r.

Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa.
rozpocznij naukę
1040r.

Panowanie Bolesława II Szczodrego (Śmiałego)
rozpocznij naukę
1058-1079r.

Koronacja Bolesława II Szczodrego (Śmiałego)
rozpocznij naukę
1076r.

Zamordowanie biskupa Stanisława, bunt przeciwko Bolesławowi Śmiałemu, wygnanie króla na Węgry
rozpocznij naukę
1079r.

Panowanie Władysława I Hermana
rozpocznij naukę
1079-1102r.

Panowanie Bolesława III Krzywoustego
rozpocznij naukę
1102-1138r. (od 1107r. nad całym krajem po pozbyciu się Zbigniewa)

Powstanie kroniki Galla Anonima (na czyim dworze?)
rozpocznij naukę
1113-1116r. na dworze księcia Bolesława Krzywoustego

Śmierć Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego w Polsce w wyniku testamentu Krzywoustego
rozpocznij naukę
1138r.

Synowie Krzywoustego- kolejno imiona, ziemie odziedziczone i daty panowania w Krakowie
rozpocznij naukę
-Władysław II Wygnaniec, Śląsk. (Krk-1138-1146r.) -Bolesław IV Kędzierzawy, Mazowsze, (Krk-1146-1173r.) -Mieszko III Stary, Wielkopolska bez Gniezna (Krk-1173-1177r; 1194-1202r.) -Henryk Sandomierski, ziemia sandomierska -Kazimierz II Sprawiedliwy (pogrobowiec), (Krk-1177-1194r.)

Pierwsza lokacja na prawie magdeburskim- data, władca, miasto
rozpocznij naukę
1211r., Henryk I Brodaty, Złotoryje

Powstanie kroniki Wincentego Kadłubka
rozpocznij naukę
ok. 1220r.

Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie- data, kto?
rozpocznij naukę
1226r., Konrad Mazowiecki

Nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej
rozpocznij naukę
1228r.

Najazd Mongołów na Małopolskę i Śląsk, bitwa pod Legnicą. data i kto ginie?
rozpocznij naukę
1241r., Henryk Pobożny

król Czech Wacław II zajął Małopolskę z Krakowem i ziemię sandomierską
rozpocznij naukę
1291r.

Kto wprowadził w Polsce urząd starosty?
rozpocznij naukę
Wacław II

Koronacja Przemysła II na króla
rozpocznij naukę
1295r.

Koronacja w Gnieźnie króla czeskiego Wacława II na króla Polski
rozpocznij naukę
1300r.

Śmierć Wacława II i koronacja jego syna Wacława III (lata panowania)
rozpocznij naukę
1305- 1306r.- koniec

Panowanie Władysława Łokietka
rozpocznij naukę
1306-1333r.

Zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego.
rozpocznij naukę
1308-1309r.

Koronacja Władysława Łokietka W KRAKOWIE (1wszy raz). Ponowne zjednoczenie Polski i koniec rozbicia dzielnicowego.
rozpocznij naukę
1320r.

Bitwa pod Płowcami
rozpocznij naukę
1331r.

Panowanie Kazimierza Wielkiego (największe osiągnięcia)
rozpocznij naukę
1333-1370r. -Podbój Rusi Halickiej -Statuty Kazimierza Wielkiego dla Wielkopolski i Małopolski -"zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"

Wieczysty pokój kaliski z Krzyżakami
rozpocznij naukę
1343r.

Założenie Akademii Krakowskiej
rozpocznij naukę
1364r.

Zjazd monarchów u Wierzynka w Krakowie z udziałem cesarza i króla Czech, króla Polski, króla Węgier, króla Cypru, króla Danii, księcia mazowieckiego, książąt śląskich i, margrabiego brandenburskiego
rozpocznij naukę
1364r.

Śmierć ostatniego Piasta na tronie polskim
rozpocznij naukę
1370r.

Panowanie Ludwika Węgierskiego (Andegawenowie)
rozpocznij naukę
1370-1382r.

Przywilej Koszycki
rozpocznij naukę
1374r.

Jadwiga Andegaweńska królem Polski
rozpocznij naukę
1384-1386r. (zm. 1399r.)

Unia polsko-litewska zawarta w Krewie
rozpocznij naukę
1385r.

Panowanie Władysława Jagiełły
rozpocznij naukę
1386-1434r.

Chrzest, koronacja, ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą.
rozpocznij naukę
1386r.

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1409-1411r.

Bitwa pod Grunwaldem (data dzienna)
rozpocznij naukę
15 lipca 1410r.

Bezskuteczne oblężenie Malborka przez wojska Władysława Jagiełły
rozpocznij naukę
1410r.

