English in medicine

 0    202 fiszki    kaplon93
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

leki antykoncepcyjne
rozpocznij naukę
contraceptives

follicle

stosunek, proporcja
rozpocznij naukę
ratio

przełom tarczycowy
rozpocznij naukę
thyroid storm

wole wieloguzkowe
rozpocznij naukę
multinodular goiter

karmienie piersią
rozpocznij naukę
suckling

hyperplasia

wątrobowokomórkowy
rozpocznij naukę
hepatocellular

powiększenie śledziony
rozpocznij naukę
splenomegaly

układowe zapalenie naczyń
rozpocznij naukę
vasculitis

zaburzenia hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi
rozpocznij naukę
pancytopenia

progestin

zapłodnienie
rozpocznij naukę
fertilization

uniform

conjugated

środki ostrożności
rozpocznij naukę
precautions

in utero

żółtaczka
rozpocznij naukę
jaundice

wykwity skórne
rozpocznij naukę
skin eruptions

wycięcie tarczycy
rozpocznij naukę
thyroidectomy

skrobia kukurydziana
rozpocznij naukę
corn starch


guzki tarczycy
rozpocznij naukę
thyroid nodules

adjunct

podostre lub przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy
rozpocznij naukę
subacute or chronic lymphocytic thyroitidis

suppressed

niewydolność
rozpocznij naukę
insufficiency

nadczynność tarczycy
rozpocznij naukę
hyperthyroidism

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
rozpocznij naukę
elevations in liver function tests

młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej
rozpocznij naukę
slipped capital femoral epiphysis

