Repetytorium dział 3 School (2lo)

 0    180 fiszek    kajawa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wychowanie plastyczne
rozpocznij naukę
art

biology

zarządzanie i administracja
rozpocznij naukę
business studies

chemistry

obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizenship

zajęcia teatralne
rozpocznij naukę
drama

literatura angielska
rozpocznij naukę
English literature

history

język włoski
rozpocznij naukę
Italian

maths

physics

edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
rozpocznij naukę
PSHE

audytorium, aula, sala
rozpocznij naukę
auditorium

teren szkoły
rozpocznij naukę
school grounds

assignment

kara zatrzymania po lekcjach (koza)
rozpocznij naukę
detention

egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam

egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam

sprawdzanie obecności
rozpocznij naukę
roll call

zebranie szkolne
rozpocznij naukę
school assembly

brać udział (w zajęciach)
rozpocznij naukę
attend (class)

przyciągać (czyjąś uwagę)
rozpocznij naukę
attract (sb's attention)

oszukiwać, ściągać na egzaminie
rozpocznij naukę
cheat

nie zdać, oblać
rozpocznij naukę
fail

poprawiać, powtarzać (egzamin)
rozpocznij naukę
resit

powtarzać egzamin
rozpocznij naukę
retake

opuścić (zajęcia)
rozpocznij naukę
skip (a lesson)

przygotowywać się (do egzaminu)
rozpocznij naukę
study (for an exam)

oddać (wypracowanie)
rozpocznij naukę
submit (an essay)

nadążać (z czymś)
rozpocznij naukę
catch up (with sth/sb)

rzucić (szkołę)
rozpocznij naukę
drop out (of school)

mieć zaległości (szkolne)
rozpocznij naukę
fall behind (with schoolwork)

wpaść w (długi)
rozpocznij naukę
get into (debt)

oddać (pracę)
rozpocznij naukę
hand in (an assignment)

być na bieżąco (z nauką w szkole)
rozpocznij naukę
keep up (with schoolwork)

przejrzeć (notatki)
rozpocznij naukę
look over (notes)

sprawdzić coś
rozpocznij naukę
look sth up

uzyskać (pożyczkę)
rozpocznij naukę
take out (a loan)

upomnieć (kogoś)
rozpocznij naukę
tell (sb) off

pojawić się
rozpocznij naukę
turn up

przedszkolny
rozpocznij naukę
pre-school

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school

szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school

postgraduate

undergraduate

szkolnictwo wyższe
rozpocznij naukę
university/ tertiary education

certificate

tytuł (licencjata)
rozpocznij naukę
(Bachelor of Arts) degree

diploma

expenses

opłaty, czesne
rozpocznij naukę
fees

wsparcie finansowe
rozpocznij naukę
financial support

uroczystość wręczenia świadectw/ dyplomów
rozpocznij naukę
graduation ceremony

wyróżnienie
rozpocznij naukę
honours

instalments

internship

nauka na odległość
rozpocznij naukę
long-distance learning

jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy)
rozpocznij naukę
lump sum

tytuł magistra
rozpocznij naukę
Master's


kurs dokształcający
rozpocznij naukę
refresher course

opłata wpisowa
rozpocznij naukę
registration fee

scholarship

student(ka) ostatniego roku
rozpocznij naukę
senior

pożyczka studencka
rozpocznij naukę
student loan


rozkład zajęć, harmonogram
rozpocznij naukę
timetable

czesne, opłata za studia
rozpocznij naukę
tuition

przyznać (tytuł)
rozpocznij naukę
award(a degree)

naliczyć (opłaty)
rozpocznij naukę
charge (fees)

finansować (studia)
rozpocznij naukę
finance (studies)

upoważniony (do czegoś)
rozpocznij naukę
entitled (to sth)