I pokój toruński (data i najważniejsze skutki)
rozpocznij naukę
1411r., ziemia chełmińska i Pomorze Gdańskie pozostały własnością Zakonu

sobór w Konstancji (data, wydarzenia)
rozpocznij naukę
1414r., wystąpienie Pawła Włodkowica, Mikołaj Trąba pierwszym prymasem Polski.

Panowanie Władysława III Jagiellończyka (Warneńczyka)
rozpocznij naukę
1434-1444r.

Władysław III Jagiellończyk (Warneńczyk) królem Węgier (unia personalna polsko-węgierska)
rozpocznij naukę
1440-1444r.

Bitwa pod Warną (data, kto ginie)
rozpocznij naukę
1444r., Władysław III Jagiellończyk

Bezkrólewie w Polsce
rozpocznij naukę
1444-1447r.

Panowanie Kazimierza IV Jagiellończyka
rozpocznij naukę
1447-1492r.

W którym wieku tworzył Jan Długosz? Jakie było jego najpopularniejsze dzieło?
rozpocznij naukę
w XVw., "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego"

Wojna trzynastoletnia (data i przyczyna wojny)
rozpocznij naukę
1454-1466r., inkorporacja Prus do Korony

Przywilej Cerekwicko-nieszawski (data, władca, za co)
rozpocznij naukę
1454r., Kazimierz Jagiellończyk, w zamian za udział szlachty w wojnie trzynastoletniej

II pokój toruński (data i najważniejsze skutki)
rozpocznij naukę
1466r., Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, ziemia michałowska, Warmia, Elbląg, Malbork) włączone do Polski. -założenie Prus Zakonnych

Panowanie Jana Olbrachta
rozpocznij naukę
1492-1501r.

Pierwszy sejm walny (data, miejsce)
rozpocznij naukę
1493r., Piotrków

Panowanie Aleksandra Jagiellończyka
rozpocznij naukę
1501-1506r.

Konstytucja Nihil Novi
rozpocznij naukę
1505r.

Panowanie Zygmunta Starego
rozpocznij naukę
1506-1548r.

Hołd Pruski, traktat krakowski (data, kto złożył?, gdzie)
rozpocznij naukę
1525r., Albrecht Hohenzollern, Kraków

Panowanie Zygmunta Augusta
rozpocznij naukę
1548-1572r.

Unia Lubelska, polsko-litewska unia realna (data, nazwa powstałego państwa, okres jego trwania)
rozpocznij naukę
1569r., Rzeczpospolita Obojga Narodów (I Rzeczpospolita)

Nazwij i podaj daty 3 okresów kształtowania się Rzeczypospolitej
rozpocznij naukę
I Rzeczpospolita: 1569-1795r. II Rzeczpospolita: 1918-1939r. III Rzeczpospolita: 1989r. do dziś

Śmierć Zygmunta Augusta. Koniec dynastii Jagiellonów na tronie polskim
rozpocznij naukę
1572r.

Konfederacja Warszawska (data i co wprowadzała)
rozpocznij naukę
1573r., zapewniała swobodę wyznania dysydenckiej szlachcie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Pierwsza wolna elekcja
rozpocznij naukę
1573r.

Panowanie Henryka Walezego
rozpocznij naukę
1573-1574r.

Ucieczka Henryka Walezego z Polski do Francji. Detronizacja.
rozpocznij naukę
1574r.

Panowanie Anny Jagiellonki
rozpocznij naukę
1575-1586r.

Ożenek i koronacja księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i Anny Jagiellonki
rozpocznij naukę
1576r.

Panowanie Stefana Batorego (po jego śmierci Anna Jagiellonka abdykuje)
rozpocznij naukę
1576-1586r.

Panowanie Zygmunta III Wazy
rozpocznij naukę
1587-1632r.

Założenie Akademii Zamojskiej
rozpocznij naukę
1595r.

Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
rozpocznij naukę
1596r.

Unia brzeska. Powstanie Kościoła rzymskokatolickiego (unickiego)
rozpocznij naukę
1596r.

Bitwa pod Kircholmem (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
rozpocznij naukę
1605r., Szwecja, Jan Karol Chodkiewicz, pomimo przewagi liczebnej Szwedów, wygrała Polska)

Rokosz Zebrzydowskiego (data, przeciwko czemu?)
rozpocznij naukę
1606r., przeciwko wprowadzenia 'absolutum dominium' przez Zygmunta III Wazę

Bitwa pod Kłuszynem (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
rozpocznij naukę
1610r., Polska- Rosja (Moskale), Stanisław Żółkiewski, zwycięstwo Polski

Bitwa pod Cecorą (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
rozpocznij naukę
1620r., Polska- Turcja, ginie hetman Żółkiewski, przegrana Polski

Panowanie Władysława IV Wazy
rozpocznij naukę
1632-1648r.