zarośnięcie szwów czaszkowych
rozpocznij naukę
craniosynostosis

obrzęk naczynioruchowy
rozpocznij naukę
angioedema

bóle stawów
rozpocznij naukę
arthralgia

zator tętnicy mózgowej
rozpocznij naukę
cerebral embolism

circadian rhytm

withdrawal

zespół długu czasowego
rozpocznij naukę
Jet lag


praca w systemie zmianowym
rozpocznij naukę
shift work


wyregulować
rozpocznij naukę
adjust

vigilance

messenger

przyspieszać
rozpocznij naukę
to spur on

to excite

sprzężenie zwrotne
rozpocznij naukę
feedback mechanism

a drop in

tempo metabolizmu
rozpocznij naukę
metabolic rate

w okresie dojrzewania
rozpocznij naukę
during puberty

podtrzymywać
rozpocznij naukę
maintain

przysadka mózgowa
rozpocznij naukę
pituitary gland

thymus

adrenal gland


duodenum

pęcherzyk żółciowy
rozpocznij naukę
gallbladder

intestines


wyściółka
rozpocznij naukę
the linig of

placenta


hypothalamus

pineal gland

gruczoł przytarczycy
rozpocznij naukę
parathyroid gland

embedded

poziom wapnia
rozpocznij naukę
calcium levels

gruczoł tarczycy
rozpocznij naukę
thyroid gland

w czasie wysiłku fizycznego
rozpocznij naukę
during physical exertion

wspomagać trawienie
rozpocznij naukę
to aid digestion

pancreas


anteriorłodyga przysadki
rozpocznij naukę
pituitary stalk

system wrotny
rozpocznij naukę
portal system

kanaliki mleczne
rozpocznij naukę
milk ducts

medulla

tigger

podściółka tłuszczowa
rozpocznij naukę
pads of fat

boosting

w mniejszym stopniu
rozpocznij naukę
a lesser extent

do pewnego stopnia
rozpocznij naukę
to some extent

niedoczynność przysadki
rozpocznij naukę
hypopituitarism

deprives

kurczyć się
rozpocznij naukę
shrinking of

owłosienie łonowe
rozpocznij naukę
pubic hair

paleness

tiredness

constipation

magnetic resonance imaging

computer tomography

terapia zastępcza
rozpocznij naukę
lifelong hormone- replacement drug

moczówka prosta
rozpocznij naukę
diabetes insipidus

inherited

niedające się zaspokoić pragnienie
rozpocznij naukę
insatiable thirst

onset

szybkoskurcz
rozpocznij naukę
rapid heartbeat= tachycardia

tremor

wilgotna skóra
rozpocznij naukę
moist skin

enlarged thyroid= goitre

wytrzeszcz oczu
rozpocznij naukę
exophtalmos= bulging eyes


breakdown

zwiększając
rozpocznij naukę
augmenting

exposure

rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spreadhoarseness

niedoczynność
rozpocznij naukę
underactive

vitiligo

esophagus

hives

choroba refluksowa przełyku
rozpocznij naukę
gastroesophageal reflux disease

fracture

zamazane widzenie
rozpocznij naukę
blurred vision

nerkopochodna moczówka prosta
rozpocznij naukę
nephrogenic diabetes insipidus

lek poprawiający nastrój
rozpocznij naukę
mood- stabilizing

dehydration

worki pod oczami
rozpocznij naukę
puffy eyes


dwubiegunowa choroba psychiczna
rozpocznij naukę
bipolar affective disorder

gózki

non cancerous

cysts

restore

włókniejące zapalenie pęcherzyków
rozpocznij naukę
fibrosing alveolitis

itching

zmarszczenie
rozpocznij naukę
wrinkling

utrata koloru
rozpocznij naukę
loss of pigmentation

easy bruising

księżycowata twarz
rozpocznij naukę
moon- shaped face

shingles


pocenie się
rozpocznij naukę
sweating

faintness

soreness

pressuresore

flatulence

nieustające
rozpocznij naukę
persistent

remaining

pchać do przodu
rozpocznij naukę
propel

moisten


składniki odżywcze
rozpocznij naukę
nutrients

bloodstream

convoluted


ingest

break something down

w czasie spoczynku
rozpocznij naukę
at leisure

churned


kosmek jelitowy
rozpocznij naukę
villus

the fronds

gwałtowne napady głodu
rozpocznij naukę
hunger pangs

zwieracz odźwiernikowy
rozpocznij naukę
the pyloric sphincter

jawbone

woreczek żółciowy
rozpocznij naukę
digestive juice bile

magazynować
rozpocznij naukę
store

jelito czcze
rozpocznij naukę
jejunum

jelito kręte
rozpocznij naukę
ileum

jelito ślepe
rozpocznij naukę
caecum

mesentery

peritoneum


colon

faecesformować kęs
rozpocznij naukę
mould something into a bolus

ślinianka przyuszna
rozpocznij naukę
parotid gland

podniebienie miękkie
rozpocznij naukę
soft palate

zapieczętować
rozpocznij naukę
to seal

lift

wyrzucić gwałtownie (strzyknąć)
rozpocznij naukę
squirted

pofałdowana
rozpocznij naukę
folded

relax

tjghtens

zwieracz niższy przełykowy
rozpocznij naukę
lower oesophageal sphincter

creases


błona śluzowa
rozpocznij naukę
mucosa

błona podśluzowa
rozpocznij naukę
submucosa

komórka kubkowa
rozpocznij naukę
goblet cell

dołek śluzowy żołądka
rozpocznij naukę
gastric pit

gonorrhea

urticarial rush

wysypka grudkowo-rumieniowa
rozpocznij naukę
erythematous maculopapular rash

łuszczejące zapalenie skóry
rozpocznij naukę
exfoliative dermatitis

dyspnea

śródmiąższowe zapalenie nerek
rozpocznij naukę
interstitial nephritis

uszkadzający płód
rozpocznij naukę
teratogenic

rozmaz szyjki macicy
rozpocznij naukę
cervical smare test

tendom

ligament

o utajonej toksyczności
rozpocznij naukę
cryprotoxic

retrocostal

porażenie czterokończynowe
rozpocznij naukę
tetraplegia

oliguria

anuria


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.