nauczyć się (czegoś) na pamięć
rozpocznij naukę
learn (sth) by heart

udzielić potrzebnych informacji
rozpocznij naukę
provide the requireddetails

udać się gdzieś
rozpocznij naukę
head off

wprowadzenie, uruchomienie
rozpocznij naukę
launch

scheme

including

flagship

obowiązujący
rozpocznij naukę
stand for

fundusze współpracy
rozpocznij naukę
funds co-operation

rozległy, olbrzymi, ogromny
rozpocznij naukę
vast

zapisać się
rozpocznij naukę
sign up

rok kontynuowanych studiów
rozpocznij naukę
validated

granty unijne
rozpocznij naukę
grants

available

uprzywilejowany
rozpocznij naukę
privileged

bez wątpienia
rozpocznij naukę
undoubttedly

enrich

polegać na sobie samym
rozpocznij naukę
self- reliance

backbone

ogólnoeuropejski
rozpocznij naukę
pan-European

one-to-one

dyplom z wyróżnieniem
rozpocznij naukę
degree with honours

matura rozszerzona
rozpocznij naukę
A-level exams


wydalony ze szkoły
rozpocznij naukę
expelled from school

(to) play truant (to) cut classes

common

benefit


favour


encourage


require

wprawić w zakłopotanie
rozpocznij naukę
perplexities

hesitation

monotonously

zniechęcony
rozpocznij naukę
discouraged

wtrącanie się
rozpocznij naukę
interference

prohibition

relative

uncertain

resumed

pleaded

mądrzejszy od-i-o
rozpocznij naukę
wiser by-and-by

eagerly

timidly

powściągliwie
rozpocznij naukę
reserve

prosperous

thriving

wiping

immense

starve

remark

stutter

wealth


szef/dyrektor wydziału
rozpocznij naukę
head of departament

zastępca dyrektora
rozpocznij naukę
deputy head

dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
headteacher

ciągłe ocenianie
rozpocznij naukę
continuous assessment

iść na wykłady
rozpocznij naukę
go to lectures/ seminars/ tutorials

dostać dyplom
rozpocznij naukę
get a degree

zrobić kurs w
rozpocznij naukę
do a course in

ukończyć szkołę, absolwent
rozpocznij naukę
graduate

prowadzić badania
rozpocznij naukę
do research

przemysł (wypoczynkowy)
rozpocznij naukę
the leisure industry

niezależnie od
rozpocznij naukę
regardless of

vacational

uczęszczać na wykłady
rozpocznij naukę
attending lectures

wykonywanie zadań
rozpocznij naukę
completing assignments

najlepsze uniwersytety
rozpocznij naukę
Ivy League

odpowiednik matury
rozpocznij naukę
General Certificate of Education (G.C.E)

sztuki piękne
rozpocznij naukę
fine arts-related

przeprowadzić
rozpocznij naukę
administer organize and manage

przyjęcie, wstęp
rozpocznij naukę
admission permission to enter

assessment evaluation

księgowość
rozpocznij naukę
bookkeeping accountancy

rachunek różniczkowy i całkowity
rozpocznij naukę
calculus a branch of mathematics

wszechstronny
rozpocznij naukę
comprehensive complete

externally

przedstawiony w zarysie
rozpocznij naukę
outlined described generally

równoległy, podobny
rozpocznij naukę
parallel similar

przede wszystkim
rozpocznij naukę
primarily first and foremost

organizować
rozpocznij naukę
set up

shorthand

zmuszający do rywalizacji
rozpocznij naukę
competitive

incorporation

wiązać się z czymś, wymagać
rozpocznij naukę
involve require

dojeżdżający do pracy
rozpocznij naukę
commuter

zespół zabytkowy
rozpocznij naukę
conservation area

dweller inhabitant

skrzydło, przybudówka
rozpocznij naukę
extension

bez ścianek działowych
rozpocznij naukę
open-plan

dach dwuspadowy
rozpocznij naukę
pitched sloping

reception living room

rip out


steeply at a high angle

przeźroczysty
rozpocznij naukę
transparent

wear and tear

stowarzyszony
rozpocznij naukę
affiliated

wynieść, równać się
rozpocznij naukę
amount to sth add up to sth

zaspokajać potrzeby
rozpocznij naukę
cater for be addressed to


program nauczania
rozpocznij naukę
the teaching programme curriculum

wymagający opłaty
rozpocznij naukę
fee-charging

choose opt for


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.