komórka roślinna

 0    9 fiszek    mentor2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

BŁONA BIOLOGICZNA
rozpocznij naukę
FUNKCJE: - chroni komórki przed działaniem czynników fizycznych, chemicznych i przed wnikaniem obcych organizmów, w szczególności chorobotwórczych. - reguluje transport wybranych substancji z i do komórki. - reaguje na bodźce chemiczne, termiczne i mechaniczne, - pełni funkcje enzymatyczne, katalizując różne reakcje metaboliczne, - utrzymują równowagę między ciśnieniem osmotycznym wewnątrz i na zewnątrz komórki.

JĄDRO KOMÓRKOWE
rozpocznij naukę
FUNKCJE: - centrum sterujące aktywnością metaboliczną komórki, - nośnik informacji genetycznej. - stała liczba chromosomów dla określonego gatunku

MITOCHONDRIUM
rozpocznij naukę
FUNKCJE: - oddychanie komórkowe, - wytwarzanie wielu metabolizmów, - synteza i rozkład aminokwasów.

APARAT GOLGIEGO
rozpocznij naukę
FUNKCJE: - Udział w budowie ściany komórkowej – synteza polisacharydów: pektyny i hemicelulozy - Sortowanie i przetwarzanie substratów białkowych i tłuszczowych powstających w cysternach RE - Udział w procesach osmoregulacji soku komórkowego czyli dostarczanie substancji osmotycznie czynnych - Odtruwanie komórki – wiązanie substancji szkodliwych i odtransportowywanie np. do ściany komórkowej.

RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE
rozpocznij naukę
FUNKCJE: - Transport białek i błon w obrębie komórki i między komórkami, - Udział w tworzeniu większości błon w komórce (tzw. przepływ błon) - Udział w biosyntezie lipidów, białek, terpenów, żywic i kutyny, - Podział komórki na odrębne kompartymenty w których zachodzić mogą różne procesy metaboliczne, - Komunikacja między komórkami poprzez plazmodesmy, - Zawiera enzymy i białka strukturalne biorące udział w biogenezie ciał olejowych i magazynowanie lipidów.

FUNKCJE: - Odpowiedzialne za biosyntezę białka, - Występują jako rybosomy cytoplazmatyczne w stanie wolnym, na błonach RE lub połączone nicią mRNA (polisomy) oraz jako rybosomy organellowe (mitochondrialne i plastydowe) - Zawierają rybosomalny RNA (rRNA- syntetyzowany w jąderku) oraz białka (syntetyzowane w rybosomach cytoplazmatycznych)

CYTOSZKIELET
rozpocznij naukę
FENKCJE: - Funkcja szkieletowa w interfazie komórki, - Organizacja ruchu cytoplazmy i przemieszczania się organelli, - Tworzenie wrzeciona kariokinetycznego i cytokinetycznego (fragmoplastu) podczas podziałów komórkowych.

MAGAZYNUJĄCE: - Gromadzenie produktów ubocznych wtórnego metabolizmu ważnych dla przeżywania i dobrej kondycji rośliny (wydzieliny) oraz zbędnych i szkodliwych (wydaliny) - Magazynowanie substancji zapasowych (białko aleuronowe; cukry; tłuszcze) HYDROLITYCZNA: - Zawiera liczne enzymy hydrolityczne i utleniające (esterazy, hydrolazy, nukleazy, peroksydazy). UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNIEJ WARTOŚCI TURGORU: - Zawiera substancje osmotycznie czynne (jony, metabolity pierwotne i wtórne). - Turgor = ciśnien

ŚCIANA KOMÓRKOWA
rozpocznij naukę
FUNKCJE: - Nadaje komórce kształt i wzmacnia ją; - Chroni protoplast przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabezpiecza przed rozerwaniem przy nadmiernym uwodnieniu komórki - Może być miejscem odkładania materiałów zapasowych (hemiceluloz) - Może być miejscem odkładania substancji trujących


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.