Let's discuss it (2)

 0    51 fiszek    mentor2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wyrażanie zwykłej opinii
rozpocznij naukę
expressing your general opinion

zwykle, zazwyczaj
rozpocznij naukę
in general generally

Zazwyczaj mężczyźni są wyżsi od kobiet.
rozpocznij naukę
In general, men alre taller than women.

Kobiety zwykle żyją dłużej niż mężczyźni.
rozpocznij naukę
Women generally live longer than men.

ogólnie mówiąc
rozpocznij naukę
generally speaking

ułatwienie komuś zrozumienie czegoś
rozpocznij naukę
making something easier for somebody to understand

wyjaśnić coś komuś
rozpocznij naukę
to explain something to somebody

Jeśli jest coś, czego nie rozumiecie, z chęcią to wyjaśnię.
rozpocznij naukę
If there's anything you don't understand, I'd be happy to explain.

naświetlić coś, rzucić światło na coś
rozpocznij naukę
to shed some light on something; throw new light on something

Ta dyskusja nieco naświetliła ten problem.
rozpocznij naukę
This discussion has shed some light on the problem.

Te odkrycia mogą rzucić nowe światło na początki wszechświata.
rozpocznij naukę
These discoveries may throw new light on the origins of the universe.

inaczej mówiąc
rozpocznij naukę
to put in another way

Pieniądz robi pieniądz. Inaczej mówiąc, im większa inwestycja, tym większy zysk.
rozpocznij naukę
Money makes money. To put in another way, the greater the investment, the greater the profit.

innymi słowy
rozpocznij naukę
in other words

Spółka musi zredukować koszty robocizny. Innymi słowy, niekótrzy z nas stracą pracę.
rozpocznij naukę
The company has to reduce labour costs. In other words, some of us are going to lose our jobs.

to jest; to znaczy
rozpocznij naukę
that is

Koniecznie ćwiczcie wszystkie cztery umiejętności związane z nauką języka - to znaczy, czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie - na każdej lekcji.
rozpocznij naukę
Be sure to practise all four language skills - that is, reading, writing, listening and speaking - in every lesson.

Mówiąc w przenośni, był to cios ponizej pasa.
rozpocznij naukę
Figuratively speaking, it was a hit below the belt.

"Urodzić się na nowo" jest metaforą.
rozpocznij naukę
"Born again" is a metaphor.

To tylko przenośnia.
rozpocznij naukę
It's just a figure of speech.

Nie powinnaś brać dosłownie tego wszystkiego co on mówi.
rozpocznij naukę
You shouldn't take everything he says literally.

Dosłowne tłumaczenie tego tekstu mogłoby brzmieć dziwnie po angielsku.
rozpocznij naukę
A literal translation of the text might sound odd in English.

Nie mogę powtórzyć słowo w słowo tego, co on powiedział.
rozpocznij naukę
I can't repeat word for word what he said.

co więcej; mało tego
rozpocznij naukę
what's more

Wygrała wyścig, mało tego, pobiła rekord świata.
rozpocznij naukę
She won the race, and what's more, she broke the world record.

ponadto; poza tym
rozpocznij naukę
moreover; furthermore

Ponadto, więcej maszyn bedzie oznaczało mniej stanowisk pracy.
rozpocznij naukę
Moreover, more machines will mean fewer jobs.

oprócz tego; poza tym
rozpocznij naukę
besides

Jest zbyt późno. Poza tym, jestem bardzo zmęczony.
rozpocznij naukę
It's too late. Besides, I'm exhausted.

nawiasem mówiąc; a propos
rozpocznij naukę
by the way; incidentally

Nawiasem mówiąc, chciałem zamienić z tobą parę słów.
rozpocznij naukę
Incidentally, I wanted to have a word with you.

podać więcej szczegółów
rozpocznij naukę
to give more details

Czy możesz podać nam więcej szczegółów na ten temat?
rozpocznij naukę
Can you give us more details about it?

wyrazić się jaśniej
rozpocznij naukę
to be more explicit

Czy mógłbyś jaśniej się wyrazić?
rozpocznij naukę
Could you be a little more explicit?

rozwinąć coś (myśl)
rozpocznij naukę
to expand to enlarge on something

Teraz chciałbym rozwinąć swoją wcześniejszą wypowiedź na temat wzrostu gospodarki.
rozpocznij naukę
I'd now like to expand on my earlier statement about the growth of the economy.

Proszę rozwiń ten temat.
rozpocznij naukę
Please enlarge on this question.

(za)akcentować; podkreślić
rozpocznij naukę
to emphasise; to stress

Uczynił gest rękami, żeby podkreślić to, o czym mówił.
rozpocznij naukę
He made a gesture with his hands in order to emphasise what he was saying.

W swoim przemówieniu, premier podkreślił potrzebę jedności w obliczu kryzysu.
rozpocznij naukę
In his speech, the Prime Minister stressed the need for unity in the face of crisis.

położyć/kłaść duży nacisk na coś
rozpocznij naukę
to put great emphasis on something; to place great stress on something

Nasz nauczyciel angielskiego kładzie duży nacisk na pracę pisemną i gramatykę.
rozpocznij naukę
Our English teacher puts great emphasis on written work and grammar.

W ostatniej dekadzie nastąpiło przesunięcie politycznego akcentu ze społecznej równości na indywidualny zysk.
rozpocznij naukę
Over the last decade there has been a change in political emphasis from social equality to individual profit.

podkreślić; uwydatnić
rozpocznij naukę
to underline; to underscore

Należy podkreślić, że nie wszystkie "naturalne" lekarstwa są bezpieczne.
rozpocznij naukę
It must be underlined that not all "natural" remedies are safe.

Chaos, który następuje wskutek przerwy w dostawie prądu podkreśla fakt, jak bardzo staliśmy się uzależnieni od komuterów.
rozpocznij naukę
The chaos after a power cut underscores how dependent we have become on computers.

zwracać szczególną uwagę na
rozpocznij naukę
to highlight

Ten reportaż zwraca szczególną uwagę na problemy przed jakimi stają bezrobotni.
rozpocznij naukę
This news report highlights some of the problems faced by the unemployed.

połozyć nacisk; uwydatnić
rozpocznij naukę
to accentuate

Zamiast likwidować nierówność, ten system szkolnictwa uwydatnia różnice pomiędzy bogatymi i biednymi.
rozpocznij naukę
Instead of making people truly equal, the education system accentuates the differences between rich and poor.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.