Wyrażanie zdania opini

 0    26 fiszek    carboni1805
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

(Osobiście) Myślę, że...
rozpocznij naukę
(Personally) I think that...

Moim zdaniem najważniejszą cechą jest...
rozpocznij naukę
In my opinion the most important feature is...

Wydaje mi się, że...
rozpocznij naukę
It seems to me that...

Przede wszystkim, myślę, że...
rozpocznij naukę
First of all, I think that...

Moim zdaniem
rozpocznij naukę
In my opinion...

Personally speaking...

Z mojego punktu widzenia...
rozpocznij naukę
From my point of view...

Ściśle mówiąc...
rozpocznij naukę
Strictly speaking...

I am convinced that...
rozpocznij naukę
Jestem przekonany, że...

Jestem zdania, że...
rozpocznij naukę
I am of the opinion that...

Trudno dokładnie powiedzieć, ale...
rozpocznij naukę
It’s difficult to say exactly but...

Nie ma wątpliwości, że...
rozpocznij naukę
There is no doubt about it that...

Może się mylę, ale...
rozpocznij naukę
I might be wrong but...

W związku z tym...
rozpocznij naukę
In that respect...

Krótko mówiąc,...
rozpocznij naukę
To be brief...

Są nie tylko..., ale są też...
rozpocznij naukę
Not only are they..., but they are also...

Jeśli chodzi o mnie chodzi...
rozpocznij naukę
As far as I’m concerned...

Kolejnym istotnym punktem jest to, że...
rozpocznij naukę
Another significant point is that...

Można powiedzieć, że...
rozpocznij naukę
One can say that...

Innym aspektem jest to, że...
rozpocznij naukę
Another aspect is that...

To ważne, aby wspomnieć, że...
rozpocznij naukę
It’s important to mention that...

Właściwie nie mam żadnych bezpośrednich doświadczeń z... ale...
rozpocznij naukę
Actually, I don’t have any first-hand experience of... but...

Nie mogę zaprzeczyć, że...
rozpocznij naukę
I cannot deny that...

Pozwólcie, że podam wam przykład...
rozpocznij naukę
Let me give you an example...

Z wielu powodów...
rozpocznij naukę
For variety of reasons...

Jeśli chodzi o mnie...
rozpocznij naukę
When it comes to me...


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.