Panowanie Jana II Kazimierza Wazy
rozpocznij naukę
1648-1668r.

Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie
rozpocznij naukę
1648-1654r.

Ugoda w Perejesławiu
rozpocznij naukę
1654r.

Pierwsze liberum veto. Początki oligarchii magnackiej w Polsce
rozpocznij naukę
1652r.

Traktaty welawsko-bydgoskie (data, władca, założenia)
rozpocznij naukę
1657r., Jan II Kazimierz, całkowita niezależność dla Prus

Unia w Hadziaczu
rozpocznij naukę
1658r.

Potop (II Wojna Północna)
rozpocznij naukę
1655-1660r.

Panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego
rozpocznij naukę
1668-1673r.

Pokój w Buczaczu (data, postanowienia)
rozpocznij naukę
1672r., Polska traci część Ukrainy i Podole na rzecz Turcji

Bitwa pod Chocimiem(data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
rozpocznij naukę
1673r., Turcja, Jan Sobieski, wygrana Polaków

Panowanie Jana III Sobieskiego
rozpocznij naukę
1674-1696r.

Odsiecz Wiedeńska(data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
rozpocznij naukę
1683r., Turcja, Jan III Sobieski, Polacy pokonują armię Kary Mustafy

Panowanie Augusta II Sasa (Wettyna) Mocnego. (data, z jakim wtedy krajem Polska została połączona unią personalną?)
rozpocznij naukę
1697-1733r., unia personalna z Saksonią

Pokój w Karłowicach (data, postanowienia)
rozpocznij naukę
1699r., Polska odzyskuje od Turcji część Ukrainy i Podole zabrane pokojem z Buczacza

Panowanie Augusta III Sasa (Wettyna)
rozpocznij naukę
1734-1764r.

Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
rozpocznij naukę
1764-1795r.

Konfederacja barska
rozpocznij naukę
1768-1772r.

I rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1772r.

Powstanie KEN. Pierwsze na świecie ministerstwo edukacji
rozpocznij naukę
1773r.

Sejm Czteroletni (Wielki)
rozpocznij naukę
1788-1792r.

Uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji
rozpocznij naukę
3 maja 1791r.

Wojna z Rosją w obronie konstytucji. Ustanowiono order 'Virtuti Militari' (łac. męstwu wojennemu)
rozpocznij naukę
1792r.

Zawiązanie konfederacji targowickiej
rozpocznij naukę
1792r.

II rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1793r.

Insurekcja kościuszkowska
rozpocznij naukę
1794r.

III rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1795r.

Utworzenie Legionów Polskich (data, miejsce)
rozpocznij naukę
1797r., we Włoszech

Powstanie Księstwa Warszawskiego
rozpocznij naukę
1807r.

Kongres Wiedeński (data, postanowienia w sprawie Polski)
rozpocznij naukę
1815r., powstaje Królestwo Polskie (tzw. Kongresówka) w związku z Rosją, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolita Krakowska

Powstanie listopadowe
rozpocznij naukę
29/30 listopada 1830r.- 7 września 1831r.

Powstanie krakowskie
rozpocznij naukę
21 lutego 1846r.-4 marca 1846r.

Rzeź galicyjska (rabacja chłopska)
rozpocznij naukę
1864r.

Powstanie styczniowe
rozpocznij naukę
22 stycznia 1863r.- 1864r.

Rewolucja w Rosji i Kongresówce
rozpocznij naukę
1905-1907r.

I wojna światowa
rozpocznij naukę
28 czerwca 1914r.-11 listopada 1918r.

Traktat Wersalski. Pokój zawarty po II wojnie światowej
rozpocznij naukę
1919r.

Powstanie wielkopolskie (data, skutek)
rozpocznij naukę
1918r., Przyłączenie Wielkopolski do Polski

I, II, III powstania śląskie
rozpocznij naukę
1919r., 1920r., 1921r.

Gdańsk stał się Wolnym Miastem (wg. postanowień traktatu wersalskiego)
rozpocznij naukę
1920r.

Zaślubiny Polski z morzem (data, miejsce, kto tego dokonał)
rozpocznij naukę
1920r., Puck, gen. Józef Haller

Wojna polsko-bolszewicka
rozpocznij naukę
1919-1921r.

Bitwa Warszawska (tzw. Cud nad Wisłą)
rozpocznij naukę
15 sierpnia 1920r.

Sejm ustawodawczy uchwala konstytucję marcową
rozpocznij naukę
17 marca 1921r.

Traktat ryski. Koniec wojny polsko-bolszewickiej. (data, miejsce, co ustalał)
rozpocznij naukę
1921r., w Rydze, ustalił przebieg wschodniej granicy Polski.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.